חידונים לפרשת בלק | ד"ר אמיר שוורץ

חידוני פרשת בלק

  קל בינוני

  1. אחד מיועצי  פרעה
  2. עשיו שונא ליעקב עם ...... ישכן
  3. השבט שלי יאמר דברו
  4. כהנים היו מגיעים לבית המקדש ב......

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו - בינוני קשה 

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נהר בירדן

רכילות

רהיט בבית

נהר באיטליה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

בת עם שפגע בישראל

אישה יודעת בהלכה

אשת מריבה

פוליטי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

שטחים נרחבים

נמצאות בסכסוך

דרוכות

היו אחראיות

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון - קשה

סלע רטוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת בלק

1

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.לא קשה

2.מלך מואב

3.חלק מקיר

4.שמעתי באוזני והשמעתי .......

5.עליהם תולים

6.פרעה קיבל עונש

 

 

פתרונות

חידוני פרשת בלק

  קל בינוני

  1. אחד מיועצי  פרעה
  2. עשיו שונא ליעקב עם ...... ישכן
  3. השבט שלי יאמר דברו
  4. כהנים היו מגיעים לבית המקדש ב......

 

1

2

3

4

1

ב

ל

ע

מ

2

ל

ב

ד

ד

3

ע

ד

ת

י

4

מ

ד

י

מ

 

 

 

 

בינוני קשה

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

נהר בירדן

רכילות

רהיט בבית

נהר באיטליה

 

הפתרון

ארנון

רנון

ארון

ארנו

2

הגדרה

בת עם שפגע בישראל

אישה יודעת בהלכה

אשת מריבה

פוליטי

 

הפתרון

מדינית

דינת

מדנית

מדיני

3

הגדרה

שטחים נרחבים

נמצאות בסכסוך

דרוכות

היו אחראיות

 

הפתרון

ערבות

רבות

ערות

ערבו

 

 

 

מילת הגיון

קשה

סלע רטוב

 

צ

ו

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה פרשת בלק

1

ק

ל

 

 

 

 

 

2

ב

ל

ק

 

 

 

 

3

ב

ל

ו

ק

 

 

 

4

ב

ק

ו

ל

י

 

 

5

ק

ו

ל

ב

י

ם

 

6

ל

ו

ק

ה

ב

י

ם

 

 

1.לא קשה

2.מלך מואב

3.חלק מקיר

4.שמעתי באוזני והשמעתי .......

5.עליהם תולים

6.פרעה קיבל עונש