חידון חרוזים ושמות לפרשת תולדות | ד"ר אמיר שוורץ

חידון חרוזים  ושמות תולדות  תשע"ח

המאבק על הבכורה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אילו ואילו שואלות

היסטוריה בחיי אדם

 

מדוע אתם מרעישים

נישנוש מתוק וטעים

 

אין לי הרבה חשק

גנב לקח

 

עץ תמיר הוא הברוש

יין מתוק

 

תמיד הן מאחרות

מהם שואבים מים

 

שאלה המארחת את האורח מה תשתה?

נשף או ארוחה חגיגית

 

יש נשר שמיים וגם עיט

לכידת חיה

 

למה אתם פזיזים?

ממני הצאן

 

תורם למטרות טובות זו צדקה

צרחה מהלב

 

רצה לשפץ ואף הצליח לתקן

לא צעיר ולא בוגר

 

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות  

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הולכים בגלל החום בעצלתיים

שכנתינו מדרום

 

רבי עובדיה הוא מרן

עיר בצפון הארץ משם יצא אברהם

 

אלף גרם הם קילוגרם

עיר  בצפון ישראל ממקורות ילדות אבותינו

 

חצי מחצי הוא רבע

עיר בדרום שמקורותיה בפרשה

 

הסנדלר הוא גם רצען

ארץ ישראל טרום יהודים היא

 

ממזער ומצמצם את פערים

ברכת ה' ליצחק

 

מוביל הרכבת הוא הקטר

ממלכתו של אבימלך

 

צרח והשמיע קול זעקה

מגיבורות הפרשה

 

מתחרט ומכה על חטא

משבעת עממי כנען

 

הוא אח יצחק ישמעאל

קרוב משפחתה של רבקה

 

 

 

חידון פרשת תולדות   תשעח

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

  1. תכונת אופי בעייתית
  2. מרק שעלה לעשו הרבה
  3. מלך חבר של יצחק
  4. בארות המים היו ה..... של יצחק ועבדיו

 

 

תפזורת מילים – פרשת תולדות

 

מצא המילים מפרשת השבוע ( 13 במספר)

המילים מופיעות לאורך לרוחב למעלה למטה  ובאלכסון כל מילה קשורה באות לרעותה

מצא את המילים בתשבץ מתוך מאגר המילים המופיעות למטה.

 

ח

ו

כ

כ

ר

ש

כ

ל

ת

י

מ

נ

ס

ר

ש

ת

ל

ק

י

י

מ

ע

מ

פ

צ

ק

א

ח

ש

מ

ת

ב

ר

כ

ה

א

פ

ב

נ

מ

ג

ב

י

ר

  ו

ב

ר

י

מ

ל

ד

ה

ב

י

ו

ב

פ

ו

ק

ח

י

י

ו

פ

י

ר

כ

ת

א

ב

ר

ה

מ

י

ל

א

ב

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

פ

ל

י

ה

ו

ו

מ

ת

י

ת

מ

ק

ל

נ

ס

מ

ח

ר

ק

ע

ש

מ

ת

ו

ל

ד

ו

ת

ח

י

י

ר

ד

י

ע

צ

נ

ק

ע

ר

ש

ו

י

ד

ת

א

נ

ש

ב

י

צ

ח

ק

ו

ת

ד

ע

ר

ב

י

ש

ט

ו

ח

נ

ת

ז

כ

ק

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ר

ש

כ

ל

ת

י

מ

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ח

י

י

מ

ע

מ

פ

צ

ק

ר

ש

ת

צ

ח

צ

ו

ח

א

מ

ש

ח

א

א

מ

י

י

ל

ב

ג

ד

נ

ט

י

נ

ד

 

                                אברהם, יצחק, תולדות, יעקב, אדמוני, עשיו, רבקה, אבימלך, מים, באר, גביר, ברכה,

                                                                                חידון חרוזים פתרונות   ושמות תולדות  תשע"ח

המאבק על הבכורה

כל המילים המתחרזות מהפרשה   חידון חרוזים משתלב עבר הווה ועתיד

לדוגמא:  מתחרז  גבשושית עם מילה  חלוצית = בראשית

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

אילו ואילו שואלות

היסטוריה בחיי אדם

תולדות

מדוע אתם מרעישים

נישנוש מתוק וטעים

עדשים

אין לי הרבה חשק

גנב לקח

עשק

עץ תמיר הוא הברוש

יין מתוק

תירוש

תמיד הן מאחרות

מהם שואבים מים

בארות

שאלה המארחת את האורח מה תשתה?

נשף או ארוחה חגיגית

משתה

יש נשר שמיים וגם עיט

לכידת חיה

ציד

למה אתם פזיזים?

ממני הצאן

עיזים

תורם למטרות טובות זו צדקה

צרחה מהלב

צעקה

רצה לשפץ ואף הצליח לתקן

לא צעיר ולא בוגר

זקן

 

 

שמות  ומקומות בפרשת תולדות 

המתחרז

מילה נרדפת

המילה

הולכים בגלל החום בעצלתיים

שכנתינו מדרום

מצרים

רבי עובדיה הוא מרן

עיר בצפון הארץ משם יצא אברהם

חרן

אלף גרם הם קילוגרם

עיר  בצפון ישראל ממקורות ילדות אבותינו

פדם ארם

חצי מחצי הוא רבע

עיר בדרום שמקורותיה בפרשה

באר שבע

הסנדלר הוא גם רצען

ארץ ישראל טרום יהודים היא

כנען

ממזער ומצמצם את פערים

ברכת ה' ליצחק

מאה שערים

מוביל הרכבת הוא הקטר

ממלכתו של אבימלך

גרר

צרח והשמיע קול זעקה

מגיבורות הפרשה

רבקה

מתחרט ומכה על חטא

משבעת עממי כנען

חת

הוא אח יצחק ישמעאל

קרוב משפחתה של רבקה

בתואל

 

 

חידון פרשת תולדות   תשעח

 

1

2

3

4

1

ח

נ

פ

נ

2

נ

ז

י

ד

3

פ

י

כ

ל

4

נ

ד

ל

נ

 

 

  1. תכונת אופי בעייתית
  2. מרק שעלה לעשו הרבה
  3. מלך חבר של יצחק
  4. בארות המים היו ה..... של יצחק ועבדיו

תפזורת:

ח

ו

כ

כ

ר

ש

כ

ל

ת

י

מ

נ

ס

ר

ש

ת

ל

ק

י

י

מ

ע

מ

פ

צ

ק

א

ח

ש

מ

ת

ב

ר

כ

ה

א

פ

ב

נ

מ

ג

ב

י

ר

ו

ב

ר

י

מ

ל

ד

ה

ב

י

ו

ב

פ

ו

ק

ח

י

י

ו

פ

י

ר

כ

ת

א

ב

ר

ה

מ

י

ל

א

ב

ט

ש

י

ר

ד

א

כ

פ

ל

י

ה

ו

ו

מ

ת

י

ת

מ

ק

ל

נ

ס

מ

ח

ר

ק

ע

ש

מ

ת

ו

ל

ד

ו

ת

ח

י

י

ר

ד

י

ע

צ

נ

ק

ע

ר

ש

ו

י

ד

ת

א

נ

ש

ב

י

צ

ח

ק

ו

ת

ד

ע

ר

ב

י

ש

ט

ו

ח

נ

ת

ז

כ

ק

ח

ט

י

י

ת

ש

ו

ר

ש

כ

ל

ת

י

מ

נ

ס

מ

ו

כ

ל

ח

י

י

מ

ע

מ

פ

צ

ק

ר

ש

ת

צ

ח

צ

ו

ח

א

מ

ש

ח

א

א

מ

י

י

ל

ב

ג

ד

נ

ט

י

נ

ד

 

 

 

הכין: ד"ר אמיר שורץ This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.