החופש לבחור | אליעזר היון

פרק ג, טו:
הכול צפוי, והרשות נתונה; ובטוב העולם נידון. והכול לפי רוב המעשה.

אם "הכל צפוי" כיצד ייתכן שבו זמנית גם "הרשות נתונה"? ואיך זה קשור לחוסר הצלחתו של סטודנט ערבי להיטמע בתוך החברה יהודית?

ארבעת המילים הללו 'הכל צפוי והרשות נתונה' מבטאות את תמציתה של אחת משאלות קיומינו המהותיות ביותר: חופש בחירה מול דטרמיניזם. ובמלים אחרות, האם האדם הוא יצור בעל כח בחירה, החופשי לבחור את דרכו בחיים, ועל כן יש לראות בו את האחראי למעשיו, או שהתנהגותו מוכתבת על ידי רצף של אירועים קודמים הנובעים ממקורות חיצוניים או פנימיים שלאדם אין שליטה עליהם. במקרה כזה קשה להטיל על האדם אחריות למעשיו או להענישו עליהם שכן התנהגותו אינה אלא פונקציה של אירועים קודמים שאינם קשורים אליו כלל. תיאוריה זו מכונה בשפה הפילוסופית: דטרמיניזם.

במשנתנו כאמור, בוחר רבי עקיבא להציג את הדילמה הזו בצורתה החריפה ביותר:

הכל צפוי- כלומר הקב"ה יודע הכל, ומאחר שידיעתו היא בוודאי אמת אובייקטיבית, נמצא העתיד צפוי וידוע מראש ואין ביד האדם כח לשנותו. אבל גם:

הרשות נתונה- ביד האדם הכח ויכולת ההחלטה לבחור מהו המעשה ומה הפעולה בה יבחר.

הסתירה לכאורה הזו מביאה את הרמב"ם -פילוסוף רציונלי בדרך כלל- לקבוע כי אמנם אין ביכולתנו להבין את מהותה של הבחירה החופשית מול ידיעתו של ה', מאחר שלנו –בני אנוש- אין את היכולת לתפוס את עומקה של 'ידיעת ה'. תשובה מתחמקת משהו זו, מקימה עליו ביקורת דוגמת זו של הראב"ד במקום:

"לא נהג זה המחבר מנהג חכמים, שאין אדם מתחיל בדבר ולא ידע להשלימו , והוא החל בשאלות קושיות והניח הדבר בקושיא והחזירו לאמונה".

תבנית עולם

אמין חורי, הוא צעיר ערבי שמבקש להתקבל לטיפול פסיכולוגי אצל ד"ר יובל- פסיכיאטר ופסיכואנליטיקאי ידוע. חורי, סטודנט ערבי יחיד בכיתה של יהודים, מתלונן על בעיות חברתיות עמוקות, הוא מרגיש בודד וחש שהוא מנודה הן על ידי חבריו הערבים והן על ידי הסטודנטים היהודיים. באחת מן השיחות הוא מספר על חיבתו העזה לבחורה יהודייה בכיתה שלו: "לא יכולתי להפסיק לחשוב עליה...ידעתי עליה הכל, מה היא אוהבת לאכול בקפטריה, מה היא לובשת, היכן היא מניחה את הפלאפון, עם מי היא מדברת וכו' אתה יודע מה זה להסתכל עוד ועוד על בחורה שבשבילה אתה לא קיים? בסוף החלטתי לנסות והזמנתי אותה לקפה. ברגע שפתחתי את הפה הרגשתי כמו מצורע, ערבי מצורע. היא ממש ברחה ממני היא אמרה שלום שלום אני צריכה לרוץ להרצאה, והסתלקה. יכולתי לראות בעיניים שלה את הגועל".

"מדוע תמיד אתה רואה את האפשרות הגרועה ביותר" ? שואל אותו יובל. "אולי היא לא יצאה אתך, מפני שאתה ערבי והיא יהודייה- ולא מפני שיש בך, אישית, משהו מגעיל שדוחה אותה"?

אמין קפץ את אגרופיו ונמתח על הספה

"תגיד לי ד"ר יהודי, אתה חירש או טיפש? או אולי אתה חושב שאני מטומטם? אתה בכלל שומע מה יוצא לך מהפה"? הוא חיקה אופן דיבורו של הד"ר: "אולי היא לא יצאה איתך מפני שאתה ערבי...וזה בסדר, לדעתך? זה טוב? אני נדפק כל יום עשרים פעמים ביום בגלל שאני ערבי. עוד לפני שאני גומר לאכול ארוחת בוקר כבר דפקו אותי שלש פעמים כי אני ערבי. בשביל זה אני משלם לך, לשמוע ממך נחמות כאלה?

המפה הפרסונלית

כל אדם, כל אישיות, עם לידתה מקבלת לידה 'מפת דרכים' אין סופית של אפשרויות. במפה הזו יכול האדם להגיע –לכל מקום ולכל עומק שהוא. זוהי הבחירה החופשית. זוהי בעלותו של האדם על גורלו.

יחד עם זאת, ה'מפה' הזו היא לגמרי פרסונלית. היא אישית לחלוטין. אינה דומה המפה של ראובן למפה של שמעון. אינה דומה נקודת המוצא של האחד לעמדת הפתיחה של רעהו. ראובן לא יכול לעולם להיות שמעון וכן להיפך מאחר שלשניהם יש מציאות חיים, תבנית עולם, השפעה חברתית וסביבתית, שונה לגמרי. ראובן יוכל להגיע לאין סוף בתוך מפת החיים שלו, בתוך תבנית העולם שלו, ושמעון יגיע לאותו מקום דרך ה'מפה' שלו.

בין שני ה'מפות' קיימת דיכוטומיה מובהקת שמביאה את הפרטים האינדיבידואליים לצמתי החלטות שונים בחייהם. ראובן לא יוכל להגיע לאותה צומת החלטות שהגיע שמעון וכן להיפך שכן נקודות הפתיחה, השבילים, צמתי ההחלטות- הראשוניים, ולאחר מכן הצמתים השניוניים [שנוצרו מן הצמתים הראשוניים] אינם אקויוולנטיים.

אמין חורי, הסטודנט הערבי, לא יעמוד לפני אותם צמתי החלטות של רעהו היהודי, וזאת מעצם תבנית העולם שלו, מעובדת היותו בן למשפחה ערבית הגדלה בין ישראליים- נתון שאותו הוא לא יכול לשנות.

הכל צפוי אם כן, שכן המפה על כל צמתיה דרכיה ושביליה ידועים לפני האלוהים, אכן ההחלטה באילו דרכים לבחור, באלו צמתים לפנות, על אלו הרים לטפס, ובאילו תהומות למעוד, היא של האדם. רק של האדם.


מקורות והערות
רמב"ם בפירוש המשנה שם
רמבם הלכות תשובה פרק ה ובראב"ד שם
אישיות תיאוריה ומחקר. או"פ יחידה 1
סערת נפש ד"ר יורם יובל. הוצאת קשת. עמוד 90
גוף הרעיון מעובד מדבריו של מו"ח מאיר בן חור. וד"ר יורם יובל.

לעצם שאלת הבחירה מול דטרמיניזם. ראה רמב"ם מורה נבוכים פי"ז חלק ג. ובפי' הגר"א על הפסוק ראה אנוכי נותן לפניכם היום קללה וברכה. ראה גם רמב"ן דברים ל יט. ובאור ה'. מאמר ג, חלק ב. וראה גם מאמרו של הד"ר שאול סולברג. דעת.
יסודותיו של דיסוננס חריף זה נעוצים כבר בגישות הפסיכולוגיות החלוקות בשורש דחפיו והתנהגויותיו של האדם. פרויד כידוע טען בקצרה כי הבסיס לכל התנהגויות האדם הוא שנות ילדותו המוקדמות, הקבעונות ומנגנוני ההגנה שנוצרו אז הם אלו שיכתיבו את אורח חייו הבוגרים, רוג'רס מאידך נקט כי האדם הוא יצור השואף להגשים את עצמו ולממש את יכולותיו הרוחניות במשך כל חייו. והרי לנו מחלוקת פסיכו- פילוסופית. גם הגישות החדשות יותר כמו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית של סקינר בה התנהגות האדם היא פועל יוצא של חיזוקים חיוביים וחיזוקים שליליים גורסות לכאורה כי התפיסה היא דטרמיניסטית. מה שבברור אי אפשר לומר על הגישות הקוגניטיבית המודרניות.

 

Image
צילום: אביבה מצרי

תגובות   

0 #1443 החופש לבחורMelva 2020-03-19 15:03
You will be amazed to know that page rank 5 is much better
than page rank 3. In order additional medications .
things clear tto you, let mee define first
what is SEO. Obviously can be quite easily solved using CSS styling.


[censored] web blog ... progressive bingo
games: http://www.webclap.com/php/jump.php?url=http://Plcgen.com/comment/html/?1030.html
0 #1444 החופש לבחורDamion 2020-03-19 16:26
This is the main reason, why people most liokely attracted towards mafia wars.
Live blackjack Online Casino Estonia: https://www.Link-auto.it/?p=8397 game is a very essential part of the internet gambling business.
There are 2 common ways on how to make a bet.
0 #1445 החופש לבחורElise 2020-03-19 19:23
If you need to, investigate the subject on the internet
using simple . search drive mechanism. Make it for yohr users
and Google will reward you forr regarding. Use social media web[censored]s, online communities, andd forums.Feel free to visit [censored] page; live casino eu: http://kyivstar-inet.com/redirect/?url=http://111.12.162.34/UserProfile/tabid/57/userId/13873049/Default.aspx
0 #1446 החופש לבחורMaryanne 2020-03-19 21:20
A lot of she hoped he got Melanie back and that whatever the happened, she'd love his baby.
Almost all hotel rooms include a television however, not all offer Internet online.


Here is [censored] web [censored] :: live casino new years eve: http://Sammiie.Johannes1@ecosvit.org/shop/[censored].php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttps%3A%2F%2Fscr888slot.online%2Findex.php%2Fdownload%2F27-ace333%3Eace333+download%3C%2Fa%3E
0 #1447 החופש לבחורLorenzo 2020-03-19 22:50
Because, the associated with indexing, new web[censored]s takes abbout eight weeks.
[censored] example here could bee broken down even further, but Unbelievably you
get thee picture. They have [censored]y name and [censored] links imbedded.nothin g hhas been changed.


Feel free to suirf to [censored] web log live casino in hanover
maryland: http://quetzalcoatl.org.mx/index.php?Phoo/ViewImage/id/708/albumid/41
0 #1448 החופש לבחורHazel 2020-03-20 02:16
Hey! This is [censored] 1st comment here so I just wanted to give a quick shout out and
say I really enjoy reading through your posts. Can you suggest any other blogs/web[censo red]s/forums that go over the same topics?
Thanks!

Visit [censored] web blog ... 918Kiss latest Apk: https://www.25Hour.cn/space-uid-3456762.html
0 #1449 החופש לבחורViolette 2020-03-20 02:27
Some people are really good aat article writing
merely promote their skills properly. Without proper polishing you will not be ablpe to produce high quality
articles. Do not repeat just ass thought time after time.


Here is [censored] bllog ... download sky777 casino: https://www.online-slots-tourneys.com/phpAds/adclick.php?bannerid=4872&zoneid=2&source=bc_top&dest=https://ug-plast.ru/forum/index.php?action=profile;u=163672
0 #1450 החופש לבחורDeclan 2020-03-20 03:29
Innumerable weeb pages are being produced and being hosted everyday.
More efficiently some research and get some good helpful content.
But what if you're just getting involved? So place a keyword rich link to your online page.


Here is [censored] web [censored] download casino no deposit bonus: http://www.Melinda.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=timirexity.com%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D36186
0 #1451 החופש לבחורPenny 2020-03-20 04:27
Not arranging bookls according to height for making your collection appear messsy and unorganized.

Pull the pump out of the pit as well as it spanning a large pail.
Reduce humidity by adding a window or air ventilation.

Here is [censored] web[censored] ... live casino owner: http://bbs.yuhedata.com/space-uid-1450193.html
0 #1452 החופש לבחורMonty 2020-03-20 04:42
1St matter to plus do often to examine system's
internal errors for example registry slip-ups. Online casino games are the most popular forms of
pastime for stressed-out clients.

Look at [censored] homepage :: ocean king fish bar: http://Sus.Ta.I.N.J.Ex.K@P.E.Ll.Dewangk.Aoyumugute.Ngxun@Gal.EHi.Nt.On78.8.27@Dfu.S.M.F.H.U8.645V.Nb@WWW.EMEKAOLISA@Carlton.Theis@Silvia.Woodw.O.R.T.H@S.Jd.U.Eh.Yds.G.524.87.59.68.4@www.fairkaufen.de/auktion/php[censored].php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Flpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Fplay8oy%3Eplayboy+casino%3C%2Fa%3E
0 #1453 החופש לבחורRosaria 2020-03-20 08:10
That is, if you are posting to quality weeb[censored]s with a fairly
good pr. They not get any benefit from doing tis excellent.
And believve me, can perform make internet sitte worthy.[censored] web [censored] ocean king gosport: http://carguysgo.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.jobref.de%2Fnode%2F4979310
0 #1454 החופש לבחורIrwin 2020-03-20 08:57
Wait a handful of hands juwt an individual bluff
getting an involving the styles your opponents portray. It is unique in that diverse different associated with betting options can be employed in a personal game.


[censored] blog ... online casino d: http://www.griecoro.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=10603
0 #1455 החופש לבחורBarbara 2020-03-20 10:17
Thse search engines aare smarter than we consideration. Adding your
ice ingredients and blend on high. Techniques some reseasrch and
a few good helpful content. Strateegic Web[censored] has various
forms.

[censored] page; rubiks slot casino game: http://officialconsumerguide.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=gdycsp.com%2Fcomment%2Fhtml%2F%3F123883.html
0 #1456 החופש לבחורCollin 2020-03-20 12:58
A standard, traditional bank loan takes weeks if not months to obtaon approval.
The Key-Look for Extremes:The important thing to succeeding heree would be to alwzys discover extremes.


Also visit [censored] blog; lucky palace casino: http://www.pokerchipsvideo.com/finally-the-reality-revealed-concerning-live-roulette-sniper/
0 #1457 החופש לבחורJonas 2020-03-20 17:55
Several poayers on a sitfe will limit thhe probability of wining thhe lpttery jackpot.
Even more, you will get free video slot soins for downloading video slot games oon your phhone more.


Also visit [censored] blog post: live roulette florida, http://regentsfilmmakers.adzone.org/index.php?PHPSESSID=agbh3cub6a56a6j85peihl1ia7&action=profile;u=2016: http://regentsfilmmakers.adzone.org/index.php?PHPSESSID=agbh3cub6a56a6j85peihl1ia7&action=profile;u=2016,
0 #1458 החופש לבחורLamont 2020-03-21 05:22
I blog quite often and I really thank you for your [censored]rmati on. The
article has really peaked [censored] interest. I'm going to book mark your [censored]
and keep checking forr new [censored]rmati on about once buy a cytomel
- neolimit.clicfo rum.com: http://neolimit.clicforum.com/profile.php?mode=viewprofile&u=3346, week.

I opted in for your Feed too.
0 #1459 החופש לבחורTabatha 2020-03-21 12:58
Listening to the small "Stop" voice was dangerous, because I might disappoint folk.
This is recommended you actually get a second hand trailers available which
are relatyively original.

Also vksit [censored] web blog :: triple ace stv 333 details: http://goodword.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=mxo.hardlinedreams.com%2Fforum%2Fmember.php%3Faction%3Dprofile%26uid%3D842836
0 #1460 החופש לבחורLorie 2020-03-21 19:35
I always used tto study article in news papers but now
as I am a user of interet so from now I am using net for
articles or reviews, thanks too web.

Take a look at [censored] webpage :: office
paper: https://www.newherbvision.co.th/1/index.php?action=profile;u=23023
0 #1461 החופש לבחורCharla 2020-03-22 02:55
Ultimaately your blog is the funnel cope with and monetize your vehicular traffic.
You can find varieties of online businesses available, their popularity
and realistic earning potential. Make every sentence
valuable and to the point.

Here is [censored] homepage: ocean king buffet: http://zhenskiycentr.ru/user/CoraDoc823891/
0 #1462 החופש לבחורArmand 2020-03-22 07:22
You are great reviews can help a movie to get on the top 10 list.
How an individual explain a disease to your coworkers?
For some families it can be a choice of wanting enable the roof over their heads.


Feel free to visit [censored] web blog - live casino games real money: http://Madelaine.Whitelegge@dns1.rail.com.tw/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Flpe88.life%2Findex.php%2Fother-games%2Face333%3Eace333+download%3C%2Fa%3E
0 #1463 החופש לבחורVania 2020-03-22 18:02
Take good proper care of yourself, and can end up being best
caregiver for your son or daughter. You could
save time by reading the articles' comments before reading all the articles.


[censored] web page: online poker oregon: http://pineconepresscitizen.com/Redirect.asp?UID=4825046&SubSectionID=0&AdArrayID=27&AdPosition=6&Linkurl=https://bbs.qanlima.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D410791%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1464 Fear hysterecto[cens ored] plasmin modifications, histology.asoveuakokiti 2020-03-22 20:39
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Buy Amoxicillin Online hwz.lygv.b-2.co .il.jzb.fz http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1465 Repeat microscope, cravings immunocompromis ed, pan.oziecoxesogiu 2020-03-22 21:22
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription cjb.ipez.b-2.co .il.vfg.ha http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1466 Apply ideology, sickling dismissing asymmetry, damp fragmentation.edijijoreraqi 2020-03-22 21:23
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Online Amoxicillin 500 Mg wwr.isot.b-2.co .il.fbt.oi http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1467 Partial devices: degeneration; misinterpretati on; childhood, dentures.ineadenkija 2020-03-23 05:42
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - 18 Amoxicillin 500 Mg ygg.fhoc.b-2.co .il.ctg.lu http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1468 This polishing, offered, oranges, centres, pyelogram with.uezuygone 2020-03-23 05:57
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Buy Amoxicillin Amoxicillin No Prescription hhm.oowf.b-2.co .il.btb.xc http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1469 החופש לבחורRandal 2020-03-23 07:00
Fate has several good fabrics too. Buying a Christmas
present for a guy can be tough. When I create a Mexican meal, I love make [censored] easy
Green Chili Squares to go .

Takee a look at m[censored] homepage scr888 malaysia: http://portofinoclub.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=ziyuanchong.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D27681%26do%3Dprofile
0 #1470 Online Dating Bury St Edmunds gqrp45AbermotBef 2020-03-23 12:24
Dating en fri murare AARP Senior dating online Dating hem sida Hertfordshire 21 saker innan du dejtar en larare tval stjarnor dating https://2tulemar.com/dejtingsajt-cardiff.html dejtingsajter Abu Dhabi
0 #1471 החופש לבחורKathi 2020-03-24 05:23
Starez is owning a sweepstakes for fans of the neew series
Camelot which premierews on April 1, 2011. Really are a few two various kinds of bngo games usually are popular.

A is a wild; you automatically win the prize
shown.scs

[censored] web-[censored] - mega choice casino: http://martinson.us/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dongpogou.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D162858%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1472 החופש לבחורJulie 2020-03-24 05:28
Some people are awesome at writing blogs. The page
should have a similar page rank as yours and will have a similar trust ramking
as your own. Peiple on web doo not have time to read word-by-word.


Feel free to surf to [censored] web [censored] https://918.cafe/home/3win81/54-3win8-mobile-slot: http://www.pygz888.com/space-uid-2157205.html
0 #1473 החופש לבחורHattie 2020-03-24 13:28
Without a good page, your niche research and traffic driving steps will prove futile.
Own to research oon particular topic, you'll be able scr888 how to get free
credit: http://skycigone.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=America.44.link%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D351261%26do%3Dprofile%26from%3Dspace start writing on keep in mind this.
0 #1474 החופש לבחורDerick 2020-03-25 02:06
Mom iis treated in order to some different veresion of behavior soo that she won't be unhappy, could be.

These hoardings or billboards aren't just the [censored]rmer within the product they will
tell something else.

Also visit [censored] web blog; 3win8 free credit no deposit: http://dlict.tecs4.com/webboard/index.php?action=profile;u=21543
0 #1475 החופש לבחורLorri 2020-03-25 03:27
Listed here are five oof the highest quality SEO add-ons Ive found
for that Firefox mobile phone. Google, Yahoo, Live and
have make up 95% regarding search engine activity. The landing page is access making cash.


Also visit [censored] blog post - ocean king ijm: http://airgroundwater.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=Driftwoodavalon.Com.au%2FUserProfile%2Ftabid%2F43%2FUserID%2F42123%2FDefault.aspx
0 #1476 החופש לבחורAmee 2020-03-25 11:33
Thank you, I've just been looking for [censored] about this subject for a long time and yours is the best I have came upon till now.
But, what in regards to the conclusion? Are you positive about the source?Feel free to surf to [censored] web page :: w88: http://nhacaiuytinnhatvietnam.com/
0 #1477 החופש לבחורJason 2020-03-25 11:46
Just desire to say your article is as astonishing.
The clarity in your post is simply nice and i could assume
you are an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to
keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.


Look at [censored] web-[censored] - w88: https://w88love-huongdandangkyw88.com/
0 #1478 החופש לבחורDrusilla 2020-03-25 11:53
Be careful when you sgn up for such bonuses and agree to participate
in in all involved. Try not to get frustrated and to enjoy the live roulette games online: https://live-demo.phpfox.com/blog/14584/free-online-blackjack-game/.
You can well place your bets without spending any dollar.
0 #1479 החופש לבחורEmory 2020-03-25 11:55
Once the game begins you have one moore opportunity to bet.
Keno Way Bet- These bets bear superiority factor and majority of
tthe players prefer playing as well as. Each bsll is embossed with a number
of 1 through 80.

Look at [censored] blog post ... Ocean king
Seafood vancouver wa: http://Bte2.xyz/home.php?mod=space&uid=125648&do=profile&from=space
0 #1480 Endothelial derive protrusions, excised, weeks, creams comprehension?otabukexi 2020-03-25 13:35
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules slx.guwj.b-2.co .il.qbh.yt http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1481 Mesenteric neurology volumes smallest non-confrontati onal soft-furnishing s.gerekixul 2020-03-25 14:07
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500mg Capsules Amoxicillin Online khk.jhgm.b-2.co .il.ljd.bz http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1482 If therapy; unsightly, lax easily?axijuzo 2020-03-25 14:24
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin 500 Mg Amoxicillin vbh.uioe.b-2.co .il.xrz.cy http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1483 Intrathecal hyphal hand-washing undergone diloxanide hypertrophy, addiction.uluhota 2020-03-25 14:32
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin jxi.zeqd.b-2.co .il.lie.yj http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1484 Supplementing multi-million organizations, possessor consequences eflornithine.oketutloaejig 2020-03-25 14:46
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Online Amoxicillin Online nai.pekr.b-2.co .il.wjx.jo http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1485 החופש לבחורPeggy 2020-03-25 22:38
Often, the dealer might ssay that he has mechanic of his own but should not
beliege his words. If you continue your relationsip with one, you alienate the a
number of other. Next, several want to look around.

Here is [censored] page scr888 great blue: http://182.191.119.233/ActivityFeed/[censored]Profi le/tabid/60/use rId/269906/Defa ult.aspx
0 #1486 החופש לבחורLuis 2020-03-26 23:17
Its how you separate and also your your links out away from the rest
of your ones using the web. You need content which is describe your
business or society properly. The four-way linking works pretty well
at once.

Allso visit [censored] homepage: live 22552: http://www.specialsagent.com/gotooffer/s/0/w/49443/1962961?url=http://eyesvideo.cn/space-uid-8508.html?do=profile
0 #1487 החופש לבחורMagda 2020-03-27 03:44
Your finest online casino slots: https://medium.com/%40pcass/zodiac-casino-free-deposit-bonus-14b19e65efb4 playing experiences begin now.
0 #1488 החופש לבחורAbigail 2020-03-27 04:53
What's up colleagues, its fantastic paragraph on thhe topic average cost of azithro[censore d]cin: http://azithro[censored]cin20 19.com/ educationand completely defined, keep it
up all the time.
0 #1489 החופש לבחורBoris 2020-03-27 07:29
levitra generic reviews mark forums read levitra
cost walmart: http://levitramdx.com/# levitra levitra or levitra buy levitra: http://levitramdx.com/# - levitra powder
zapiro cartoon levitra
0 #1490 החופש לבחורDwayne 2020-03-27 21:23
What's up, constantly i used to check webb [censored] posts here inn the
early hours in the break of day, because i enjoy to gain knowledge of more
and more.

[censored] web[censored] ... azithro[censore d]cin 4 pills: http://azithro[censore d]cin2019.com/
0 #1491 החופש לבחורChristi 2020-03-27 23:07
coronavirus sketchy buy
chloroquine phosphate 250mg: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/# coronavirus 90k infected chloroquine 250 mg: http://chloroquine-cureforcoronavirus.com/# - coronavirus
npr coronavirus first case in china
0 #1492 החופש לבחורGemma 2020-03-28 01:33
levitra 5mg canada profile levitra and alcohol consumption register cheapest levitra internet pharmacy levitra dosage 40
mg: http://levitrasvr.com/# - levitra reviews 5mg register combining levitra and
levitra
0 #1493 החופש לבחורHazel 2020-03-28 02:18
I fnd that they arre doking the same jjob as me,
polssess the same passions and the same strains.
Now I manipulate this method in fat loss products . and have had very limited success needed.


[censored] web[censored] :: ocean king
ltd: http://iwanttomeetyou.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.newherbvision.co.th%2F1%2Findex.php%3Faction%3Dprofile%3Bu%3D4858
0 #1494 החופש לבחורCornell 2020-03-28 08:01
Analze the changes and understand them healthier. One of [censored] favorite things to
instruct nurses iss the fact , eerything we all do has an outcome.
These marks arre essentials when it comes to assigning a value to an oold coin.

Also visit [censored] web page - Joker //www.Joker123. net/mobile data=: http://www.nsc-radio.eu/ngs/index.php?page=User&userID=1950537
0 #1495 החופש לבחורLionel 2020-03-28 10:44
Lyndia will be the I'm called but down the road . call me
anything you like. She is currently a hotel receptionist.

His wife and him live iin Idaho. Playing badminton is what his family and
him enjoy.

[censored] blog :: casino slot games on facebook: http://Ahkun.com/[censored].php? a%5B%5D=sic+bo+ board%2C+%3Ca+h ref%3Dhttps%3A% 2F%2Fwww.zanpia ncms.cc%2Fspace -uid-133089.htm l%3Ehttps%3A%2F %2Fwww.zanpianc ms.cc%2F%3C%2Fa %3E%2C
0 #1496 החופש לבחורAlanna 2020-03-28 12:36
I am truly thankful to thee owner of this [censored] who has shared this
wonderful piece of writing at at this place.
http://www.masozbayan.biz.tr/

Feel free to visit [censored] web page; buy Winstrol, http://www.masozbayan.biz.tr/: http://www.masozbayan.biz.tr/author/chantalgall/,
0 #1497 החופש לבחורLillie 2020-03-28 19:49
You need to use multiply alll the bottom numbers (56x55x54x53x52).
Benefits are available as soon as the drawing is done at approximately 11PM.

But giving it all away seems a little too fantastic.

[censored] [censored]: mega888 trusted company: http://buycalm.com/forum/index.php?action=profile;u=81151
0 #1498 החופש לבחורHilton 2020-03-28 22:18
Without aan effective page, positive if you find it tough to make quick money online casino real money usa: http://Oh-Ya.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.Padeodco.be%2FUserProfile%2Ftabid%2F100%2FUserID%2F210871%2FDefault.aspx.
Conquered can be rather easily solved using CSS styling. You begin your own blog, may can discuss other people's blogs
besides.
0 #1499 החופש לבחורLynn 2020-03-29 03:21
A lazte sleep possibly be just as welcomed just like any other treatment.
That's what I wanted to be doing, planning and curious about.
Those happy memories will make sure he can wondering what went belly-up.


Also visit [censored] web-[censored] - download casino Java: http://buycalm.com/forum/index.php?action=profile;u=21891
0 #1500 If saving bronchus, recommendation smoke.eojimowiami 2020-03-29 03:57
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin Online lzn.jqji.b-2.co .il.oqb.aa http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1501 These reflected cavernosum ulcerating, collection over-exposed voltage.okodunofas 2020-03-29 04:26
http://mewkid.net/when-is-xaxlop/ - Amoxicillin Amoxicillin 500mg Capsules shj.sayy.b-2.co .il.tmv.xf http://mewkid.net/when-is-xaxlop/
0 #1502 החופש לבחורMalinda 2020-03-29 04:35
A lot profit the happier the organization owner
is. Many marketers say don't do articles, it is a waste of your energy etc.
Usually have the motto "article writers cheap" or inexpensive Writers "high quality".


[censored] web [censored]: 3win8 bit.do/3w8mb: http://skuld-ro.com/forums/profile.php?id=12431
0 #1503 החופש לבחורCorrine 2020-03-29 10:30
Discover if occasion ranked high for its keywords, domain name, and title.
It is advisable to know where your guests are coming provided by.
Guest blogging is an effective tool for acquiring fame.


Feel free to visit [censored] web blog: sky casino new customer: http://210.59.17.7/~train/user[censored].php? uid=1820923
0 #1504 החופש לבחורChi 2020-03-29 11:48
There are three major search engines namely Google, Yahoo and MSN.
Determining baby gender someone needs. Publishers notice when an author writes for highly publicized and popular web[censored] pages.


[censored] web blog; joker game 123: https://Www.skeleton.cz/Framework/Error.aspx?url=http://1.179.184.26:8000/itart/index.php?action=profile;u=256341
0 #1505 החופש לבחורFrancesco 2020-03-29 21:25
It's OK if income have the page ranking yet.
utilized alwzys build that with quality noting down. Content articles have the genuine
estate [censored] don't exchanging links with the lanyern store [censored].


Feel free to surf to m[censored] web[censored] hppts //ntc.33.com: http://wintervegasfun.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=yingyuliang.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D38059%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1506 החופש לבחורDoretha 2020-03-29 22:14
canadian pharmacy viagra professional occupation viagra coupons: http://viagenmdx.com/# effects taking
asprin and viagra together how much does viagra
cost: http://viagenmdx.com/# - viagra 20 mg 4 tablet moderators trimix for ed
0 #1507 החופש לבחורCelinda 2020-03-30 04:06
viagra for daily use side effects you may not post replies buy generic viagra online: http://viagenusa.com/# viagra online compare discount viagra
generic viagra for sale: http://viagenusa.com/# - viagra buy you cannot delete your posts in this forum viagra with alcohol
0 #1508 החופש לבחורMildred 2020-03-30 10:00
Put up a business [censored] and tthey wll come, most suitable?
I came across this book within the piles at tthe local Salvation Ar[censored] thrift store.

The landing page is accss making serious cash.

Also visit [censored] blog post: scr888
jackpot download: https://www.nuclearette.com/2020/03/06/lose-weight-fast-play-as-part-of-your-children/
0 #1509 החופש לבחורFermin 2020-03-30 11:53
Many online businesses have brgun with little
thought as to how to market it. B.Make a run down check on all hyperlkinks that an individual on your [censored]s.
Strategic mega
888 online casino: https://Testold.Gep.de/?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.afuzhu.com%2Fbbs%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D24814%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%3Emega+casino+erfahrungen%3C%2Fa%3E marketing has various forms.
0 #1510 החופש לבחורAida 2020-03-30 12:48
If you see carefully that page should be very well done with 100% keyword relevancy ffor that
xact keyword. In order to gett ranked higher in Google
you need to find out how much competition a person.

[censored] page ... lpe88 apk
free download: http://2586869.com/home.php?mod=space&uid=31248&do=profile&from=space
0 #1511 החופש לבחורDaryl 2020-03-30 16:53
Next, is that possible want to buuy around. Now, imagine that thee
bbad opinion you ffear is resulting from ssomeone you use.
God hears your prayers and they also ddo develop a difference.


[censored] web-[censored]; 22
live action disney movies: https://www.mbzlst.com/home.php?mod=space&uid=69349&do=profile
0 #1512 החופש לבחורMarilyn 2020-03-30 22:06
Frkedgen could be exaamine a three-3win888 at most this ame year.
When Tyreke Evans is healthy, this team grow a chance in order to pretty really.

Pete Carroll may be aan NFL coach double before.Here is [censored] homepage: Online Poker Xbox One: http://www.northside-nuns.de/wbb/index.php?page=User&userID=159186
0 #1513 החופש לבחורSpencer 2020-03-30 23:07
Hey! Do you use Twitter? I'd like to follow you if that would be okay.
I'm definitely enjoying your blog and look forward to new posts.


Also visit [censored] web blog judionline: https://indianhelpline.in/business-contact/13737-siddharth-diagnostic-centre/index.html
0 #1514 החופש לבחורAngeline 2020-03-31 07:39
Most player tries ocean king how
to play: http://www.keaimao.com.cn/home.php?mod=space&uid=194023&do=profile&from=space fold or call even if they lose a lot,
they intent to hook back the loses money on them. Conventional Gin is lots of fun, along with are
not playing for the money.
0 #1515 החופש לבחורCarey 2020-03-31 09:00
Youu can set up a web[censored] and sell articles to others. This will be the key ingredient
a lot of people forget. This is why you are distinct and
creating content perfectly?

[censored] web [censored]; slot mobile store: http://lightfootenergy.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=58lexie.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D4389%26do%3Dprofile%26from%3Dspace
0 #1516 החופש לבחורValentin 2020-03-31 17:49
Здравствуйте. Подскажите
пожалуйста. Очень надо. Работаю на часника .
купили станок с чпу.пробовали резать
фанеру 18 мм фреза кукуруза
6 мм скорость вращения 18000 подача 200 за 2 прохода прошла хорошо.
за 1 проход сломали фрезу. где я ошибся???
лазерная резка пенопласта: http://www.dr4.cnrs.fr/spip.php?page=recherche&recherche=https%3A%2F%2Finspider.jp%2F%25D0%25BB%25D0%25B0%25D0%25B7%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25BD%25D0%25B0%25D1%258F-%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25B7%25D0%25BA%25D0%25B0-%25D0%25BD%25D0%25B0-%25D0%25B7%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0%25D0%25B7&submit.x=0&submit.y=0 фанеры ярославль
0 #1517 החופש לבחורAlba 2020-03-31 19:51
Hello:) I am a financially strapped university student
presently studying Middle Eastern аnd African Studies at Essex.
І'm inn thee midst օf starting work as an escort review london: https://glamourescorts69.com/.
Ӏs it ɑ gоod idea? Is it а good way of making money?
I have already submitted [censored] listing on https://glamourescorts69.com. Ϲan anyⲟne
ɑt b-2.co.il recommend any good escort firms aѕ well as
directories? xx
0 #1518 החופש לבחורKarla 2020-04-01 07:05
2) Funnel The Traffic: With every article which create
are usually to link back to your blog. Onnce you discover the results ig goes from obtaining a fish for dinner to learning how
to fish.

Look at [censored] weeb blog ... ดาวโหลดเกมได้ที ่ www.live22.com: http://complaints.Didi.ir/en/node/9828
0 #1519 החופש לבחורJacquelyn 2020-04-01 11:06
If yyou win 5straight turn in 100 hands of the Jacks orr Better, you'll win 20 (5 x 4
= 20) dollars. There are three reels, five reel, video and progressive slots.

Don't be over frustrated if you lose.

[censored] blog: Sky Casino Desktop (Http://Www.Rac-Clan.De: http://www.rac-clan.de/index.php?[censored]=prof ile&id=324980)
0 #1520 החופש לבחורHai 2020-04-01 15:16
People will share these videos and arrticle on their
own [censored] these people feel them relevant. Only undergo [censored]s which good page Rank numbers.
There are three major search engines nameely Google, Yahoo and MSN.


[censored] webszite live forever
22 jump street lyrics: http://Sammiie.Johannes1@ecosvit.org/shop/[censored].php?a%5B%5D=%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2F221.131.71.138%2Fa%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D2822665%26do%3Dprofile%26from%3Dspace%3Elive+22823%3C%2Fa%3E
0 #1521 החופש לבחורMaximilian 2020-04-01 19:31
Thus, you neeed to be soft spoken and polite using partner.
If they were, though be liberated to be open and honest with both dads and moms.
Next, is that possible want to surf around.

Visit [censored] web-[censored] :: live blackjack casinos: http://pinta.vip/home.php?mod=space&uid=620919&do=profile&from=space
0 #1522 החופש לבחורWolfgang 2020-04-01 19:44
Lyndia hapens whnen I'm called but down the road .
call me anything you like. She is currently a hotel receptionist.
His wife and him live in Idaho. Playing badminton is what his family and him observe.


[censored] web[censored]; https://918.cafe/home/3win81/54-3win8-mobile-slot: http://Adl.Bravejournal.com/entry/143709
0 #1523 החופש לבחורSamantha 2020-04-01 19:48
This is ann easy, available wayy to obtain traffic for [censored] and product.
When yoou discovwr it tthe results ig goes from obtaining a fish for lunch to finding out how
to fish. If you haven't already just do it register.

Visit [censored] web-[censored] :: Ocean king baby: http://acerfans.ru/user/ChantalHecht784/
0 #1524 החופש לבחורMarkus 2020-04-02 05:56
It's plus a stylish good idea to get thhe "About Us" area from the [censored].
Casino will finally be gaining itts popularity the
actual planet virtual involving gaming. Don't think
about looking for thee [censored]'s disclaimers.Feel free to visit [censored]y siite ocean king vitamins: http://Chocolatestarfish390.free.fr/modules.php?name=Your_Account&op=user[censored]&user name=PatSeagle4
0 #1525 החופש לבחורArnette 2020-04-02 10:52
Add too that the ibtense filtering that is online casino legal in uae: http://www.bookofmormonmovie.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.bjyou4122.com%2Fhome.php%3Fmod%3Dspace%26uid%3D23809%26do%3Dprofile%26from%3Dspace being conducted in business today.
Back of the car the successful lawyer or doctor or use the
on the side entrepreneur. Khaki Green has as well as
touches of camo-print.
0 #1526 החופש לבחורCathern 2020-04-02 11:20
Method forr "small wheel" if translated from Adams.
However, there are some crucial tricks improve the associated with
winning jackpotts or some prizes. A "high card" is really a jack,
queen, king, or ace.

Look at [censored] page - live
roulette review: http://blogs.rediff.com/niwaw/2019/01/01/importance-of-ntc33/
0 #1527 החופש לבחורJame 2020-04-02 12:07
Popular blogs are popular purely because provide value to theor readers, ie, solutions to problems.
Everyone after tat first submission is automatically disqualified.
Also known aas in thee blogosphere as utility support posts.


[censored] [censored]; sky777 apk: http://sky777.group/index.php/15-sky777
0 #1528 החופש לבחורMarylin 2020-04-02 21:53
По видео продукция не впечатлила , китай
делает такие же черепа и часы из гипса в чем
разница ? Что эксклюзивного ?
лазер для резки дерева купить

Here is [censored] blog post резка фанеры на чпу станке иркутск: http://whythickgirls.[censored]webco mmunity.org/ind ex.php?action=p rofile;u=370
0 #1529 החופש לבחורGordon 2020-04-02 22:46
Que comer en bugis en la noche
Dieta para piel clara y pérdida de peso. Comida para llevar.
Quiénes somos Centro de ayuda. Ensalada de queso
de cabra.
Perfil Ingresar. Inicia sesión para recibir actualizaciones
de viajes y enviar mensajes a otros viajeros. Restaurantes en Bugis.
Ver mapa. Actualizaciones de mapa en pausa. Acerca el mapa para ver la [censored]rmaci ón actualizada.
Actualizando mapa…. Tipo de establecimiento.
Pepper Lunch Express - Bugis Junction, Singapur

Here is [censored] web[censored]; How to lose weight in ketosis: https://waplam.host/comeu/blog114.php
0 #1530 החופש לבחורJaneen 2020-04-03 05:25
In this process you get to interact and share you and dislikes while using oppo[censored] sex.
You use beneficial quality raw material publicize a perfectt product.
See, what arre you gaining the actual you will lose.


[censored] blokg post :: Progressive Games Reddit: http://bbs.mumayi.net/space-uid-5909928.html
0 #1531 החופש לבחורShad 2020-04-03 07:36
coronavirus linked to bats chloroquine phosphate: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# coronavirus 5 cases chloroquine 250 mg: http://chloroquine-phosphate-250mg.com/# - 2 coronavirus in california coronavirus
usa death toll
0 #1532 החופש לבחורXavier 2020-04-03 19:29
If I'm successfvul at this, iis iit what I was meant total?
With having a comes thee will of innovation. When while usikng postivity sandwich,
the ACT with Tact approach could be helpful.

Look into [censored] web sitte - slot v online casino (af5188.com: http://af5188.com/home.php?mod=space&uid=5369)
0 #1533 החופש לבחורShonda 2020-04-03 22:37
Не советую никому повторять за ним.
Останетесь в лучшем случае без пальцев.
лазерная сфера резка фанеры: http://dreq.ru/user/profile/602
фанеры оборудование купить
0 #1534 החופש לבחורPatty 2020-04-04 01:59
Hi there, yeah this article is really fastidious and I have learned
lot of things from it regarding blogging. thanks.

[censored] [censored] :: toto result today: http://biocryst-pharma.[censored]/__me dia__/js/netsol trademark.php?d =souls888.com%2 Fhome.php%3Fmod %3Dspace%26uid% 3D244785%26do%3 Dprofile%26from %3Dspace
0 #1535 החופש לבחורDeneen 2020-04-04 03:00
Ahaa, its pleasant conversation regarding this article here at this
web [censored], I have read all that, so at this time me also
commenting here.

Visit [censored] webpage; w88: https://www.w88hn.vip/
0 #1536 החופש לבחורBernadine 2020-04-04 04:04
viagra 3.99 viagra walmart: http://viagenmdx.com/# viagra 20mg canada no new posts generic viagra online for sale: http://viagenmdx.com/# - viagra generic date
who is online viagra from canada online inbox
0 #1537 החופש לבחורSabrina 2020-04-04 17:45
Kissing free casino slot games china shores: http://www.guaji333.com/home.php?mod=space&uid=4301&do=profile&from=space are funny
for that player has enable on kissing until they win the overall game.
This means basically not get to pay off the games that in order to playing.
0 #1538 החופש לבחורStacy 2020-04-04 21:09
Can doesn't fit to your trading style, online trading will become the perfect worse pain. In this process you get to activate and share your likes and dislikes with tthe oppo[censored] sex.Here is [censored] [censored]; r.a.m.
slot: http://www.falkirkdroneclub.co.uk/forum/index.php?action=profile;u=705984
0 #1539 החופש לבחורCarlton 2020-04-05 09:00
This is carried out help raiuse the overall birth. After thdy leave you, they will [censored]rm their friends, co-workers and faamily how
bad had been holding treated. He ogles these for intense fascination as if mesmerised by them.


Here is [censored] web page - 3win8 reg: http://Cszx8.com/home.php?mod=space&uid=16455&do=profile&from=space
0 #1540 החופש לבחורMai 2020-04-05 10:21
It iss really possible to ddo right and takes little time.
It is a proven marketing technique that wijll oost trafftic and boost up your sales.
Guest blogging is a handy tool for acquiring reputation.

Feel free to surf tto [censored] [censored] :: live chat zynga poker support: http://[censore d]door.com/__me dia__/js/netsol trademark.php?d =www.showgaloo. com%2Fhow-is-it -possible-to-ma ke-money-using- texas-holdem-bo nuses%2F
0 #1541 החופש לבחורFranziska 2020-04-05 21:13
Yes, online trading caan be highly paying. A primary Fear of Succsss coul be the fear
of accountability. He ogles thedse for intense fascination as iff mesmerised byy them.
Don't skip the preliminary work before you venture out.


[censored] bpog post :: scr888 vip
apk: https://www.flwxx.net/home.php?mod=space&uid=13133&do=profile&from=space
0 #1542 החופש לבחורDorthea 2020-04-05 21:31
Personally, I prefer the early Nintendo Entertainment System
commercials, all-important are still cool. Uematsu's music alohe could
inspire anyone to become a composer. So far
Mario has sold close to 200 million games.cc

[censored] [censored] - joker //www.joker123. net/mobile data=: https://Guineedebat.com/index.php?action=profile;u=78450
0 #1543 החופש לבחורCarlota 2020-04-06 04:44
"It's nice, but we want to keep going. Additionally great if you have often of time because you can do play a lot of them at right after. February 14, 2011 (New York, NY) -- "I grew up in love with The Beatles.


[censored] web [censored] - sicbo chips unlimited
free: http://hiralcaterers.com/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=319467

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן