יסודות רעועים | הרב שמואל אביעזר

"בעקבות פשיטת רגל של המפעל לבטון, תוצא למכירה כל הכמות שנשארה במפעל, במחיר הפסד..."
משה, קבלן מתחיל, עט על המציאה כמוצא שלל רב. אין כמו הצעה כזו כדי לבסס את עסקיו באופן מוצלח. הוא רץ למפעל הסגור, ותוך שעה הוא יוצא משם מאושר. כל הבטון שייך לו, במחיר מדהים. משה מצא מקום לאחסן את החומר, ומיד ניגש ליציקת היסודות לבניין חדש שהוא בונה כעת. הכל פועל כשורה, לוח זמנים מתוכנן בקפידה. הבנין הגדול מסתיים באופן מהיר ומשביע רצון. הדירות נמכרות בזו אחר זו, ומשה הקבלן מתעשר מיום ליום. כך נמשך הדבר משך זמן ארוך, אבל ביום בהיר אחד הכל השתנה.
הבניינים מתחילים לשקוע.

 

כל הדיירים בורחים בהיסטריה ומנסים לקלוט מה קרה כאן. הדברים נבדקים באופן יסודי והנה מתגלה דבר נורא. המלט שהונח ביסודות הבניינים הוא מלט פגום. מלט ישן שדרגת הקושי שלו נמוכה. מלט כזה יכול בקושי להיות יעיל לבניית קירות, אולם בוודאי לא לבניית יסודות. אבל את הנעשה אין להשיב. כדי לתקן את הבניין יש לנתץ אותו, ורק אח"כ להחליף את היסודות. ועל זה נאמר "מעוות לא יוכל לתקון"


לרבי ישראל מסלנט היה תלמיד. תלמיד טוב ומיוחד. כאשר נישא, קיבל אותו תלמיד מחמיו סכום כסף גדול מאוד כדי שיכנס לעולם המסחר. הוא ניגש לרבי ישראל על מנת לקבל את ברכת הדרך, ולבשרו על התכניות הגדולות שלו בעיר הגדולה. אולם רבי ישראל לא שש על הרעיון בכלל. הוא ניסה להניא אותו מכך, אך ללא הועיל.

 

רבי ישראל ידע משהו שהתלמיד לא ידע.


"הכוחות הכהים" - תת ההכרה

אותו תלמיד נסע לעסקיו ובמשך תקופה מסוימת הוא שמר על קשר עם רבו. אולם לאחר זמן החל הקשר להתרופף עד שניתק. התלמיד החל להתחבר לאנשים שליליים וכך ירד מדחי אל דחי. לא עזר לו כל השליחים שרבי ישראל שלח אליו. הוא נשאר בשלו, וכך ירד מטה מטה עד שפרק מעליו עול תורה ומצוות.

מה בעצם קרה לו? איך רבי ישראל ידע לחשוש לכך? והלוא ישנם סוחרים רבים שומרי מצוות ויראי שמים?


כל אדם יודע את כוחו הגופני באופן ברור מאוד. הוא יודע אם הוא יכול להרים סלע או משקולת, הוא ג יודע מה הוא צריך לאכול כדי להתחזק, ומה אסור לו לאכול כדי שלא יחלה. אולם בכוחות הנפש, בהתמודדות עם קשיים - אין לאדם מושג אם יש בו החוסן הנפשי לעמוד בניסיון או לא. לכן אנו מצווים לא להכניס את עצמנו להתמודדויות מיותרות. בכל בוקר אומרים בתפילה "אל תביאנו לא לידי ניסיון ולא לידי ביזיון".מדוע זה כך? זו התגלית של רבי ישראל. לאדם יש שני סוגי כוחות. "הכוחות הערים" - היכולות שאנו מודעים אליהן. המחשבות, הרצונות, ההשקפות וכל מה שהנפש מכילה. אך יש סוג אחר של כוחות: "כוחות כהים" - תת ההכרה. כוחות אלו פועלים באדם בלי ידיעתו. הוא לא מכיר אותן, אבל ההשפעה שלהן חזקה מאוד. פעמים שאף יותר מההשפעה על הכוחות הערים.


רבי ישראל אמר לתלמידיו: "האם מישהו מכם התנסה בהתמודדות מול תאוות הממון? האם הכנתם את עצמכם למלחמה כזו? דעו לכם, שאם לא תבנו בעצמכם את החוסן מול תאווה זו - לכשתפגשוה היא תמוטט את כל מה שרכשתם עד אז ותשאיר אתכם בלי כלום".

אותו תלמיד, מעולם לא התמודד עם "כסף גדול", רבי ישראל הרגיש בכך ולכן ניסה להניא אותו. גם לאחר שהלך לדרכו, עוד ניסה לשלוח אליו כדי לעורר את ליבו. אולם כל אלו לא הועילו אל מול "הכוחות הכהים". תאוות הממון הבלתי מרוסנת שבו הכריעה את הכף באופן שלילי ביותר.

לכל אחד מאיתנו יש כוחות כהים. אנו עלולים להיקלע למצב חדש, שמעולם לא חשבנו שנתמודד בו, ולכן כשהוא מגיע אנו עלולים להימצא חלשים.


אם כן, איך אפשר להתמודד עם הנסתרות הללו? להיות מוכן לכל דבר. "אשרי אדם מפחד תמיד". לא להזניח שום תחום. לחפש בכל נושא את "האינטרס האישי". בכבוד, בממון, בכעס, באכילה ובכלל לדעת שבלי עבודה עצמית, השקעה ולימוד אנחנו לא מוגנים. אפילו אדם גדול באמת, אם בנושא מסוים הוא לא השתלם - הוא חשוף ליצרים בדיוק כמו האדם הפשוט ביותר, כי בנושא זה הם באותה רמה, ולדאבוננו אנו רואים את זה שוב ושוב.

אם היסודות עשויים מבטון פגום, מה יועיל הבנין הגבוה?"