חידות ותשבצים לפרשת דברים | ד"ר אמיר שוורץ

פרשת דברים תשעז ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה)

 

1

2

3

4

הגדרות

1

נ

ח

י

ל

קבוצת דבורים

2

ח

ו

ר

ב

הר במדבר

3

י

ר

ד

נ

נהר חוצץ שתי הגדות

4

ל

ב

נ

ה

סהר ירח

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

חבל ארץ בצפון

עצם בפה

צאצא

נכלם

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

משרי בני ישראל

לא קרים

נעים

חצי מעשר שלי

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

לא תעשו .... ומסכה

טנא

שיטת שידור

קו ארוך במגרש

 

הפתרון

 

 

 

 

 

 

חידת הגיון     הפך ליהודי בשמש

 

 

 

 

 

 

 

פירמידת הפרשות

1

 

 

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. מילת זירוז
 2. ספרו
 3. לא מסוגל
 4. מגיבורות מגילת רות (כ"מ)
 5. לא יכולים בארמית
 6. מהעממים המופעים בפרשה ( 3, 4)

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מקום ליד חצרות

 

 

ירח

ים.......

 

 

סערה

המים בו עוברים

 

 

ירושה

נחל ידוע בעבר הירדן

 

 

שכונה בירושלים

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ

 

 

פרשת דברים תשעז ( ריבוע קסם, קפד ראשו, חידת היגיון, פירמידה) פתרונות

 

1

2

3

4

הגדרות

1

נ

ח

י

ל

קבוצת דבורים

2

ח

ו

ר

ב

הר במדבר

3

י

ר

ד

נ

נהר חוצץ שתי הגדות

4

ל

ב

נ

ה

סהר ירח

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

 

דוגמא

לא כהן

אות נצחון

עבורי

עבורו

 

 

לוי

וי

לי

לו

1

הגדרה

חבל ארץ בצפון

עצם בפה

צאצא

נכלם

 

הפתרון

בשן

שן

בן

בש

2

הגדרה

משרי בני שיראל

לא קרים

נעים

חצי מעשר שלי

 

הפתרון

חמשים

חמים

משים

חמשי

3

הגדרה

לא תעשו .... ומסכה

טנא

שיטת שידור

קו ארוך במגרש

 

הפתרון

פסל

סל

פל

פס

 

 

חידת הגיון     הפך ליהודי בשמש

מ

ל

ח

מ

ה

 

 

פירמידת הפרשות

1

נ

ו

 

 

 1.  

 

 

 

 

 

 

 

2

מ

נ

ו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

מ

נ

ו

ע

 

 

 

 

 

 

 

 

4

נ

ע

ו

מ

י

 

 

 

 

 

 

 

5

מ

נ

ו

ע

י

נ

 

 

 

 

 

 

6

ב

נ

י

ע

מ

ו

ן

 

 

 

 

 
 1. מילת זירוז
 2. ספרו
 3. לא מסוגל
 4. מגיבורות מגילת רות (כ"מ)
 5. לא יכולים בארמית
 6. מהעממים המופעים בפרשה ( 3, 4)

הוא והיא

הגדרה

הוא

היא

הגדרה

מקום ליד חצרות

לבן

לבנה

ירח

ים.......

ופה

סופה

סערה

המים בו עוברים

נחל

נחלה

ירושה

נחל ידוע בעבר הירדן

ארנון

ארנונה

שכונה בירושלים

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ