הסתכל בשלושה דברים | אליעזר היון

עקביא בן מהללאל אומר: הסתכל בשלושה דברים, ואין אתה בא לידי עבירה. דע מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון; מאין באת - מליחה סרוחה. ולאן אתה הולך - למקום רימה ותולעה. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון - לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא

הדיסוננס בין רוח לגשם מתגלה כאן במלא מערומיו: הקיטוב בין הבריה הנמוכה ביותר בסולם הפילוגנטי- רימה, תולעה, לבין היצור החי הנעלה ביותר- האדם, חריף כ"כ גלוי כל כך, ובה בעת גם מרתק כ"כ, מאחר שלדברי התנא שני הקצוות- האדם והתולעה, נמצאים באותה ישות.

תגיד עלי מלה

עקביא בן מהללאל היה אחד מגדולי התנאים שבתקופת בית שני [בערך מאה שנה לפנה"ס]. לעקביא בן מהללאל היה בן. המשנה מספרת שכאשר קרבו ימיו של עקביא להפטר מן העולם פנה אליו הבן בבקשה שנראית טבעית: "אמר לו: אבא! פקוד עלי לחביריך. [=תדבר עלי טובות בפני יושבי ביהמ"ד שהם חברים שלך] א"ל איני מפקיד. א"ל שמא עילה מצאת בי? [האם עשיתי איזשהו מעשה מגונה שבגינו אינך מוכן לדבר עלי] א"ל לאו - מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך".

ובתרגום חופשי בנו של עקביא בן מהללאל מבקש מאביו שיגיד עליו "מילה" - פרוטקציה, לא במובן של הצנחתו לאיזשהו תפקיד, אלא מן כרטיס כניסה לבית המדרש כ"בן של" העשוי להקל מעליו את חבלי הקליטה. עקביא מסרב, ולתמיהתו של בנו הוא עונה: 'מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך', כלומר האיש היחידי העשוי לעזור לך 'להצליח בחיים' הוא אתה. אתה ומעשיך.

אגב, מה היה קורה היום? כדאי אולי לבדוק בחברות הממשלתיות שם גילה דו"ח המבקר כי למעלה מעשרים וחמשה אחוזים מהעובדים נמצאים בקשרי משפחה, בשיטת חבר מביא חבר...

ביהביוריזם

כאשר עקביא בן מהללאל אומר "הסתכל בשלשה דברים" וכו' הוא אומר את זה ממקום מאד פנימי, מהתנהגות אישית שמוצאת את ביטויה גם מספר שעות קודם מיתתו.

עקביא בן מהללאל מודע לאמביוולנטיות של האדם ביחס אל ישותו העצמית: גוף עכור הנמשך לגשם מחד, ונשמה או נפש רוחנית מאידך. שני האלמנטים הללו מתקשים לדור בכפיפה אחת, כל צד מושך לכיוונו והאדם נמצא כביכול בספינה טרופה בלב ים.

מה בכל זאת מכוון את האדם? מהו הברומטר שאתו ניתן למדוד להיכן פנה האדם?

ההתנהגות

ההתנהגות של האדם, המעשים שלו, הפעולות שלו, הם אלו המוכיחים מהי בחירתו של האדם. האם מעשיו הם מעשים של גשם של משיכה חומרית המצביעים על שליטת החומר באורגניזם, או מעשים המוכיחים כי התכונות הרוחניות הן אלו הדומיננטיות בנפשו של האדם. ובתנועה מעגלית המעשים והפעולות פועלים גם בכיוון ההפוך: אם בחר האדם לפעול בדרך חיובית הרי שנפשו ממילא תפנה אל הטוב והוא ישאף לקיים עוד פעולות חיוביות, ואם מתנהג הוא באופן שלילי, הרי שמשפיעים מעשיו הרעים על נפשו והוא בתנועה מעגלית שוב יפנה למעשים שאינם טובים וחוזר חלילה.

אשר לכן אומר התנא דע מאין באת, אמנם מטיפה סרוחה סופך הוא רימה ותולעה, אולם באפשרותך למצב את עצמך בצד הרוחני שלך או חלילה להיפך. איך? על ידי התנהגות מסויימת המכוונת אותך אל כיוון מסויים. מה ההוכחה לכך? נתינת הדו"ח לפני האלוקים. הגוף שלך כלה, הבשר שלך כבר מאכל לרימה ותולעה, אבל ההתנהגויות שלך הפעולות שלך נצחיות, הן נרשמות, והן עשויות להועיל או חלילה להזיק לך ביום פקודה.

הבן של עקביא בן מהללאל מבקש מאביו המלצה עליו בפני חבריו-

עונה לו עקביא: בני, אתה אמנם בשר מבשרי, אתה הדם שלי, אבל המעשים ההתנהגויות הם שלך, והם אלו שקובעים והם אלו שמנווטים אותך.

מקורות
מסכת עדויות פרק ה משנה ז

Image