קריאת המגילה | מערכת האתר

ליל פורים ובית הכנסת האקולוגי בקיבוץ נוה איתן מתמלא אט אט. הקירות המטוייחים באדמה, ארון הקודש העשוי מבוץ קשה, והריהטים המורכבים מענפי דקל בלתי מעובדים משרים תחושה בראשיתית שכמעט פסה לה מן עולמנו של המאה 21

אבל לא על זה באנו לספר אלא על קריאת המגילה, ועל אשה יהודיה בת 95 שהשתתפה בתפילה. הרב אלי בכר שליחה הנאמן של 'חברותא' ליישוב ניגש לקרא את המגילה ולספר את סיפורם של מרדכי ואסתר ביחד עם עוד רבבות יהודים העושים את אותו דבר בדיוק בעולם כולו.

כשסיים הרב אלי לקרא את המגילה וקולות שירת 'שושנת יעקב' נדמו הבחין באשה זקנה, קשישה במיוחד שישובה היתה בעזרת הנשים ונראית היתה אחוזת התרגשות.

הרב ניגש אליה וביקש לברר עמה את גורם הסערה המטלטלת את נפשה. לתדהמתו הרבה אמרה לו האשה המבוגרת כי בזכותו היא שומעת את מגילת אסתר לראשונה מזה שבעים שנה. הפעם האחרונה בה שמעתי את 'ויהי בימי אחשוורוש' היתה יום לפני שעלית לארץ בגיל 25 בערך.

הרב אלי מספר כי הוא כבר חווה סיפורים רבים ומפעימים של חזרה בתשובה, ממקומות ומתרבויות שונות אולם אשה בת 95 שלא שמעה את סיפורו המופלא של העם היהודי בפרס ובשושן – הוא עדיין לא פגש. ההתרגשות האמיתית של הישישה אומר הרב, העלתה בי אסוציאטיבית את הפתגם העממי "טוב מאוחר מלעולם לא".