ניוזלטר שבועות | מערכת האתר

בס"ד

 

חברה יקרה,

חג מתן תורה הוא החג בו נבחרו ישראל להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש, להיות סגולה מכל העמים. ננסה יחדיו להבין מהי אותה "סגולה", אותה יחודיות, המבדילה את ישראל משאר העמים?                   

באהבה ובהערכה

צוות חברותא

 

מבט יהודי – עם סגולה

"עם קדוש אתה לה' אלוקיך", אומר הכתוב (דברים ז' ו'), ומוסיף: "בך בחר ה' אלוקיך להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה"...

למשמע המילים "העם הנבחר" או "עם סגולה" התקוממו כבר רבים במשך הדורות, הן משאינם יהודים והן מבני עמנו שלא הכירו ביחודם ומעלתם כיהודים.

היכן מסתתרת אותה "סגולה"?

כל המדמה שמדובר ביחוד הניכר לעין, אינו אלא טועה. אין אנו חכמים יותר מן הגויים. איננו בעלי כח רב יותר ואף לא ניחנו בשום תכונות "על אנושיות" כל שהן. גם מן הבחינה הגופנית, כידוע, לא ניכר כל הבדל יוצא דופן בינינו ובין העמים. וכבר טרחה התורה להדגיש שאין אנו נבחרים בשל איזו מעלה חיצונית ככתוב (דברים ז' ז'): "לא מרובכם מכל העמים חשק ה' בכם... כי אתם המעט מכל העמים". אינכם עם גדול ורב.

מהי, אם כן, סגולתנו?
 "סגולה", כפי שבאר רש"י (שמות י"ט' ה'), היא "אוצר חביב - כלי יקר ואבנים טובות שהמלכים גונזים אותם". וכן פירש במקום אחר (מלאכי ג' י"ז): "סגולה - אוצר".

דבר מה בעל ערך, יקר, גנוז ומכוסה, שמור ונסתר, זוהי סגולה.


גם מעלת ישראל, כמו כן, נסתרת ונעלמת. משום כך, קשה להתרעם על כל האומר בבערותו "ככל הגויים - בית ישראל", שהרי לאמיתו של דבר לא ניתן להבין דבר זה בשכל אנושי.


אך את הנסתר והנעלם הזה ראוי ואפשר לגלות.

גילוי גמור ומוחלט של מעלת היהודי יבוא לידי ביטוי רק בעתיד, כפי שאומר דוד המלך בספר תהילים: "אז יאמרו בגויים - הגדיל ה' לעשות עם אלה", ולא רק הגויים אלא אף אנו נאמר אז בפליאה: "הגדיל ה' לעשות עימנו".


"להבין ולהורות"

אבל מעט מעט, כאור המציץ בין החלונות ניתן לנו לעמוד על סגולתנו ולגלותה גם עתה.

כיצד? אם נשתמש בה תתגלה. ואם לאו - לעולם תהיה נסתרת.

למה הדבר דומה? לשני עשבים הזהים זה לזה במראיהם, בגודלם, בצבעם וכו', אולם אחד מהם הינו צמח בעל סגולות רפואיות נדירות.

מתי ייוודע דבר מעלתו של הצמח האחד על משנהו? רק בשעה שנשתמש בו לרפואה, יתגלה מה בכוחו ובסגולתו לפעול. וכמו כן רק יהודי הפועל וחי כראוי על פי תורת אלוקיו, יכול להתוודע אל מעלתו וזו יכולה להיות ניכרת גם לאחרים.

וכמו שלעתיד לבוא "תהיו ממלכת כהנים - להבין ולהורות לכל המין האנושי לקרוא כולם בשם ה' ולעבדו שכם אחד" (ספורנו על התורה שמות י"ט ו'), כך יהיה אותו יהודי אפילו היום, כאבן טובה ויקרה, המפיצה אורה לכל עבר.

אמנם, כולנו עדיין רחוקים מן התיקון. וכבר אמרנו, שטרם הגאולה אפילו יהיה היהודי שלם ו"מאיר", אין זה אלא מעט מן המעט מאורו האמיתי.

אולם בסופו של דבר, אף אם גנוזה ומכוסה היא, ממתינה אותה סגולה לכל אחד מאתנו, מצפה להחשף, נכספת להתגלות, חושקת להיות נקודת אור אמיתית באותה נהרה העתידה לצאת מישראל ולהציף את העולם כולו באור יקרות, וכמו שאומר הנביא: "והלכו גויים לאורך ומלכים לנוגה זרחך, אז תיראי ונהרת, ופחד ורחב לבבך"...


על פי ספרו של הרב משה ארז דורון, "אור פנימי" (לקוח מאתר חברותא)

 


* * *

ניצוץ מהסגולה

"כי עם קדוש אתה לה' אלוקיך ובך בחר ה' להיות לו לעם סגולה מכל העמים אשר על פני האדמה" (דברים יד,ב)

בחג השבועות, בעת מתן תורה, נצטוו עם ישראל על הכשרות.

חשיבותה הרבה של מצות הכשרות נעוצה בכך שהיא עוסקת במזון, והמזון מהווה, כידוע, גורם מרכזי בגידולו ובבנייתו של כל יצור חי. הדם, הרקמות, העצמות - הכל, בעצם, נוצר מהמזון. סוג המזון משפיע באופן מידי על איכות התאים ומנגנוני הגוף הנוצרים ממנו. לכן שני אנשים הניזונים ממזון שונה, יהיו שונים גם במבנה גופם ובאופן רקמותיהם.

המדע המודרני עמד על העובדה, שבנוסף להשפעתו של המזון על איכות תאי-הגוף ואופיין, הוא משפיע גם על האישיות יהיו שונים עוד יותר.

סמים ומשקאות חריפים מוכיחים לנו עד כמה יכול דבר פיסי להשפיע על הנפש. הרפואה מכירה כיום בסוג של מחלות המכונות "מחלות פסיכוסומטיות". אלה הן מחלות נפש הנובעות מבעיות גופניות או מחלות גופניות הנגרמות כתוצאה מהפרעות נפשיות. שוב - השפעת הגוף על הנפש.

על משקל זה נוכל להבין את אחת המשמעויות של דיני הכשרות. הבורא, בתורתו, גילה לעם היהודי, כי יש מיני מזון המחדירים תכונות שליליות אל תוך הגוף והנפש ולכן אסר לאכלם וציווה: "אל תשקצו את נפשותיכם! זו, למעשה, מערכת דיני הכשרות היהודיים: חוקיה של ה"הגיינה" הדרושה לנפש היהודית. כל דבר-מאכל שאסרה עלינו התורה גורם באכילתו לפגיעה בנפשו של היהודי ולהפרעה באפשרויותיו למלא את חובותיו, ולכן יש להמנע מלאכלו.

"פגיעה בנפש" אין הכוונה לירידה ב"איי-קיו"... היכולת השכלית עשוייה להשאר כפי שהיתה. הפגיעה תתבטא ביכולת לקלוט דברים רוחניים וקדושים ובעדינות הנפשית האפיינים ליהודי. משהו מהרגישות לרוחניות, לטוהר, למוסר - יאבד. מבחינה זו גורם הזלזול בכשרות לנזק שקשה לתקנו, והדבר חמור במיוחד כשמדובר בילדים קטנים שגופם ונפשם נמצאים בתהליכי בניין ועיצוב.

פרשני התורה ניסו להסביר במידת-מה את הטעמים לאחדים מדיני הכשרות. עובדה מאלפת היא, כי בעלי-החיים המותרים באכילה (כמו בקר, צאן, צבאים, תרנגולות, אווזים ועוד) הם כולם יצורים שקטים ובלתי-תוקפניים, בעוד שאלה האסורים הם חיות-טרף או עופות-דורסים בעלי תכונות של תוקפנות ואכזריות. יתכן, איפוא, מסבירים הפרשנים הללו, שמשהו מהתכונות הללו נספג בבשרם וממנו הוא עובר אל נפש האדם שאוכל בשר זה.

נכון שהשמירה על הכשרות דורשת מאמץ מסויים, כמו כל דבר בעל-ערך שאינו מושג בחינם; אולם היא קלה הרבה יותר ממה שחושבים. המזון הכשר בריא יותר לגוף ובריא עוד יותר לנפש ולכן הוא שווה כל מאמץ.  מעניין – בעלי רשתות בחו"ל מציינים שהביקוש למוצרי מזון כשרים אצל הגויים (!) בסימן עליה...

 


כעת, חברה יקרה,

בידייך ההזדמנות להכשיר את מטבחך ולזכות בכל הסגולות.

 

להלן רשימה  של מכשירי מטבחים ברחבי הארץ:

  אילת: מנדי קליין 052-2887495  ללא תשלום

  אשדוד עד חדרה: עופר קורין 057-3101241 בתשלום

  אשקלון: הרב גורליק 052-2709399 ללא תשלום

  באר שבע: יוסי 08-6233197 תשלום סימלי
  חולון: 03-5011544 בתשלום

  חיפה: דוד לירן 050-6000456 בתשלום

  טבריה: 04-6721080 תשלום סימלי

  ירושלים והסביבה: הרב הניג 02-5829758 ללא תשלום

  כפר סבא: 09-7673568 ללא תשלום

  צפת: יצחק ליבש  054-7995770  ללא תשלום (שירות עצמי)

  קרית אליעזר: 0546644770 ללא תשלום

  רחובות: מיכאל רייניץ 054-7770825 תשלום סימלי

  רחובות עד הרצליה: שמשון נדב 050-8266310, 054-7628184 בתשלום
  תל אביב: גידי שטרן 050-8531770 בתשלום

 

ואיך אפשר בלי מתכון חלבי, קל וטעים לכבוד החג?

 

פשטידת גבינה ובצל

רכיבים:
2 ביצים גדולות
2 כפות קמח תופח
500 גר' גבינה לבנה 5% או 9%
1 כף אבקת מרק בצל
פרוסות דקות של בצל

אופן הכנה:
מערבבים הכל, למעט פרוסות הבצל, מעבירים לתבנית מרופדת בנייר אפיה. מקשטים מלמעלה בפרוסות הבצל ואופים במשך 30 דקות בחום של 180 מעלות או עד שהפשטידה מזהיבה.
גודל התבנית המתאים לפשטידה זו היא גודל של תבנית עמוקה קטנה של טוסטר אוב! (מקור המתכון: האתר של חגית)

 

בתאבון!!

 

 

כתמיד,
המשוב ממך
נותן לנו עוד נקודות למחשבה,
להתייעלות ולהמשך עשייה
נשמח לתגובתך:
חברותא איילת השחר
מייל: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 
טל: 073-2322222