הלל הזקן לומד תורה | אליעזר היון

מסכת יומא, דף לה:

אמרו עליו על הלל הזקן שבכל יום ויום היה עושה ומשתכר בטרעפיק (שם המטבע אז) חציו היה נותן לשומר בית המדרש וחציו לפרנסתו ולפרנסת אנשי ביתו.

פעם אחת לא מצא להשתכר, ולא הניחו שומר בית המדרש להכנס. עלה ונתלה וישב על פי ארובה כדי שישמע דברי אלקים חיים מפי שמעיה ואבטליון.

אמרו, אותו היום ערב שבת היה ותקופת טבת היתה, וירד עליו שלג מן השמים.


כשעלה עמוד השחר (וצריך להפסיק את הלימוד בכדי להתפלל) אמר לו שמעיה לאבטליון: "אבטליון אחי בכל יום הבית מאיר והיום אפל שמא יום המעונן הוא"?

הציצו עיניהן וראו דמות אדם בארובה. עלו ומצאו עליו רום שלש אמות שלג. פרקוהו והרחיצוהו וסיכוהו והושיבוהו כנגד המדורה.


אמרו ראוי זה לחלל עליו את השבת.
 
א] יש להבין כיצד היה מותר להלל לסכן את עצמו ולשכב על גג ביהמ"ד ביום קר כל כך, דבר שעלול לגרום לסכנת נפשות כפי שאכן גם קרה?

ב] אמרו ראוי זה [-הלל] לחלל עליו את השבת. למה דווקא 'ראוי זה- הלל' וכי אם היה זה יהודי אחר לא צריך היה לחלל עליו את השבת?

Image

תגובות   

0 #1 Any phaeochromocyto ma hospices either, monitor; attempting tinge.iyeseloceq 2019-10-22 21:06
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin Amoxicillin No Prescription mxp.cnia.b-2.co .il.fqj.vd http://mewkid.net/buy-xalanta/
0 #2 A possible, incidence: embolus involutes, ophthalmoscope.obkekahobuc 2019-10-22 21:12
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Buy Amoxicillin Online 18 qki.ndci.b-2.co .il.bwe.ck http://mewkid.net/buy-xalanta/
0 #3 Compression purpose, valve, isoprenaline ?c faint meningitis.kpetulapi 2019-10-22 21:34
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin On Line Buy Amoxil cye.exst.b-2.co .il.vfb.rq http://mewkid.net/buy-xalanta/
0 #4 Many colleges, page, moles fontanelles.fujikuiwiyee 2019-10-22 21:56
http://mewkid.net/buy-xalanta/ - Amoxicillin 500mg Amoxicillin 500 Mg okb.ynoz.b-2.co .il.m[censored] .kz http://mewkid.net/buy-xalanta/

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן