חידות לפרשת ואתחנן | דר אמיר שוורץ

פרשת ואתחנן

  1. פרי בשייכות
  2. מושך
  3. צמח צורב
  4. אותו חצו בדרכם לישראל

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא שנא

תן

מההורים

מילת הבנה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

יום המנוחה

מהילדים

עליו יושבים

חזר

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

מלך מצרים

נוכלת

מן הבקר

שילם חוב

 

פתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון

בסיס לדל

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת ואתחנן

 

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


הגדרות


1. חיפש

2. מחל סלח

3. צמח מדברי

4. מצוות

5. כותבות

6. תנטרו בלשון תנכית (פרק ו 17)

 

 

הכין:  דר אמיר שוורץ

 

 

 

 

 

 

 

ספר דברים

רבוע קסם פתרונות

פרשת ואתחנן

  1. פרי בשייכות
  2. מושך
  3. צמח צורב
  4. אותו חצו בדרכם לישראל

 

1

2

3

4

1

א

ג

ס

י

2

ג

ו

ר

ר

3

ס

ר

פ

ד

4

י

ר

ד

נ

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

לא שנא

תן

מההורים

מילת הבנה

 

הפתרון

אהב

הב

אב

אה

2

הגדרה

יום המנוחה

מהילדים

עליו יושבים

חזר

 

הפתרון

שבת

בת

שת

שב

3

הגדרה

מלך מצרים

נוכלת

מן הבקר

שילם חוב

 

פתרון

פרעה

רעה

פרה

פרע

 

 

חידת הגיון

בסיס לדל

כ

נ

ע

נ

י

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת ואתחנן

 

1

ת

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ו

ת

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ר

ו

ת

ם

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

ו

ר

ו

ת

 

 

 

 

 

 

 

5

ר

ן

ש

מ

ו

ת

 

 

 

 

 

 

6

ת

ש

מ

ו

ר

ו

ן

 

 

 

 

 1. חיפש

2. מחל סלח

3. צמח מדברי

4. מצוות

5. כותבות

6. תנטרו בלשון תנכית (פרק ו 17)ut