בואו חשבון | עלון בית דוד

כי חשבון עיר סיחון מלך האמֹרי היא, והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן: על כן יאמרו המשלים באו חשבּ ֹן, תבנה ותכונן עיר סיחון: (כו-כה,כא)
 
חז"ל דרשו את המקרא הזה בצורה מוסרית: "על כן יאמרו המושלים - אלה המושלים ביצרם", כלומר הצדיקים, ומה הם אומרים? "בואו חשבון - בואו ונחשוב חשבונו של עולם, שכר מצוה כנגד הפסדה וכו'". לכאורה אין כל קשר בין פשוטו של מקרא, העוסק במלחמה שבין מואב לסיחון, לבין דרשת חז"ל שדרשוהו על חשבון הנפש. במחשבה שניה ניתן לומר, שממלחמת סיחון ניתן לשאוב השראה גם לגבי "חשבונו של עולם".
 
לשם מה יש צורך בחשבון הנפש? מדוע אי אפשר לסמוך על ההרגל שהורגל אדם מנעוריו בקיום התורה והמצוות, שיעשה את שלו?
 
רבנו הרמח"ל מסביר בדרך משל: אנשי עסקים מקציבים זמן רב לניהול חשבונותיהם, ובאופן קבוע עוקבים אחר מצב העסק, כדי שיוכלו לשקול את צעדיהם בצורה נכונה; ריבוי הפעולות השונות הקיימות בעסק גדול אינו מאפשר לראות את המצב בצורה נכונה, אלא בעזרת חשבון כולל ומעמיק. 
לדוגמה: מצב העסק נראה לפעמים מצוין, משום שמצב המכירות הוא בכי טוב, אך אם חישוב העלויות והאשראי מוטעה, יעמוד העסק תוך זמן קצר בפני פשיטת רגל.
 
במצב דומה, הוא אומר, נמצא גם האדם. מי שחי ללא חשבון הנפש עלול כמעט בודאות לרמות את עצמו. הוא יתן ליצרו לצייר לו תמונה וורודה על מצבו הרוחני, בעוד שהמצב האמיתי הוא רחוק מזה. יצרו של אדם מראה לו את הטוב ואת היפה שהוא עושה בחיים, בעוד שהוא מתעלם לחלוטין מן היעד שנקבע לו, ומגודל המרחק בין מה שהוא עושה לבין מה שהוא חייב לעשות. דומה הוא לאדם שחובותיו מסתכמים במיליונים, והוא מתפאר בכך שכבר הצליח לשלם אלפים... "תשת חושך ויהי לילה - זה העולם הזה שדומה ללילה".
 
כיצד זה קורה, שאנשים רבים כל כך חיים ללא חשבון, דבר שלכאורה ההגיון מחייב אותו?  
 
ברור, שאילו היה חייב כל אדם להופיע אישית בפני השופט פעם בחודש או פעם בשנה לבדיקת פנקסיו, כדי לקבל אישור על המשך חייו, בריאותו וממונו, היה כל אחד דואג לנהל חשבון מדוייק. אך המציאות היא הפוכה מזו. הטבע שולט בבריאה, וחוקי הטבע אומרים: כל עוד שאין שינוי, הכל נשאר כפי שהיה. כל עוד שלא יכרתו את העץ, הוא ימשיך לעמוד כאן ולגדול. כל עוד שלא תהיה רעידת אדמה, ימשיך הבית לעמוד על תילו. ממילא, אומר לעצמו האדם, אם הקב"ה בעצמו ייסד את הטבע בצורה זו שהוא הולך במהלכו ללא שינוי, מה יש לי לדאוג? אם אני בריא, "חזקה" שאשאר בריא... אם אני עשיר, מהיכי תיתי יתהפך הגלגל? על בורא העולם אפשר לסמוך ...
 
שוכחים אנו דבר אחד: אין צורך לשנות את הטבע כדי להביא לשינוי המצב. גלגלי הבריאה בנויים בצורה כזאת, שאותו טבע "בלתי משתנה" - הוא עצמו יחולל את השינוי. 
 
כשחברה גדולה נמצאת בשיא ההצלחה, קשה להעלות על הדעת שהיא תיפול; אבל לאחר מעשה מתברר שהנפילה מובנת מאליה, שהיא בעצם היתה צפויה מראש, שלא היה יתכן אחרת ...
 
הדוגמה הטובה ביותר לכך היא אותה מלחמה שבה ניצח סיחון את מואב . 
 
האם היה למואב סיבה כלשהי לחשוש שיפלו בידי בני ישראל? הם היו בטוחים בכך שלא נשקפת להם כל סכנה. לא היתה זו סתם אשליה; למואב היתה הבטחה מפורשת מהקב"ה בעצמו, שאמר למשה "אל תצר את מואב"! האם יש לך בטחון חזק מזה?
 
אך לא היא. בני ישראל אכן קיימו את הצו, הם לא נלחמו ולא צרו על מואב, ומכל מקום נפל מואב בידי עם ישראל. 
 
"כי אש יצא מחשבון, להבה מקרית סיחון"! ארץ מואב עברה "טיהור", היא נכבשה על ידי סיחון, ובכך נסללה הדרך לבני ישראל לקבל אותה. עכשיו למדו לדעת, שאין עצה ואין תבונה כנגד ה', אין לאף אחד על מה לסמוך, ואין מנוס מן המסקנה: "בואו חשבון "!
 
(ע"פ אהל יעקב)