חידון חרוזים ושמות לפרשת לך-לך | מערכת האתר

אברהם תחילת האומה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עשה טעות והמהלך שגוי

עם אחר שאינו יהודי

 

עקשנות ללא סיבה  גחמה

קרב ארוך

 

נע בדרך ללא סיבה הלך

ראש הפירמידה

 

היא אחראי ובנוסף שליט

אדם ללא בית

 

אסור לאכול כל שרץ

יש שמים מעל ולמטה

 

ציפורים אותנו בארץ עוברים שקנאים

לא טהורים

 

הוא נקלה ואיש שפל

לא יהודי

 

ילד אוהב הרבה משחק

ה' ציווה אותו לקרוא לו

 

הישראלי המצוי קרוי צבר

לא פרווה ולא חלבי

 

הילד הוזנח ולבסוף שכוח

והקרבן הראשון עליו הוקרב

 

 

 

מקומת ושמות בפרשה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אחי אברהם הרן

ממנה יצא לנדודיו

 

אדם חוקר מדען

הארץ המובטחת

 

מבני  אברהם ישמעאל

מקומות שהותו של אברהם

 

הוא משל ודוגמא דגם

היא לצד בית אל

 

הוא חתיכת עפר רגב

איזור בדרום הארץ

 

מקצוע בבניה צבעי

שם ביקר אברהם

 

כלי  עבודה גרזן

נהר אותו אברהם ראה

 

היה עייף ישנוני ורדום

עיר חטאים

 

היא נוקתה והזדככה טוהרה

שכנתה של עיר החטאים

 

 

 

חידון פרשת נח  תשע"ו

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. אבי האומה בתחילה
  2. בין הבתרים נחתם חוזה
  3. צמח בושם
  4. מלכי המלך נתן לאברם

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

פתרון חידון חרוזים  

אברהם תחילת האומה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

עשה טעות והמהלך שגוי

עם אחר שאינו יהודי

גוי

עקשנות ללא סיבה  גחמה

קרב ארוך

מלחמה

נע בדרך ללא סיבה הלך

ראש הפירמידה

מלך

היא אחראי ובנוסף שליט

אדם ללא בית

פליט

אסור לאכול כל שרץ

יש שמים מעל ולמטה

ארץ

ציפורים אותנו בארץ עוברים שקנאים

לא טהורים

חטאים

הוא נקלה ואיש שפל

לא יהודי

ערל

ילד אוהב הרבה משחק

ה' ציווה אותו לקרוא לו

יצחק

הישראלי המצוי קרוי צבר

לא פרווה ולא חלבי

בשר

הילד הוזנח ולבסוף שכוח

והקרבן הראשון עליו הוקרב

מזבח

 

 

מקומת ושמות בפרשה

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אחי אברהם הרן

ממנה יצא לנדודיו

חרן

אדם חוקר מדען

הארץ המובטחת

כנען

מבני  אברהם ישמעאל

מקומות שהותו של אברהם

בית אל

הוא משל ודוגמא דגם

היא לצד בית אל

קדם

הוא חתיכת עפר רגב

איזור בדרום הארץ

נגב

מקצוע בבניה צבעי

שם ביקר אברהם

עי

כלי  עבודה גרזן

נהר אותו אברהם ראה

ירדן

היה עייף ישנוני ורדום

עיר חטאים

סדום

היא נוקתה והזדככה טוהרה

שכנתה של עיר החטאים

עמורה

 

 

חידון פרשת נח  תשע"ו

 

1

2

3

4

1

א

ב

ר

מ

2

ב

ר

י

ת

3

ר

י

ח

נ

4

מ

ת

נ

ה

 

 

  1. אבי האומה בתחילה
  2. בין הבתרים נחתם חוזה
  3. צמח בושם
  4. מלכי המלך נתן לאברם

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.