יוסף מוקיר שבת | מערכת האתר

 

יוסף מוקיר שבי (יוסף מוקיר שבת)

הוה ההוא נכרי בשבבותיה (היה גר גוי בשכנותו)

דהוה נפישי נכסיה טובא (והיו לו נכסים רבים, כלומר, היה עשיר)

אמרי ליה כלדאי (- החוזים בכוכבים)

כולהו נכסי יוסף מוקר שבי אכיל להו (את כל הנכסים יקבל יוסף מוקיר שבת)

אזל זבנינהו לכולהו ניכסי זבן בהו מרגניתא (הלך, מכר את כל נכסיו וקנה מרגלית)

אותבה בסייניה (הכניסה בכובעו)

 

בהדי דקא עבר מברא (בזמן שעבר במעבורת, -את הנהר)

אפרחיה זיקא (הפריחו הרוח -את הכובע)

שדייה במיא (זרקו למים)

בלעיה כוורא (בלעו דג)

 

אסקוה אייתוה אפניא דמעלי שבתא (העלו -את הדג, והביאוהו בערב שבת אחה"צ)

אמרי מאן זבין כי השתא (אמרו, מי יקנה אותו עכשיו)

אמרי להו זילו אמטיוהו לגבי יוסף מוקר שבי דרגיל דזבין (אמרו להם, לכו הביאוהו ליוסף מוקיר שבת, שרגיל לקנות)

 

אמטיוה ניהליה זבניה קרעיה (הביאוהו אליו, קנה אותו, פתח אותו)

אשכח ביה מרגניתא (מצא בו מרגלית)

זבניה בתליסר עיליתא דדינרי דדהבא (מכרו בשלושה עשר ככרות של זהב)

 

פגע ביה ההוא סבא אמר מאן דיזיף שבתא פרעיה שבתא (פגש אותו אותו סבא, אמר מי שמלוה לשבת שבת פורעתו)

 מסכת שבת , דף קיט.

 

נקודות למחשבה:

א] צריך להבין, אותו נכרי חושש ממה שאמרו לו שיאבד רכושו. ובכדי להשמר מזה, הוא ממיר את כל רכושו ליהלום. הרי קל בהרבה לאבד יהלום מאשר רכוש רב.

 

ב] הגמרא רק מציינת את כינויו "יוסף מוקיר שבת", לא מבואר למה זכה לכינוי הזה. וכן צריך להבין מה הכוונה "מאן דיזיף שבת" היכן "הלווה" יוסף לשבת.

 

 


 

תגובות   

0 #365 חברותא - חברותאIsabel 2019-08-18 12:47
Hello dear visitor. I'm Valentin. Auditing has been his regular
job for quite some time. [censored] wife therefore i chose to reside in New York
and I've everything i need page. Acting is the hobby she might never stop
doing. I am running and maintaining a blog here: http://gegen-falten.eu/loreal-Paris-Collagen+30.html
0 #366 חברותא - חברותאDouglas 2019-08-18 13:06
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call her although the not her birth legal name.
Fishing is the hobby I will never stop doing.

New York is her birth put. Meter reading may be [censored] profession for a while and Dislike think
I'll change it anytime . Check out his web[censored] here: http://ingrandimento-del-pene.eu/Python-Gel.html
0 #367 חברותא - חברותאWilmer 2019-08-18 13:14
Eddie Mercer is exactly who call him and he feels comfortable when people use the full name.
What I love doing is fishing having said that i can't insure that it
is [censored] profession really. Meter reading precisely what she does for money.
[censored] wife and I selected to stay in Delaware. See what's new on her web[censored] here:
http://pastillas-para-agrandar-el-pene-es.eu/Penilux-Gel.html
0 #368 חברותא - חברותאAstrid 2019-08-18 13:33
Greetings. The author's name is Santiago Vos but he doesn't like usually use his full domain name.
Colorado is her birth place but she will have to move one day or
one particular more. He is really fond of body building and now he has time to use
on new areas. Meter reading is [censored] employment now but soon I'll be on personalized.
Her husband and her maintain a web[censored]. You may wish to
check it out: http://integratoriperdisfunzioneerettile.bloggg.org/el-macho.html
0 #369 חברותא - חברותאSteffen 2019-08-18 13:44
I expect to introduce [censored]self to you, I'm Kristy Magdaleno.
Indiana is where he and the wife live and his family loves it.

To climb is a few things i do continuously.
In her professional life is actually an interview panel member.
If you want to understand more the look at [censored] web[censored]: http://ingrandimento-del-pene.eu/Python-Gel.html
0 #370 חברותא - חברותאChristena 2019-08-18 14:37
Mallie Coggin is how I'm called and I feel comfortable anybody use complete name.
The job I have been occupying in a great many is a bookkeeper and something Love it if more enjoy.
To act is the thing I enjoy most involving most. She currently lives in Montana.
Check out offers you news little web[censored]: http://erektion-dk.eu/zevs.html
0 #371 חברותא - חברותאLouann 2019-08-18 15:14
The name of the writer is Kristy Magdaleno but people always misspell the product.

He used to be unemployed on the other hand he a great accounting official.

New York may be the we've lived for years but I will have to be able to in a
year or more than one. The favorite hobby on her and her kids proceeding
to fitness and now she has time take a look at on new things.
He's been fixing his web[censored] for time now. Certify it out here:
http://prodottiperlacadutadeicapelli.com/viviscal.html
0 #372 חברותא - חברותאEpifania 2019-08-18 15:26
Dianne just what her husband loves to call her but large number of misspell that.
He is really fond of going to fitness and he has time take a look at on issues.

For years I've been living in New York and by no means move.
Software developing is what he does but he's already applied for another people.
Check out [censored] web[censored] here: http://penisverlangerung-pillen-de.eu/Penilux-Gel.html
0 #373 חברותא - חברותאByron 2019-08-18 16:36
Santiago is the place where I'm called and [censored] aunt doesn't regrettably at
any. I've always loved living in colorado. For years she has been working a good interviewer and she or he will not change it
anytime promptly. Fishing in the of issues he loves most.
[censored] wife and I have a web[censored]. You'll probably decide to to try it out : here: http://como-aumentar-penis-pt.eu/eroxel.html
0 #374 חברותא - חברותאFloy 2019-08-18 17:03
Tawanna Magdaleno is how I'm called and I totally dig that specify.
Montana has always been [censored] home and Good every day living here.
Data processing may be [censored] profession for even though.
Acting is one of the things I love most. If you want to learn more about check out [censored] web[censored]: http://agrandir-son-penis-fr.eu/phallosan-forte.html
0 #375 חברותא - חברותאChristian 2019-08-18 17:15
Tawanna Magdaleno is how I'm called and I totally dig that details.
Acting is one of what exactly I love most.
Montana has always been [censored] home and Good every day living at this point.
Data processing is [censored] profession for your time. If you want to gather more check out [censored] web[censored]:
http://dieta-para-desintoxicar-el-cuerpo.eu/
0 #376 חברותא - חברותאRoxana 2019-08-18 17:34
Hello dear visitor. I'm Jaime. For years I've been living in Montana and [censored] parents
live close. To solve puzzles is the hobby might never stop
doing. Dispatching is what he does for a full time income and he can not change it
out anytime in the future. See what's new on her web[censored] here: http://pastillas-para-alopecia-es.eu/
0 #377 חברותא - חברותאAlton 2019-08-18 17:40
Tawanna Magdaleno is what her husband loves to call her although
it can be not her birth advertsing name. Fishing is the hobby I am going to never stop doing.
Meter reading is [censored] profession for a long while and I don't think I'll
change it anytime fast. New York is her birth put. Check out his web[censored] here:
http://potencja-tabletki.eu/Potencialex.html
0 #378 חברותא - חברותאEartha 2019-08-18 17:54
Hello! Permit me to start by saying [censored] name - Jaime nevertheless i don't like when people use [censored]
full term. He used being unemployed but now he a good interviewer and he's doing pretty good financially.
New York is undoubtedly his condo. Acting is amongst the things
he loves lots of. Her husband and her conserve a web[censored].
You would possibly want evaluate it out: http://pastillas-para-agrandar-el-pene-es.eu/Penilux-Gel.html
0 #379 חברותא - חברותאLavada 2019-08-18 18:04
Santiago is his name and he totally digs that advertsing name.

She used for you to become unemployed however right now
he is a data processing officer. The favorite hobby for [censored] kids and me is to pick
up badges having said that i can't being [censored] profession really.
Delaware is the only place he's been coping with. He's not godd at design but you may decide to check his
web[censored]: http://pastiglie-per-erezione.eu/tonus-fortis.html
0 #380 חברותא - חברותאDick 2019-08-18 18:20
The writer's name is Jaime. What I love doing is kit cars
and now i am trying to generate income with thought.

Dispatching is what he can. [censored] wife and i chose to call home Montana.

He's not godd at design but may want to examine his web[censored]:
http://integratori-antirughe.eu/bioretin.html
0 #381 חברותא - חברותאJulia 2019-08-18 18:57
Hello dear visitor. I'm Valentin. Acting is the hobby she might never stop doing.

[censored] wife horrifying than chose to live in New York and I have
everything which i need at this [censored]. Auditing has been his employment for a short while.

I am running and maintaining a blog here: http://najlepszetabletkinamase.eu/testogen.html
0 #382 חברותא - חברותאSherman 2019-08-18 20:26
Hello dear visitor. I am Valentin. Acting is the hobby
your girl friend will never stop doing. Auditing has been his day job for a bit.
[censored] wife and so i chose to reside in New York and
I've everything i need at this juncture. I am running and maintaining a
blog here: http://afslankpillen2017nl.eu/
0 #383 חברותא - חברותאPaulette 2019-08-18 21:29
Valentin is ideal for call [censored] wife and i doesn't find it
irresistible at all. What me and [censored] family love end up being to climb
nevertheless can't permit it to become [censored] profession really.
[censored] house turn into in Mt. The job I have been occupying many organizations is an interviewer but I've always wanted [censored] own business.
Her husband and her maintain a web[censored]. May possibly want to examine it out:
http://des-meilleurs-boosters-de-testosterone.eu/TestXCore.html
0 #384 חברותא - חברותאClair 2019-08-18 22:08
The name of mcdougal is Kristy Magdaleno but people always
misspell it's. The favorite hobby on her and her kids is certainly to fitness and now she
has time to be able to on issues. He used to
be unemployed nonetheless he is definitely an accounting police.
New York may be the we've been living for years but I'm going to
have to go in annually or a couple. He's been doing
his web[censored] for some time now. Find out about it here: http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/erogan.html
0 #385 חברותא - חברותאGreta 2019-08-19 07:39
Greetings. The author's name is Santiago Vos but he doesn't like are extremely use his full phone.
Colorado is her birth place but she could have to move
one day or the other. He is really fond of body building and now he has
time to have new points. Meter reading is [censored] employment now
but soon I will be on [censored] very own. Her husband and her maintain a web [censored].
You may wish to check it out: http://ranking-powiekszanie-penisa.eu/erozonmax.html

הוסף תגובה

קוד אבטחה
רענן