חידון חרוזים מקומות- שמות וישלח תשע"ח | ד"ר אמיר שוורץ

חידון חרוזים  מקומות- שמות  וישלח  תשע"ח

פגישת עשיו ויעקב הוא ישראל אחרי שנות פרידה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עבד עם פלך וכישור

מהבקר

 

ביחד נאמרו שמור וזכור

הוא עובד בפרך

 

שלום אמר והיד לא יבשה

היא  תמימה ולפעמים אבודה

 

יצא להמתין הרבה בתחנות

פלגאת הנות היא מילה נרדפת

 

את העיר הלכתי רגלי

מוטי ועץ שלי

 

היא עובדת ועוזרת השפחה

מסוגי הקרבן בעת הצהריים

 

הוא בריא תודה לאל

פעם ראשונה נקרא כך במקרא

 

שבט שנחצה לשניים מנשה

אסור אותו לאכול

 

יש קיבוץ בצפון בית השיטה

מטבע עובר לסוחר מקראי

 

לעולם תנשב הרוח

עליו מקריבים קרבן

 

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות  

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר מקראית שלא נשאר כלום היא סדום

הרים במערב הירדן בדרום

 

מי שהפריע הוא לו העיר

הר על שמו של עשיו

 

אמר הליצן החיים הם צחוק

נחל משמעותי אותו עבר יעקב

 

מישהו אמר לשני ישמרך האל

אחת מנקודות המסע של יעקב

 

אמר המפקד לחייליו אני איתכם

מגוף האדם חלק לא מבוטל

 

אחד המאכלים הטעימים נקרא קיווי

מעממי הארץ

 

הוא בוכה על כל שטות

מקום שגם מצבה

 

בחרתי שם מקסים לביתי דברת

שם מתה בדרכה ולידת בנה

 

אחרי מאבק ממשוך הוא נכנע

הפלשתים באים משם

 

האיש היה מנוון ומסואב

מבני לוט שהפכו לעם

 

 

 

חידון פרשת ויצא  תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. בירה ערבית
 2. רכושני ( 2,2,)
 3. עץ תחתיו נקברה דברה
 4. ביתו של יעקב

 

 

 

תפזורת מילים – פרשת וישלח

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ו

נ

ו

ו

ב

ר

י

כ

ל

ד

ה

ב

כ

ו

י

ו

י

ק

ח

נ

י

ו

ש

י

ר

מ

ל

א

כ

י

מ

א

מ

ש

א

פ

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

ג

ל

ל

מ

נ

ח

ה

ת

י

ת

מ

ק

ל

ד

א

פ

ח

י

ו

ע

ש

מ

ת

ו

ב

נ

י

מ

י

נ

ח

ת

ד

י

ע

צ

ל

ק

ע

א

ש

ו

ה

א

ה

א

נ

ש

ב

ו

י

ש

ל

ח

ת

ו

ע

ר

ב

י

ש

ט

ר

ע

מ

י

ס

נ

י

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

ש

ע

ד

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

י

ק

י

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ג

ד

א

ד

ם

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שכם, מלאכים, מגדיאל, בנימין, מחנה, וישלח, חסדים, יעקב, אדם, דברה, מנחה, רחל, שפחות

 

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

פ

נ

י

א

ל

ס

ו

ב

ב

י

ו

פ

פ

ע

ו

נ

ז

ב

ר

ה

ק

י

ל

א

ר

נ

ש

ש

י

ק

ז

נ

ר

מ

ח

ל

ד

ו

ת

ח

י

 

 

 1. עבורו האות השביעית(3)
 2. פרצוף הפונה למקום (5)
 3. העשירים עם ספר בלעז (4)
 4. פצחו פיהם וגעו(3)
 5. בית הציפור במטר השביע(3)

רמז: מקומות בפרשה

חידון חרוזים  פתרונות מקומות- שמות וישלח  תשע"ח

פגישת עשיו ויעקב הוא ישראל אחרי שנות פרידה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עבד עם פלך וכישור

מהבקר

שור

ביחד נאמרו שמור וזכור

הוא עובד בפרך

חמור

שלום אמר והיד לא יבשה

היא  תמימה ולפעמים אבודה

כבשה

יצא להמתין הרבה בתחנות

פלגאת הנות היא מילה נרדפת

מחנות

את העיר הלכתי רגלי

מוטי ועץ שלי

מקלי

היא עובדת ועוזרת השפחה

מסוגי הקרבן בעת הצהריים

מנחה

הוא בריא תודה לאל

פעם ראשונה נקרא כך במקרא

ישראל

שבט שנחצה לשניים מנשה

אסור אותו לאכול

גיד הנשה

יש קיבוץ בצפון בית השיטה

מטבע עובר לסוחר מקראי

מאה קשיטה

לעולם תנשב הרוח

עליו מקריבים קרבן

מזבח

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עיר מקראית שלא נשאר כלום היא סדום

הרים במערב הירדן בדרום

אדום

מי שהפריע הוא לו העיר

הר על שמו של עשיו

שעיר

אמר הליצן החיים הם צחוק

נחל משמעותי אותו עבר יעקב

יבוק

מישהו אמר לשני ישמרך האל

אחת מנקודות המסע של יעקב

פניאל

אמר המפקד לחייליו אני איתכם

מגוף האדם חלק לא מבוטל

שכם

אחד המאכלים הטעימים נקרא קיווי

מעממי הארץ

חיוי

הוא בוכה על כל שטות

מקום שגם מצבה

אלון בכות

בחרתי שם מקסים לביתי דברת

שם מתה בדרכה ולידת בנה

אפרת

אחרי מאבק ממשוך הוא נכנע

הפלשתים באים משם

תמנע

האיש היה מנוון ומסואב

מבני לוט שהפכו לעם

מואב

 

 

חידון פרשת ויצא  תשעח

 

1

2

3

4

1

ר

י

א

ד

2

י

ש

ל

י

3

א

ל

ו

נ

4

ד

י

נ

ה

 

 

 1. בירה ערבית
 2. רכושני ( 2,2,)
 3. עץ תחתיו נקברה דברה
 4. ביתו של יעקב

תפזורת מילים – פרשת וישלח

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ח

ש

פ

ת

י

ר

מ

ע

א

פ

ב

נ

ע

ש

ו

נ

ו

ו

ב

ר

י

כ

ל

ד

ה

ב

כ

ו

י

ו

י

ק

ח

נ

י

ו

ש

י

ר

מ

ל

א

כ

י

מ

א

מ

ש

א

פ

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

ג

ל

ל

מ

נ

ח

ה

ת

י

ת

מ

ק

ל

ד

א

פ

ח

י

ו

ע

ש

מ

ת

ו

ב

נ

י

מ

י

נ

ח

ת

ד

י

ע

צ

ל

ק

ע

א

ש

ו

ה

א

ה

א

נ

ש

ב

ו

י

ש

ל

ח

ת

ו

ע

ר

ב

י

ש

ט

ר

ע

מ

י

ס

נ

י

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ק

ש

ע

ד

ב

ר

ה

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ב

י

ק

י

ע

ח

פ

צ

ק

ר

ש

ת

ג

ד

א

ד

ם

ה

ל

ש

ח

א

א

מ

י

י

ה

ב

ג

ו

נ

ט

י

נ

ד

 

 

שכם, מלאכים, מגדיאל, בנימין, מחנה, וישלח, חסדים, יעקב, אדם, דברה, מנחה, רחל, שפחות

 

תפזורת הגיון  קשה (בסוגרים מספר האותיות)

 

ת

פ

נ

י

א

ל

ס

ו

ב

ב

י

ו

פ

פ

ע

ו

נ

ז

ב

ר

ה

ק

י

ל

א

ר

נ

ש

ש

י

ק

ז

נ

ר

מ

ח

ל

ד

ו

ת

ח

י

 

 

 1. עבורו האות השביעית(3)
 2. פרצוף הפונה למקום (5)
 3. העשירים עם ספר בלעז (4)
 4. פצחו פיהם וגעו(3)
 5. בית הציפור במטר השביע(3)
   

רמז: מקומות בפרשה

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

חברותא

פרשת השבוע: משפטים

הרב אורי זוהר על חברותא

מה זה "חברותא"

"חברותא טלפונית" היא שירות ללא מטרות רווח, שמקשר בין גברים חילונים לחרדים, ובין נשים חילוניות לחרדיות, ומאפשרת לקבוע זמן איכות משותף קבוע, לשיחה ולימוד דרך הטלפון.

בבית, בקפיטריה, בדרך לבסיס או ללימודים, בזמן שלך ובפרטיות של הטלפון שלך, תוכל לשוחח ולדון על כל מה שמעניין אותך בעולם היהודי: שבת, חגים, כשרות, שידוכים וחינוך הילדים, כמו גם שאלת גיוס לצה"ל או הדרת נשים.

בשעה השבועית הקבועה שלכם תוכלו ללמוד ולהעמיק בנושאים שמעניינים אותך, או פשוט לשוחח (וגם להתווכח לפעמים wink). ה"חברותא הטלפונית" שלך ישמח לענות לך כמיטב יכולתו ובמלוא הרצינות, ולא להשאיר לך אף שאלה ללא מענה.

 

האם ה"חברותא הטלפונית" הוא מעין רב?
ממש לא. מדובר באנשים כמוני וכמוך, שיש להם ידע רב ביהדות ועניין לחלוק אותו גם איתך. ולא, "החברותא הטלפונית" לא מקבל תשלום עבור הזמן שלו וגם לא מחזיר אותך בתשובה, הוא פשוט רוצה ממש כמוך, לצמצם קצת את הפער בין דתיים לחילונים.

רק על מנת לסבר את האוזן נספר, כי מאות אנשים ונשים שהכירו דרך "חברותא טלפונית", הפכו לידידים טובים, הכירו את המשפחות ואורח החיים השונה, השתתפו בשמחות וממשיכים להיות בקשר לבבי וחם עד היום.

ובמקרה שאין ביניכם "כימיה" מה עושים? אין שום בעיה, במאגר שלנו קיימים מאות חברותות טלפוניות נוספות, אחד מהם ודאי יתאים לך.

הצטרף כבר עכשיו ל"חברותא" הטלפונית שלנו, מלא את הפרטים כאן בטופס ונציג שלנו ישמח לחזור אליך לשיחה קצרה, על מנת להבין את הסגנון והבקשות שלך ולהתאים לך חברותא כלבבך.

ממתינים לך ממש מעבר לקו...


"חברותא"
לומדים להכיר

קצת פרסומים עלינו