מה ההבדל בין שינוי לעקירה מן השורש | הרב עזריאל יונה

עשיו הרשע מצויין היה כידוע במצוות כיבוד אב. מביא היה ליצחק מזון כאשר אהב וניסה בכל כוחו לכבדו ולמלא את מחסורו. גם כאשר נשא עשיו נשים מבנות כנען , מספרת התורה, כי הוא הבחין שיצחק אביו לא מרוצה מכך - וירא עשו כי רעות בנות כנען בעיני יצחק  אביו, ועל כן לקח נשים אחרות – את מחלת ואת בשמת.

 

ומה ארע עם הנשים הראשונות? רש"י מסביר כי הוא לא נטש אותן, אלא הוא לקח נשים נוספות 'עליהן'.

 

הגמרא מסבירה, כי באותה שעה מחל לו הקב"ה על כל עוונותיו והוא אף עמד להתגייר ולשוב בתשובה שלמה, אלא שהנשים הראשונות שעדין נשארו מנעו ממנו את הזכות הזו.

 

בספר לקח טוב לומד מדברי הגמרא הללו את מהותה של התשובה. לעיתים אדם מבקש לעקור מידה מגונה, התנהגות לא ראוייה, ומחשבות טובות וחיוביות מתעוררות בקרבו. לפעמים הוא אפילו עושה צעד בכיוון הנכון, אלא שכעבור תקופה מתברר כי לא באמת חל שינוי, והכל שב לקדמותו. מדוע?

 מפני שלא היתה כאן עקירה מן השורש. הוא לא נטש לגמרי את התנהגותו הקודמת.

 

עשיו לקח נשים אחרות, אך הוא לא נפטר מן הראשונות. כלומר הוא עדיין חש זיקה אליהן ואל כל מה שהן מסמלות.

 

בעלי המוסר משלו על כך משל.

אדם נסע ברכבת מזרחה לכיוון ברלין, אלא שבאמצע הדרך גילה האיש כ הרכבת נוסעת מערבה, לכיוון ההפוך. האיש נבהל והחליט לעשות מעשה. הוא קם ממקומו והחל לרוץ בתוך הרכבת לכיוון מזרח. שחקו האנשים לטפשותו ואמרו לו: הריצה שלך למזרח לא מסייעת לך מאומה, שכן הינך נמצא עדיין על הרכבת הנוסעת מזרחה.

 

הדבר הנכון לעשות הוא, לרדת בהקדם מן הרכבת הזו, ולחפש רכבת הנוסעת בכיוון ההפוך.