ארכן וקצרן | מערכת האתר

ת"ר (שנו חכמים)

מעשה בתלמיד אחד שירד לפני התיבה (להתפלל) בפני רבי אליעזר

והיה מאריך יותר מדאי

אמרו לו תלמידיו רבינו כמה ארכן הוא זה

אמר להם כלום מאריך יותר ממשה רבינו דכתיב ביה (דברים ט) את ארבעים היום ואת ארבעים הלילה וגו'

 

שוב מעשה בתלמיד א' שירד לפני התיבה בפני ר"א והיה מקצר יותר מדאי

א"ל תלמידיו כמה קצרן הוא זה

א"ל כלום מקצר יותר ממשה רבינו דכתיב (במדבר יב) אל נא רפא נא לה

 

נקודות למחשבה:

א] לכאורה מובן מהי מעלתה של התפילה הארוכה, אבל האם ישנה מעלה מיוחדת דוקא לתפילה הקצרה.

ב] האם ניתן להכליל ולומר באילו תפילות יש להאריך או לקצר, או שזה נתון לשיקול דעתו של המתפלל.

 

 

 

תגובות   

+2 #1 כוונת המתפלליצחק שרף 2008-11-21 02:57
מה שחשוב בתפילה היא כוונת המתפלל
וידוע הסיפור הידוע על הילד שבתפילת יום כיפור שרק שריקה חזקה
וכל המתפללים רגזו עליו אמר להם רבם זאת השריקה נשמעה בשמים כי זאת דרכו של הנער להתפלל ועשה מעשהו בכוונה עזה
0 #2 תכון תפלתי קטורתיצחק אליעזר 2011-03-27 21:22
הקטורת כידוע הייתה מורכבת מאחד עשרי סממנים. שכל אחת הייתה יחידתי . ומעולה בפני עצמה ומידות שונות היו בהם. היו שמידתם קטנות. והיו שמידתן גדולות .שני דברים לא שימשו בהן, למרות שהיו יכולות להעשיר את הקטורת .לא הדבש. שהוא מתוק וטעים ונעים לכל בר דעת. ולא החמץ שהוא צורך כל בריה .וכאן הנקודה .שהכול במידה אז תיכון תפילתי קטורת .אך שרצים מהר מדי זה אומנם דבש אך מקלקלים בה ואם מחמיצים את הזמן מחמיצים את המטרה . תיכון תפילתי קטורת משאת כפי בברכות

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן