חידות ותשבצים לפרשת בלק | ד"ר אמיר שוורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת בלק

 1. נביא אנטישמי
 2. נתראה שוב בסלנג
 3. סדנא ד..... חד הוא
 4. מלך.... הביא את אויב ישראל לקללו

 

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מלך מואב

ציפוי לציפורניים

ממייסדי ירושלים (ר"ת)

מילת שלילה

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

נחל עמוק בעבר הירדן

רכילות

רהיט בבית

נהר באירופה

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

וילך.....

הכפול

זבד

טבח מומחה

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

מילת הגיון

לאן למקוה מים גדול

 

 

 

 

 

 

 פירמידה

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. רן
 2. נחל
 3. קורת עץ
 4. נותרים
 5. אדם עם רוצן ויכולת
 6. מופיע בברכת בלעם וקיבוץ לגוש עציון

הכין: ד"ר אמיר שורץ

רבוע קסם  תשעז   פרשת בלק פתרונות

 1. נביא אנטישמי
 2. נתראה שוב בסלנג
 3. סדנא ד..... חד הוא
 4. מלך.... הביא את אויב ישראל לקללו

 

 

1

2

3

4

1

ב

ל

ע

מ

2

ל

ת

ר

ו

3

ע

ר

ע

א

4

מ

ו

א

ב

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

מלך מואב

ציפוי לציפורניים

ממייסדי ירושלים (ר"ת)

מילת שלילה

 

הפתרון

בלק

לק

ב"ק

בל

2

הגדרה

נחל עמוק בעבר הירדן

רכילות

רהיט בבית

נהר באירופה

 

הפתרון

ארנון

רנון

ארון

ארנו

3

הגדרה

וילך.....

הכפול

זבד

טבח מומחה

 

הפתרון

שפי

פי

שי

שפ

 

 

מילת הגיון

לאן למקוה מים גדול

א

י

ל

י

ם

 

 פירמידה

1

ש

ר

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

י

ר

ש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

מ

ר

י

ש

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ש

א

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 

5

א

י

ש

מ

ר

צ

 

 

 

 

 

 

6

ר

א

ש

צ

ר

י

ם

 

 

 

 

 

 

 1. רן
 2. נחל
 3. קורת עץ
 4. נותרים
 5. אדם עם רוצן ויכולת
 6. מופיע בברכת בלעם וקיבוץ לגוש עציון

הכין: ד"ר אמיר שורץ