פרשת בלק

חידון חרוזים ושמות בלק תשעח
ד"ר אמיר שורץ
בין שמיעה לראייה
הרב עזריאל יונה
תכניותיו המקוריות של בלעם
הרב עזריאל יונה
להתאים את הרצון
בעז מלט
חידות ותשבצים לפרשת בלק
ד"ר אמיר שוורץ
ברכה מכל הלב
עלון בית דוד
"ולא יכלו לעמוד בפניו": הבושה שבתוכחה
הרב עזריאל יונה
בא לקלל ונמצא מברך
אליעזר היון
חידונים לפרשת בלק
ד"ר אמיר שוורץ
נשמה של חמור
ישראל אדלר
איתות מן השמים
עלון בית דוד
לא קם בישראל כמשה עוד
אבי קלנר