למכור את הבכורה | ישראל אדלר

באחת השבתות האחרונות ישבתי עם בני יאיר, בן השש, ושוחחנו על הדברים שלמד בכיתה במהלך השבוע החולף. הנושא הנלמד היה מכירת הבכורה של עשיו ליעקב תמורת נזיד עדשים.

הילד ידע לספר ולפרט בדיוק רב את כל הביאורים וההסברים,


למה מכר עשיו את הבכורה- ( כיוון שהבכורים נועדו לעבוד בבית המקדש ומי שלא נזהר יכול למות).


למה בישל יעקב עדשים - (לסעודת אבלים על מות אברהם- עדשים מסמלים את העולם העגול שבו יום אחד אדם נמצא למעלה , ובשני בקבר).


בקיצור נחת יהודית אמיתית. 


אבל, כל הזמן הרגשתי שמשהו לא מסתדר לילד בכל הסיפור הזה. וכשאני רואה בעיניים שלו את המבט הזה אני יודע שעוד מעט תבואנה השאלות.


ואכן, הוא לא אכזב והנחית עלי את השאלה - "אבל אבא, למה עשיו היה צריך למכור את הבת שלו?" אחת, שתיים, שלוש, ארבע, הופ- נפל לי האסימון!..


הילד שקלט כל כך יפה את כל הפירושים וההסברים שמסביב, לא תפס בכלל את ה מושג "בכורה".


הוא היה בטוח שהמדובר בבכור ממין נקיבה = בכורה.


שעשיו מכר ליעקב את ביתו הבכורה. 


הייתי המום מהמחשבה שאתה יכול ללמד ילד ולהשקיע בהסברת כל הפרטים הקטנים אבל את הדבר הפשוט והבסיסי הוא פספס.


מסתבר שצריך גם לדעת איך "למכור" את הבכורה.. 


נזכרתי בסיפור הפולקלוריסטי על יהודי שלמד את  מסכת "עירובין" (גמרא, מהתלמוד בבלי. מהמסכתות היותר מורכבות שיש. עוסקת באיסור הוצאת חפצים בשבת מרשות הרבים לרשות היחיד ובפתרונות ההלכתיים לכך.)


כאשר סיים את כל המסכת הכריז, "הבנתי מצוין את כל המסכת, חוץ משתי מילים -


רה"י (רשות היחיד), ורה"ר (רשות הרבים)!.. 


מעבר לסיפור המשעשע שיש כאן, אני ממליץ לקחת לתשומת ליבנו את התובנה שילדים לא מבינים מה שלא מסבירים להם בצורה ברורה ופשוטה. וכדאי להשקיע בהסבר הדברים הלכאורה פשוטים, בכדי להקנות להם בסיס עליו ניתן להתפתח עוד ועוד, וכך נחסוך מהם ומאיתנו הרבה כעסים ואי - הבנות.


וכפי ששמעתי מאדם חכם משפט, שנכון להרבה תחומים בחיים, 


"מה שלא פשוט - פשוט לא"! 


הרבה נחת