פרק ד

גופו מכובד על הבריות
הרב עזריאל יונה
שפל רוח, מאוד מאוד!
פרוזדור
הרב עזריאל יונה
איך להשתמש בבני אדם?
משה גרילק
ללמוד וללמד
הרב עזריאל יונה
רץ אל... ובורח מ...
משה גרילק
בסוף הכל צף
הרב עזריאל יונה
איזהו עשיר?
ישראל אסולין
אל תרצה את חברך בשעת כעסו
אליעזר היון
איזהו חכם? איזהו גיבור?
אליעזר היון
ללמוד צעיר
אליעזר היון
לימוד מעושר או מעוני
אליעזר היון
קח אחריות!
אליעזר היון
השופט מעל המשפט?
אליעזר היון
הוי מקדים בשלום כל אדם
משה גרילק
פרק ד: אין לך אדם שאין לו שעה
אליעזר היון