חידון חרוזים ושמות בלק תשעח | ד"ר אמיר שורץ

השנאה לישראל המתחילה במדבר

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היא טוותה בכישור

בהמה בפרשה

 

הוא החליט שהיו לפניו הנתונים

מה קורה אחרי גיל 70?

 

נחל בנהריה הנקרא געתון

ניקבת החמור בפרשה שלנו מיוחדת

 

האיש התלבט בין כך וכך

השרף השליח היגע אלינו

 

קאק קאק הוא קול העורב

הר קדוש בסיני

 

הוא הרגיש בגופו זרמים

מהם בוצרים ועושים ענבים

 

התהלוכה כללה הרבה דגלים

יש כאילו שלוש בשנה

 

בגלל חטאיו קיבל הרבה יסורים

מתרבים וגם בשרים כשרים

 

לקבוצה היו הרבה שואלים

עורות ... מאודמים

 

התנהג ללא דופי

הוא צעד ללא קשי (2)

 

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה קרח

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לשמחתו נולד לו אחיין

מדינת אויב מקראית משם הגיע יתרו

 

המשטר היה רקוב מושחת ומסואב

מלוט יצאה מלוכה גדולה

 

הכומר הרגיש סכנה וצלצל בפעמון

נהר מפריד בין אמורי לעמון

 

האיש הרגיש יכולתו והרבה תעצומות

עיר שווקים עם המרכולת בחוץ(2)

 

האשה עשתה מעשה כשפים

קהילת חוזרים בתשובה ומקום בפרשה (2)

 

הקצין במשטרה עלה בדרגה

שיא וראש ההר

 

לפני פסח מצוות הביעור

הנשקף על פני הישימון (2)

 

הגדרה ראיה שונה של אירועים רשומון

מדבר

 

בשדה הקרב נשארו הרבה פגזים

עצים רמים חזקים וטמירים

 

לשמחתינו מהמחלה לחלוטין החלים

יובלים פלגי מים

 

 

 

בלק    תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 1. נביא האומות
 2. כ.... ישכון
 3. בני שם..... אשור וארפשחד
 4. אין הצלחה ללא ......

תפזורת מילים – חוקת

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

ח

ו

ב

נ

ב

י

ע

ק

ב

צ

פ

ש

נ

נ

א

ד

ו

נ

י

נ

מ

י

ו

ק

ר

ח

ג

ש

ל

ח

י

מ

ש

י

ל

א

כ

ש

ב

ג

ת

ר

ו

ע

ת

ב

ר

מ

נ

ו

י

ת

ח

ע

ל

ב

ק

ו

א

ו

א

פ

ו

נ

ם

ו

ס

ז

ר

ו

י

ו

י

מ

ל

כ

י

נ

ה

א

ד

נ

ע

מ

ו

ה

נ

פ

ק

ו

ד

ר

ת

א

ר

מ

ב

ב

ו

נ

ק

ה

ה

ר

ו

א

ו

ל

א

נ

ע

י

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

ה

ב

י

ט

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

לא הביט מביט און ביעקב לא ראה עמל בישראל אדוני אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

                                                                                                  

תפזורת הגיון  קשה   

נ

ג

מ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

מ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

י

ד

מ

ל

ק

י

ו

י

ל

כ

ל

ש

י

ט

י

מ

א

מ

ת

ח

ה

פ

ח

נ

ת

י

ו

ג

נ

ו

נ

מ

ש

ל

י

י

ב

א

ח

ו

ד

י

מ

צ

מ

ת

מ

ו

ב

ע

ל

פ

ע

ר

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

נ

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

ח

ג

ח

ח

ל

מ

נ

ב

ס

ג

כ

ס

מ

צ

 

 

 1. עצים בפרשה
 2. עם שונא ישראל בפרשה
 3. כינוי לנביא העולם (2)
 4. גיבור הפרשה
 5. אשה משבט המחטיא

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

פתרון חידון חרוזים  ושמות בלק תשעח

השנאה לישראל המתחילה במדבר

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

היא טוותה בכישור

בהמה בפרשה

שור

הוא החליט שהיו לפניו הנתונים

מה קורה אחרי גיל 70?

זקנים

נחל בנהריה הנקרא געתון

ניקבת החמור בפרשה שלנו מיוחדת

אתון

האיש התלבט בין כך וכך

השרף השליח היגע אלינו

מלאך

קאק קאק הוא קול העורב

הר קדוש בסיני

חורב

הוא הרגיש בגופו זרמים

מהם בוצרים ועושים ענבים

כרמים

התהלוכה כללה הרבה דגלים

יש כאילו שלוש בשנה

רגלים

בגלל חטאיו קיבל הרבה יסורים

מתרבים וגם בשרים כשרים

פרים

לקבוצה היו הרבה שואלים

עורות ... מאודמים

אילים

התנהג ללא דופי

הוא צעד ללא קשי (2)

וילך שפי

 

 

מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה קרח

 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

לשמחתו נולד לו אחיין

מדינת אויב מקראית משם הגיע יתרו

מדין

המשטר היה רקוב מושחת ומסואב

מלוט יצאה מלוכה גדולה

מואב

הכומר הרגיש סכנה וצלצל בפעמון

נהר מפריד בין אמורי לעמון

ארנן

האיש הרגיש יכולתו והרבה תעצומות

עיר שווקים עם המרכולת בחוץ(2)

קרית חוצות

האשה עשתה מעשה כשפים

קהילת חוזרים בתשובה ומקום בפרשה (2)

שדה צופים

הקצין במשטרה עלה בדרגה

שיא וראש ההר

פסגה

לפני פסח מצוות הביעור

הנשקף על פני הישימון (2)

ראש הפעור

הגדרה ראיה שונה של אירועים רשומון

מדבר

ישימון

בשדה הקרב נשארו הרבה פגזים

עצים רמים חזקים וטמירים

ארזים

לשמחתינו מהמחלה לחלוטין החלים

יובלים פלגי מים

נחלים

 

 

בלק    תשעח

 

1

2

3

4

1

ב

ל

ע

מ

2

ל

ב

י

א

3

ע

י

ל

מ

4

מ

א

מ

צ

 

 

 1. נביא האומות
 2. כ.... ישכון
 3. בני שם..... אשור וארפשחד
 4. אין הצלחה ללא ......

תפזורת מילים – חוקת

מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

א

ת

נ

פ

ת

ל

י

ח

צ

א

ה

ת

ע

ש

ח

ר

ש

נ

א

ו

ח

ס

י

ש

ה

ש

א

א

ל

ס

ר

ג

ע

י

ש

ש

כ

ר

צ

ק

ת

כ

ו

ו

ל

י

ב

ב

מ

ק

מ

א

ע

ו

ו

נ

ר

ש

א

י

מ

ב

ע

ת

ד

י

ל

ה

פ

כ

ב

נ

י

ז

ר

ח

ו

ב

נ

ב

י

ע

ק

ב

צ

פ

ש

נ

נ

א

ד

ו

נ

י

נ

מ

י

ו

ק

ר

ח

ג

ש

ל

ח

י

מ

ש

י

ל

א

כ

ש

ב

ג

ת

ר

ו

ע

ת

ב

ר

מ

נ

ו

י

ת

ח

ע

ל

ב

ק

ו

א

ו

א

פ

ו

נ

ם

ו

ס

ז

ר

ו

י

ו

י

מ

ל

כ

י

נ

ה

א

ד

נ

ע

מ

ו

ה

נ

פ

ק

ו

ד

ר

ת

א

ר

מ

ב

ב

ו

נ

ק

ה

ה

ר

ו

א

ו

ל

א

נ

ע

י

י

ר

ה

ו

נ

ת

ת

י

מ

א

ה

ב

י

ט

ג

צ

נ

ב

ח

צ

ר

ת

י

ר

מ

ס

מ

א

ת

ה

ש

ר

ו

נ

ת

נ

ה

כ

כ

ת

ו

ש

ר

ב

נ

צ

ת

ל

ח

ח

ה

 

לא הביט מביט און ביעקב לא ראה עמל בישראל אדוני אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

                                                                                                  

תפזורת הגיון  קשה  

נ

ג

מ

ר

ד

נ

ק

מ

ה

ש

ל

ק

ש

מ

צ

ש

ו

ד

ס

מ

ו

א

נ

י

ד

מ

ל

ק

י

ו

י

ל

כ

ל

ש

י

ט

י

מ

א

מ

ת

ח

ה

פ

ח

נ

ת

י

ו

ג

נ

ו

נ

מ

ש

ל

י

י

ב

א

ח

ו

ד

י

מ

צ

מ

ת

מ

ו

ב

ע

ל

פ

ע

ר

ת

ר

ב

ש

מ

ק

א

ה

נ

ה

ב

א

ג

ה

נ

צ

ל

ו

ח

ח

ג

ח

ח

ל

מ

נ

ב

ס

ג

כ

ס

מ

צ

 

 

 1. עצים בפרשה
 2. עם שונא ישראל בפרשה
 3. כינוי לנביא העולם (2)
 4. גיבור הפרשה
 5. חידון חרוזים  ושמות בלק תשעח

  השנאה לישראל המתחילה במדבר

  כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

  לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

  המתחרז

  מילה נרדפת

  המילה

  היא טוותה בכישור

  בהמה בפרשה

   

  הוא החליט שהיו לפניו הנתונים

  מה קורה אחרי גיל 70?

   

  נחל בנהריה הנקרא געתון

  ניקבת החמור בפרשה שלנו מיוחדת

   

  האיש התלבט בין כך וכך

  השרף השליח היגע אלינו

   

  קאק קאק הוא קול העורב

  הר קדוש בסיני

   

  הוא הרגיש בגופו זרמים

  מהם בוצרים ועושים ענבים

   

  התהלוכה כללה הרבה דגלים

  יש כאילו שלוש בשנה

   

  בגלל חטאיו קיבל הרבה יסורים

  מתרבים וגם בשרים כשרים

   

  לקבוצה היו הרבה שואלים

  עורות ... מאודמים

   

  התנהג ללא דופי

  הוא צעד ללא קשי (2)

   

   

   

  מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה קרח

   

  המתחרז

  מילה נרדפת

  המילה

  לשמחתו נולד לו אחיין

  מדינת אויב מקראית משם הגיע יתרו

   

  המשטר היה רקוב מושחת ומסואב

  מלוט יצאה מלוכה גדולה

   

  הכומר הרגיש סכנה וצלצל בפעמון

  נהר מפריד בין אמורי לעמון

   

  האיש הרגיש יכולתו והרבה תעצומות

  עיר שווקים עם המרכולת בחוץ(2)

   

  האשה עשתה מעשה כשפים

  קהילת חוזרים בתשובה ומקום בפרשה (2)

   

  הקצין במשטרה עלה בדרגה

  שיא וראש ההר

   

  לפני פסח מצוות הביעור

  הנשקף על פני הישימון (2)

   

  הגדרה ראיה שונה של אירועים רשומון

  מדבר

   

  בשדה הקרב נשארו הרבה פגזים

  עצים רמים חזקים וטמירים

   

  לשמחתינו מהמחלה לחלוטין החלים

  יובלים פלגי מים

   

   

   

  בלק    תשעח

   

  1

  2

  3

  4

  1

   

   

   

   

  2

   

   

   

   

  3

   

   

   

   

  4

   

   

   

   

   

   

 6. נביא האומות
 7. כ.... ישכון
 8. בני שם..... אשור וארפשחד
 9. אין הצלחה ללא ......
 10. תפזורת מילים – חוקת

  מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

  המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

  מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

   

  א

  ת

  נ

  פ

  ת

  ל

  י

  ח

  צ

  א

  ה

  ת

  ע

  ש

  ח

  ר

  ש

  נ

  א

  ו

  ח

  ס

  י

  ש

  ה

  ש

  א

  א

  ל

  ס

  ר

  ג

  ע

  י

  ש

  ש

  כ

  ר

  צ

  ק

  ת

  כ

  ו

  ו

  ל

  י

  ב

  ב

  מ

  ק

  מ

  א

  ע

  ו

  ו

  נ

  ר

  ש

  א

  י

  מ

  ב

  ע

  ת

  ד

  י

  ל

  ה

  פ

  כ

  ב

  נ

  י

  ז

  ר

  ח

  ו

  ב

  נ

  ב

  י

  ע

  ק

  ב

  צ

  פ

  ש

  נ

  נ

  א

  ד

  ו

  נ

  י

  נ

  מ

  י

  ו

  ק

  ר

  ח

  ג

  ש

  ל

  ח

  י

  מ

  ש

  י

  ל

  א

  כ

  ש

  ב

  ג

  ת

  ר

  ו

  ע

  ת

  ב

  ר

  מ

  נ

  ו

  י

  ת

  ח

  ע

  ל

  ב

  ק

  ו

  א

  ו

  א

  פ

  ו

  נ

  ם

  ו

  ס

  ז

  ר

  ו

  י

  ו

  י

  מ

  ל

  כ

  י

  נ

  ה

  א

  ד

  נ

  ע

  מ

  ו

  ה

  נ

  פ

  ק

  ו

  ד

  ר

  ת

  א

  ר

  מ

  ב

  ב

  ו

  נ

  ק

  ה

  ה

  ר

  ו

  א

  ו

  ל

  א

  נ

  ע

  י

  י

  ר

  ה

  ו

  נ

  ת

  ת

  י

  מ

  א

  ה

  ב

  י

  ט

  ג

  צ

  נ

  ב

  ח

  צ

  ר

  ת

  י

  ר

  מ

  ס

  מ

  א

  ת

  ה

  ש

  ר

  ו

  נ

  ת

  נ

  ה

  כ

  כ

  ת

  ו

  ש

  ר

  ב

  נ

  צ

  ת

  ל

  ח

  ח

  ה

   

  לא הביט מביט און ביעקב לא ראה עמל בישראל אדוני אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

                                                                                                    

  תפזורת הגיון  קשה   

  נ

  ג

  מ

  ר

  ד

  נ

  ק

  מ

  ה

  ש

  ל

  ק

  ש

  מ

  צ

  ש

  ו

  ד

  ס

  מ

  ו

  א

  נ

  י

  ד

  מ

  ל

  ק

  י

  ו

  י

  ל

  כ

  ל

  ש

  י

  ט

  י

  מ

  א

  מ

  ת

  ח

  ה

  פ

  ח

  נ

  ת

  י

  ו

  ג

  נ

  ו

  נ

  מ

  ש

  ל

  י

  י

  ב

  א

  ח

  ו

  ד

  י

  מ

  צ

  מ

  ת

  מ

  ו

  ב

  ע

  ל

  פ

  ע

  ר

  ת

  ר

  ב

  ש

  מ

  ק

  א

  ה

  נ

  ה

  ב

  א

  ג

  ה

  נ

  צ

  ל

  ו

  ח

  ח

  ג

  ח

  ח

  ל

  מ

  נ

  ב

  ס

  ג

  כ

  ס

  מ

  צ

   

   

 11. עצים בפרשה
 12. עם שונא ישראל בפרשה
 13. כינוי לנביא העולם (2)
 14. גיבור הפרשה
 15. אשה משבט המחטיא
 16.  

  הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

   

   

  פתרון חידון חרוזים  ושמות בלק תשעח

  השנאה לישראל המתחילה במדבר

  כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

  לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

  המתחרז

  מילה נרדפת

  המילה

  היא טוותה בכישור

  בהמה בפרשה

  שור

  הוא החליט שהיו לפניו הנתונים

  מה קורה אחרי גיל 70?

  זקנים

  נחל בנהריה הנקרא געתון

  ניקבת החמור בפרשה שלנו מיוחדת

  אתון

  האיש התלבט בין כך וכך

  השרף השליח היגע אלינו

  מלאך

  קאק קאק הוא קול העורב

  הר קדוש בסיני

  חורב

  הוא הרגיש בגופו זרמים

  מהם בוצרים ועושים ענבים

  כרמים

  התהלוכה כללה הרבה דגלים

  יש כאילו שלוש בשנה

  רגלים

  בגלל חטאיו קיבל הרבה יסורים

  מתרבים וגם בשרים כשרים

  פרים

  לקבוצה היו הרבה שואלים

  עורות ... מאודמים

  אילים

  התנהג ללא דופי

  הוא צעד ללא קשי (2)

  וילך שפי

   

   

  מקומות  ושמות מהפטרה והפרשה קרח

   

  המתחרז

  מילה נרדפת

  המילה

  לשמחתו נולד לו אחיין

  מדינת אויב מקראית משם הגיע יתרו

  מדין

  המשטר היה רקוב מושחת ומסואב

  מלוט יצאה מלוכה גדולה

  מואב

  הכומר הרגיש סכנה וצלצל בפעמון

  נהר מפריד בין אמורי לעמון

  ארנן

  האיש הרגיש יכולתו והרבה תעצומות

  עיר שווקים עם המרכולת בחוץ(2)

  קרית חוצות

  האשה עשתה מעשה כשפים

  קהילת חוזרים בתשובה ומקום בפרשה (2)

  שדה צופים

  הקצין במשטרה עלה בדרגה

  שיא וראש ההר

  פסגה

  לפני פסח מצוות הביעור

  הנשקף על פני הישימון (2)

  ראש הפעור

  הגדרה ראיה שונה של אירועים רשומון

  מדבר

  ישימון

  בשדה הקרב נשארו הרבה פגזים

  עצים רמים חזקים וטמירים

  ארזים

  לשמחתינו מהמחלה לחלוטין החלים

  יובלים פלגי מים

  נחלים

   

   

  בלק    תשעח

   

  1

  2

  3

  4

  1

  ב

  ל

  ע

  מ

  2

  ל

  ב

  י

  א

  3

  ע

  י

  ל

  מ

  4

  מ

  א

  מ

  צ

   

   

 17. נביא האומות
 18. כ.... ישכון
 19. בני שם..... אשור וארפשחד
 20. אין הצלחה ללא ......
 21. תפזורת מילים – חוקת

  מצא המילים מפרשת השבוע (10 במספר )

  המילים מופיעות לאורך לרוחב ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

  מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

   

  א

  ת

  נ

  פ

  ת

  ל

  י

  ח

  צ

  א

  ה

  ת

  ע

  ש

  ח

  ר

  ש

  נ

  א

  ו

  ח

  ס

  י

  ש

  ה

  ש

  א

  א

  ל

  ס

  ר

  ג

  ע

  י

  ש

  ש

  כ

  ר

  צ

  ק

  ת

  כ

  ו

  ו

  ל

  י

  ב

  ב

  מ

  ק

  מ

  א

  ע

  ו

  ו

  נ

  ר

  ש

  א

  י

  מ

  ב

  ע

  ת

  ד

  י

  ל

  ה

  פ

  כ

  ב

  נ

  י

  ז

  ר

  ח

  ו

  ב

  נ

  ב

  י

  ע

  ק

  ב

  צ

  פ

  ש

  נ

  נ

  א

  ד

  ו

  נ

  י

  נ

  מ

  י

  ו

  ק

  ר

  ח

  ג

  ש

  ל

  ח

  י

  מ

  ש

  י

  ל

  א

  כ

  ש

  ב

  ג

  ת

  ר

  ו

  ע

  ת

  ב

  ר

  מ

  נ

  ו

  י

  ת

  ח

  ע

  ל

  ב

  ק

  ו

  א

  ו

  א

  פ

  ו

  נ

  ם

  ו

  ס

  ז

  ר

  ו

  י

  ו

  י

  מ

  ל

  כ

  י

  נ

  ה

  א

  ד

  נ

  ע

  מ

  ו

  ה

  נ

  פ

  ק

  ו

  ד

  ר

  ת

  א

  ר

  מ

  ב

  ב

  ו

  נ

  ק

  ה

  ה

  ר

  ו

  א

  ו

  ל

  א

  נ

  ע

  י

  י

  ר

  ה

  ו

  נ

  ת

  ת

  י

  מ

  א

  ה

  ב

  י

  ט

  ג

  צ

  נ

  ב

  ח

  צ

  ר

  ת

  י

  ר

  מ

  ס

  מ

  א

  ת

  ה

  ש

  ר

  ו

  נ

  ת

  נ

  ה

  כ

  כ

  ת

  ו

  ש

  ר

  ב

  נ

  צ

  ת

  ל

  ח

  ח

  ה

   

  לא הביט מביט און ביעקב לא ראה עמל בישראל אדוני אלוקיו עמו ותרועת מלך בו

                                                                                                    

  תפזורת הגיון  קשה  

  נ

  ג

  מ

  ר

  ד

  נ

  ק

  מ

  ה

  ש

  ל

  ק

  ש

  מ

  צ

  ש

  ו

  ד

  ס

  מ

  ו

  א

  נ

  י

  ד

  מ

  ל

  ק

  י

  ו

  י

  ל

  כ

  ל

  ש

  י

  ט

  י

  מ

  א

  מ

  ת

  ח

  ה

  פ

  ח

  נ

  ת

  י

  ו

  ג

  נ

  ו

  נ

  מ

  ש

  ל

  י

  י

  ב

  א

  ח

  ו

  ד

  י

  מ

  צ

  מ

  ת

  מ

  ו

  ב

  ע

  ל

  פ

  ע

  ר

  ת

  ר

  ב

  ש

  מ

  ק

  א

  ה

  נ

  ה

  ב

  א

  ג

  ה

  נ

  צ

  ל

  ו

  ח

  ח

  ג

  ח

  ח

  ל

  מ

  נ

  ב

  ס

  ג

  כ

  ס

  מ

  צ

   

   

 22. עצים בפרשה
 23. עם שונא ישראל בפרשה
 24. כינוי לנביא העולם (2)
 25. גיבור הפרשה
 26. אשה משבט המחטיא
 27.  

  הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  אשה משבט המחטיא

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.