חידות ותשבצים לפרשת במדבר | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת במדבר

  1. עם ישראל ......על מצבו במדבר
  2. המצורע שערותיו הלבינו ו......
  3. נשיא ארצות הברית ( ש"מ)
  4. מטפל בחולים

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

לא נקבה

כלי למיטה

מעטפת פרחים

טהור

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

מטבעות כסף

לא כבדים

כלי אכסון

עלי על המשקל

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

ספורים

סימנים סודיים

דברים קטנים

פרשה בספר שמות

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 חידת הגיון

אין איסור, בבטן האשה ( 3,3,)

 

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. לא יותר

2. לא חם

3. מפסיע ברגליו

4. מחוטא

5. תהום (4, 2 )

6. והיה ............(3,4,) לפתח תקוה מההפטרה.

 

הכין:  דר אמיר שורץ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

רבוע קסם  תשעז  פתרונות

פרשת במדבר

  1. עם ישראל ......על מצבו במדבר
  2. המצורע שערותיו הלבינו ו......
  3. נשיא ארצות הברית ( ש"מ)
  4. מטפל בחולים

 

1

2

3

4

1

ק

נ

ט

ר

2

נ

ש

ר

ו

3

ט

ר

מ

פ

4

ר

ו

פ

א

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

לא נקבה

כלי למיטה

מעטפת פרחים

טהור

 

הפתרון

זכר

כר

זר

זכ

2

הגדרה

מטבעות כסף

לא כבדים

כלי אכסון

עלי על המשקל

 

הפתרון

שקלים

קלים

שקים

שקלי

3

הגדרה

ספורים

סימנים סודיים

דברים קטנים

פרשה בספר שמות

 

הפתרון

פקודים

קודים

פקים

פקודי

 

 

 חידת הגיון

אין איסור, בבטן האשה ( 3,3,)

פ

ט

ר

ר

ח

מ

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת במדבר

 

1

ר

ק

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

ק

ו

ר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

ר

ו

ק

ע

 

 

 

 

 

 

 

 

4

מ

ע

ו

ק

ר

 

 

 

 

 

 

 

5

ע

מ

ו

ק

ר

ע

 

 

 

 

 

 

6

ע

מ

ק

ע

כ

ו

ר

 

 

 

 

 1. לא יותר

2. לא חם

3. מפסיע ברגליו

4. מחוטא

5. תהום (4, 2 )

6. והיה ............(3,4,) לפתח תקוה מההפטרה.

 

הכין:  דר אמיר שורץ