מיכל ממשיכה לחיות! | מערכת האתר

ברגע טראגי אחד, מתוך שייט פסטורלי, נקטפה הבחורה מיכל אלבוים ע"ה, שליחת סוכנות בפלורידה וחברה פעילה ב"חברותא" כשנה. הוריה של מיכל התוודעו לקשר החברותא שקיימה רק עתה לאחר פטירתה, כשהופיעה גיטי, החברותא, בביתם כדי לנחמם. מילותיה של גיטי בדבר אישיותה העמוקה ונשמתה היהודית של מיכל, רגשו וחיממו את המשפחה. מצורף מכתב שכתבנו אל משפחת אלבוים בעקבות הטרגדיה, ונבקש מאד מכל קוראיו לקיים איזו מצווה או מעשה טוב כדי להגדיל את מאגר הזכויות לעילוי נשמתה של מיכל בת ישי.

משפחת אלבום היקרה,

תוך השתתפות כנה ופנימית באבלכם העמוק בהילקח מכם בתכם הנפלאה מיכל ע"ה (עליה השלום), רצינו להביע את רגשותינו וניחומינו אליכם במספר מילים.

מההיכרות הקצרה שלנו עם מיכל היקרה, אנו יכולים לומר בבטחה שהיא ניחנה בנשמה חמה ושואפת. עצם הצטרפותה ללימוד שבועי במסגרת "חברותא" מעידה יותר מכל על אומץ ליבה לפרוץ מחסומים ועכבות, לבקש ידע, לשאוף למעלה. כשמיכל נוכחה שבמסגרת שליחותה בקהילה ידע תורני רחב יביא תועלת, היא לא היססה מלבקש, להתעניין ולחקור. על אף היות הדברים זרים להשקפות ולחינוך הממלכתי עליו גדלה, פתחה את עצמה לשמוע, אף פעם לא קטעה את דברי חברתה בחוסר דרך ארץ, תמיד הביעה את עמדתה מתוך כבוד לצד השני.

בשבועות האחרונים לחייה, עסקה מיכל , בין היתר, בלימוד אחד הנושאים הבסיסיים ביהדות: "י"ג עיקרי אמונה" אלו הם 13 עקרונות מרכזיים באמונה היהודית שכל המאמין בהם בשלמות הוא יהודי אמיתי המקושר לבוראו. גיטי, החברותא של מיכל, סיפרה לנו שבשיחה הלימודית האחרונה שהן קיימו, הן סיימו ללמוד את העיקר האחרון. נשמתה של מיכל עלתה למעלה מאמינה ובתהליך של לימוד ושאיפה קדימה.

"אדם" מורכב מחלק גשמי ומחלק רוחני, חלק פיזי וחלק מטה-פיזי, או במילים יהודיות יותר: מגוף ונשמה. פטירתו של אדם מן העולם, כשם שהיא פרידתו ממשפחתו וכל מכריו, כך היא גם פרידת הנשמה מ"לבושה"- הגוף. הנשמה מתפשטת מכסויה הפיזי, הנראה לעין והיא חופשיה לחזור לכור מחצבתה- עולם הנשמות. בספר קהלת (אחד מחלקיו של התנ"ך) נאמר: "וישב העפר (=הגוף) על הארץ כשהיה, והרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה". המוות הוא 'צורת חיים'. אין דבר ההולך לאיבוד לאחר המוות. האדם 'מתפרק', וכל יסוד מיסודותיו שב למקורו. את הפנימיות, המחשבות, הרגשות, ההתמודדויות שלנו לא ניתן להשמיד. החיים משנים צורה או מתעלים לרמה עליונה יותר, ובעולם הנשמות המשמעות היחידה שתופסת היא רמתה של הנשמה, שאיפותיה ומעשיה הטובים.

לאחר הפטירה, אין באפשרות האדם לקיים מצוות, להמשיך בתהליך ההתקדשות. רק העולם הזה הוא "עולם המעשה", ואילו העולם הבא הוא "עולם הגמול"- קבלת השכר על המעשים הטובים שנעשו בחיים כאן.

עדין, קיימת אפשרות נפלאה לחיים שנותרו עלי אדמות, משפחה, ידידים ואוהבים של מיכל לסייע לנשמתה לרוות עוד נחת בעולם העליון. אלו נקראים מעשים הנעשים "לעילוי נשמתו" של הנפטר. ביכולת החיים להעלות את נשמת הנפטרים למקום טוב יותר וזאת ע"י אמונה או מעשים של אמונה שעושים הם לזכותו. כל פרק תהילים, הימנעות מלשון הרע, ברכה או תפילה, שיעור תורה וכו', כל עשיה חיובית, ממין זה המצווה על ידי בורא עולם בתורתו, הם הנחת רוח היחידה שביכולתינו לגרום למיכל.

צוות המשרד, שאהב והוקיר את מיכל, החליט על מעשים ולימוד המוקדשים לעילוי נשמתה של מיכל בת ישי.

תהא נשמתה צרורה בצרור החיים ואתם תנוחמו מן השמים.

צוות "חברותא" של אילת השחר.

Image