חידות ותשבצים לפרשת חוקת | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת חקת

 1. פרה......

      2.  ..... לחקירה

      3.......מידע

 1. ו.......אותה יכבס בגשיו

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

פרשתינו

ידית

פחד

דין (כ"ח)

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

לא מקום... תאנה ורימון

ביש

נע

נוכרי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

עליו הכו את המטה

פה הר הגעש

נהג ברכב!!

טנא

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

גדול הכדורגלנים בעולם הכל בעבורה

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. לא פלסטיק
 2. למרות
 3. מעונות השנה
 4. עף למעלה
 5. מעונות השנה ברבים
 6. הבארות היו ... אצל יצחק והאמורי ( כא' יח)

הכין: ד"ר אמיר שורץ

 

רבוע קסם  תשעז   פרשת חקת

 1. פרה......

2.

3.

 1. ו.......אותה יכבס בגשיו

 

1

2

3

4

1

א

ד

מ

ה

2

ד

ר

ו

ש

3

מ

ו

ס

ר

4

ה

ש

ר

פ

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

פרשתינו

ידית

פחד

דין (כ"ח)

 

הפתרון

חקת

קת

חת

חק

2

הגדרה

לא מקום... תאנה ורימון

ביש

נע

נוכרי

 

הפתרון

זרע

רע

זע

זר

3

הגדרה

עליו הכו את המטה

פה הר הגעש

נהג ברכב!!

טנא

 

הפתרון

סלע

לע

סע

סל

 

 

מילת הגיון

גדול הכדורגלנים בעולם הכל בעבורה

מ

ס

י

ל

ה

 

 פירמידה

1

פ

ח

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

ח

ר

פ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ח

ו

ר

פ

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

ר

ו

ח

פ

 

 

 

 

 

 

 

5

ח

ו

ר

פ

י

ם

 

 

 

 

 

 

6

מ

ח

ו

פ

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 1. לא פלסטיק
 2. למרות
 3. מעונות השנה
 4. עף למעלה
 5. מעונות השנה ברבים
 6. הבארות היו ... אצל יצחק והאמורי ( כא' יח)

הכין: ד"ר אמיר שורץ