חברותא בהתכתבות, 6 | תמר, אוסטרליה

שלום מנוחה יקרה

תודה על מכתבך. יש ביננו הרבה משותף, ונראה שנגלה את המשותף מתוך הנקודות שלכאורה נראות במחלוקת.

כמוך גם אני רואה בכל יהודי בן משפחה באשר הוא, אלא שמרחיבה אני ואומרת שהבריאה כולה היא מעשה ידי אלוהי, אבי שבשמים, אהובי ובוראי.
ומשום כך עלי לראות בכל ילדיו של אבי את אחי ואחיותי – בני משפחתי האחת .

הדוגמאות שלך מחזקות עבורי את בקשת אבי. רבי עקיבא היה בנו של גר, גם דוד המלך הוא מנצר רות המואביה, המלך שלמה הוא פרי חמדתו של המלך דוד אשת איש.
ובכל זאת המשיח הוא מנצר דוד. מכל זה אני מבינה שעלינו לאהוב את היהודים, הגרים והטועים כבשר מבשרנו, כבני משפחתנו ילדיו של אלוהינו.

אהבה ללא תנאים תביא עלינו את הגאולה. אין תקוה לטועים ללא אהבתנו הכנה.
כפי שבגדולתו אלוהינו סולח לכל ואוהב את כל בריאתו ללא תנאים, כך צווה אותנו ללכת בדרכיו כמידת יכולתנו הקטנה.

אבל לעולם אציב לעצמי את שמצפה הקדוש ברוך הוא ממני – כתקוותי היחידה.
 ככל שאנו מרחיבות את מעגל משפחתנו כך אנו קרבות לאבינו שבשמים ולאופן בו רואה הוא את בריאתו.

אין ביכולתנו לראות את הפרדפקטיבה האדירה אבל אסור לנו לשים גבולות שלא שם לנו אבינו יתברך שמו.

אם הוא בכבודו ובעצמו מצפה מאיתנו לאהוב את הבריאה כולה, מי אנחנו שנפקפק במצוותו?

 

את התפילה – הרחיקני מן הטועים מבינה אני לא שהטועים אינם בני משפחתי, אלא שעלי להגות באלוהי יומם ולילה, ואל לי לבזבז את זמני ותשומת ליבי לשוא.
אך אם יהודי, טועה או גר זקוק לעזרתי, עלי להושיט יד ולשמור דעתי עם אלוהי לבל אחטא גם אני, או אבזבז זמני לשוא.
 
אכן אנו גם מסכימות בענין מיוחדותו של עם ישראל. בכל ליבי רואה אני את מיוחדותו של עמי ועד כמה נתברכנו באהבתו הגדולה של אלוהים לעמו ישראל.

תמיד הרגשתי אהובה ומיוחדת בעיני אבי.אבל אין זה בא מן המקום שחשבתי שהוא אינו אוהב את אחי ואחיותי, או שאוהב הוא אותי יותר או פחות מהם.

אין גבולות לאהבה של אבי, וכל אחת ואחד מאחי מיוחד במיוחד בעיניו.  

האין את אוהבת את בניך ונכדייך? האם אין כל אחד מהם מיוחד בעיניך?

על אחת כמה וכמה הקדוש ברוך הוא.

אם ברא אותנו בגוף זה – האם חשובה ההבחנה שהלב מיוחד יותר מהרגל?

כאשר חסרה לאדם עין – עין זו חשובה ומיוחדת מכל דבר אחר.

כל עם מתפקד כאיבר בגוף הבריאה. לכל עם יש משימה, יש תפקיד. לכל עם יש יתרונות על עמים אחרים אך יש לו גם חולשות או דברים שעליו ללמוד ולגדול בם.

יש חשיבות ומיוחדות לכל עם. אי אפשר שהעולם יתקיים במיטבו בלי כל אחד ואחד מאבריו.

לכן, חשוב לראות את העולם כולו כבשר מבשרנו, כמשפחתנו הקטנה, כילדיו האהובים של הקדוש ברוך הוא, אבינו ומלכנו הנמצא בכל ואין בלעדיו.

מידת הצניעות חשובה גם כיחידים בדרכנו אל אלוהינו כי רק מתוכה אפשר באמת להתפלל, לבקש עזרה ומחילה ולדעת את מקומנו בעולם.
ממקום זה אנו נתמכים באבינו ומבינים עד כמה אנו תלויים בו .

חשובה מידה זו לנו גם כעם, הראיה הרחבה של הבריאה מקרבת אותנו אל אבינו ומחזקת את אהבתנו ואמונתינו בבורא עולם.
 
את ואני גדלנו על סיפורי אבות, על הקדושים היהודים בכל הדורות. עד שלא הגעתי לאוסטרליה ידעתי מעט מאד על צדיקי הדתות האחרות, כשם שבני דתות אחרות אינם מכירים את הקדושים שלנו.

אני חושבת שהיית מתרגשת לדעת על חייהם של צדיקים אוהבי אלוהים שחיו ומתו על קידוש השם אם רק היית רואה אותם כבני משפחתך שחיו ומתו באוהבתם הגדולה לאבינו שבשמים, אל אחד ויחיד שאין שני לו.

אין בעיני מקום להשוות למי יש יותר ומי גדול בתורה יותר מחברו. כל צדיק גדולתו בייחודו. כשם שאיני יכולה לאמר שרבי עקיבא גדול מהבעש"ט או רבי שמעון בר יוחאי. כל אחד בגדולתו מילא את משימתו בעולמנו באופן שפותח את לבבנו ומאיר את עיננו ומתווה לנו דרך ודוגמא לעבוד בה את אלוקינו.

מכיוון ששונים אנו, הרי שיש מבין הקדושים שמנגנים על ליבנו יותר מאחרים ויתכן שבלבך מעדיפה את אחד מהם על האחר, נפלא הדבר.

יכולה אני רק לגלות לך בשמחה שרבים וגדולים צדיקי העולם, ותודה לאל שהתברכנו באורם וצדקתם עלי אדמות.
 
אני מסכימה איתך שהקדוש ברוך הוא 'בוחר' את אנשיו מתוך כולם. אבל זה גם נכון לראות זאת שברחמיו הוא מחכה בסבלנות בשער כל נשמה. ורק הנשמה שפותחת את דלתה אליו זוכה בידו המושטת באהבה, וזוכה לעזרתו ולניסים שיחזירו אותה בתשובה ללכת בדרכיו.
 
סיפור מקסים סיפור ישועת אביך. אני לא מכירה לפרטים את חיי החפץ חיים ואשמח לשמוע בבקשה.

גם עם משפחת אימי שנשארה ברוסיה אבד הקשר במשך שנות מסך הברזל. יש להניח שהתחתנו נישואי תערובת והדור החדש אינו מכיר בשורשיו.
אימי ניסתה לחפש אבל לשוא. אני חושבת שהיא מוצאת ניחומין בעזרה שהיא נותנת לעולים החדשים מרוסיה.
 
בענין בעלי, הוא אינו רק נותן לי ללכת בדרך מעט שונה, אלא הוא אוהב אותי ואת דרכי וגם תומך ושמח באפשרות שלי להתפלל ולהקדיש זמן ושקט עם אלוהי.
הקשר שלו עם אלוהים הוא נפלא. כל סיפור פגישתנו וחיינו המשותפים עטור בניסים ואותות מרגשים של אבינו שבשמים. ללא ידו המכוונת לעולם לא היינו נישאים או שורדים את החיים ביחד.   

תודה על הפרשנות של פרשת השבוע. האם פנימיות התורה כוונתה – פרשנויות התורה?

בחרנו את אוסטרליה כי רצינו למצוא שלום. יבשת אוסטרליה רוויה בברכת השלום. זו האנרגיה של הילידים, הטבע והאדמה של אוסטרליה.

רצינו מקום שדובר אנגלית ומאד לא רצינו את אנגליה או ארצות הברית שהאנרגיה שהן מקרינות בעיני היא של כוחניות, תחרות וחמדנות שאיננו מאמינים בם.

באוסטרליה התברכנו בשטח אדמה גדול. שלא כמו בארץ, בארצות הברית או אירופה - אין כאן עבודה זולה בכלל. כולם עובדים קשה, ללא הבדל דת, צבע עור או מין. זה היה תמיד חלום חיי.

אנחנו מגדלים את האוכל שלנו. יש לנו עצי זית גדולים לזית ולשמן. עצי אגוז שהציפרים בינתים אוכלות לנו את כל היבול, עיזים לחלב, יוגורט וגבינות, תרנגולות לביצים, טווסים בעבור יופים המדהים, כבשים לצמר וכדי לאכול את הדשא, פרות לאכול את הדשא ולבשר,  גינת ירק ובוסתני עצי פרי. בחצי מן השטח נטענו מחדש את צמחית האיזור שנכחדה כאשר האדם הלבן הגיע לאוסטרליה בתקוה שיביאו בחזרה גם את החיות הילידות לאזור. העצים והשיחים גודלים לאט ומוריקים את השטח מחדש. אנחנו עובדים קשה ומאד שמחים בזכות הגדולה שניתנה לנו לעבוד את האדמה ובעזרת האל להוציא ממנה את צרכינו. אנו מברכים על הטל והגשם בעיתו כי יבש פה כמו בארץ. תודה לאל יש לנו מספיק מים. אנחנו אוספים את כל מי הגשם מכל הגגות בחוה ואוגרים אותם במיכלי מים גדולים. יש לנו תאים סולריים על הגג ואת האנרגיה שמיוצרת על ידי השמש אנו מספקים לחברת חשמל – ולחליפין מקבלים מהם את החשמל שאנו זקוקים לו. אנו מחממים את הבית על עצים בתנור חימום שמחמם לנו גם את כל מערכת המים החמים, ואפשר לבשל עליו ולאפות בו. אין לנו פועלים, עבדים או שפחות אנחנו לומדים כל הזמן איך ומתי לעשות מה ובעזרת האל החוה שלנו מתייפה ומתברכת מדי שנה בשנה. השיר שירת העשבים תמיד ריגש אותי עד דמעות, אולי בגלל זה ברך אותי אלוהי לעבוד אותו בקשר קרוב עם האדמה.

מנוחה, אני יודעת שפסחתי על שאלת הדכאון, סליחה, לא מצאתי את המילים לדבר בנושא. אנסה בפעם אחרת אם ירצה השם.

אני יוצאת לכמה שבועות עוד כמה ימים. יתכן ולא תהיה לי גישה נוחה לאינטרנט, ויתכן שתתעכב תשובתי, אבל אעשה כמיטב יכולתי.

מצפה באהבה לתשובתך וחנוכה שמח, מלא אור וגבורה.
בידידות
תמר