מהכפרות עד השופר | מערכת האתר

כל הלכות יום כיפור מהכפרות ועד הזכרת נשמות, תקיעת שופר וכו' מתוך הספר הנפלא שערי הלכה, כאן באתר.


לכניסה לחצו כאן


שעת תחילת הצום: 17:10
זמן סיום הצום: 18:15