שבועות

מה היתה למעשה מעלתה הגדולה של רות המואביה?
הרב עזריאל יונה
תודעת מתן תורה
לוי מגדיאל
תיקון ליל שבועות
עלון בית דוד
מה הקשר בין שבועות לפרשת נשא?
מערכת האתר
מגילת חסד, רות
שבי לוי
עם סגולה
מאמר אורח
"נעשה ונשמע אמרו כאחד"
הרב אפרים שטיינקולר
מגילת רות ושבועות
מאיר קעתבי
ניוזלטר שבועות
מערכת האתר
אקדמות (וזו לא שגיאת כתיב)
ספר התודעה
חג שבועות בהלכה ובאגדה
מערכת האתר
זמן מתן תורתנו
אבי קלנר
מגילת רות
הרב דוד לאו, מודיעין
הלכות חג השבועות
מערכת האתר
זיכרון מתן תורה
לוי מגדיאל