למה משה לא נכנס לארץ ישראל? | בעז מלט

ראשית אם נעיין בפסוקים, משה אומר שסירובו של ה' היה למען ישראל, (דברים ג, כו) "ויתעבר ה' בי למענכם", אתם יותר יקרים לה' ממני אומר משה, ולמענכם הוא אסר עלי. ראו חיבתכם לפני המקום.

 

כיצד זה למענם?

 

אולי משום שהם צריכים עכשיו הנהגה מסוג אחר, הנהגה כמו הלבנה ולא החמה, הנהגה שתיתן לכוכבים נוספים להאיר בשמים חוץ ממנה. משה הנהיג את האומה כמו החמה, הנהגה ריכוזית חזקה, היא הייתה טובה לתקופת המדבר. אבל בארץ צריכה להופיע הנהגה שתיתן מרחב לכוחות בתוך האומה להתגדל ולהשפיע, הנהגת יהושע נמשלה ללבנה.

 

או כדי שארץ ישראל תתנהג איתם לפי הדרגה שלהם ולא לפי דרגת משה רבנו, אם משה היה נכנס לארץ היא הייתה חייבת לכבודו לנהוג בדרגה עליונה יותר, ועם ישראל היה מתקשה לשרוד במצב כזה.

 

ויתכן שמשה רבנו רצה לחזק את אהבת הארץ בקרב בני ישראל, לכן סיפר להם כמה הוא השתוקק להכנס לתוכה והתפלל לה' שירשה לו להכנס. כל זאת שישראל יכירו טובה להשם על כך, וידבקו בארץ.

 

מסופר בחז"ל (כתובות קיב) על רבי זירא שרצה לעלות מבבל לארץ ישראל, ובדרך היה צריך לחצות נהר, הוא לא ראה סירה בקרבת מקום, ולא רצה להתעכב, בינתיים הבחין בחבל הקשור לצד השני, הוא אחז בחבל וחצה את הנהר, ראה אותו גוי אחד וזלזל בו, אמר לו אתם עם פזיז, וכי לא יכולת לחקות עד שתגיע סירה ?! אבל רבי זירא ענה לו שיתכן והיה מאבד את ההזדמנות להכנס לארץ אם היה מתעכב, דבר שלא זכו בו אהרון הכהן ומשה רבנו.

 

ישראל היו עלולים לחשוב שתקופת המדבר היא הכי טובה, איזה חיים רוחניים, כולם בבית המדרש של משה רבנו, לפחות בשביל משה עצמו, ולא היא, משה אומר להם שכל מגמתו הייתה להכנס לארץ, לחיות את התורה בחיים המעשיים על האדמה.

 

הוא גם אולי מרמז להם לשוב בתשובה, ולהתחזק בדרכה של תורה, כדי שחלילה לא יאבדו את המתנה היקרה הזו-ארץ ישראל.

 

אנו היום זכינו למה שאבותינו במשך דורות רבים לא זכו, זכינו לשבת בארץ ישראל, לראות בבניינה, לראות בתקומת עם ישראל לאחר כל הצרות שעבר, שומה עלינו להזכיר לעצמנו, את הזכות שנפלה בידינו, להכיר טובה להשם על רוב חסדיו, להיזהר לא להפקירה לאויבים, ולא לאבד את הזכות לשבת בה.