חידות ליום כיפור | ד"ר אמיר שוורץ

חידון יום כיפור   תשעז

  קל בינוני

  1. לחטא ו.... לא תשלח
  2. ציפור קטנה
  3. תוקעים בו אחרי נעילה
  4. ...... ימי תשובה

 

1

2

3

4

1

ל

פ

ש

ע

2

פ

ש

ו

ש

3

ש

ו

פ

ר

4

ע

ש

ר

ת

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

עמל הכהן בבית המקדש

ממציא

עמלה

הכנה לשלב אחר

 

הפתרון

עבודה

בודה

עבדה

עבוד

2

הגדרה

ממנו נמנעים ביו"כ

שומר מיתושים

לעסה

בלי סלמונלה

 

הפתרון

אכילה

כילה

אכלה

אכיל

3

הגדרה

יום הכרעת הדין

חג חדש יחסית

מושבים

הקור שלי

 

פתרון

כפורים

פורים

כפרים

כפורי

 

 

מילת הגיון  קשה

בתוכי  עומק לא טמא

ב

י

ת

ה

מ

ק

ד

ש

 

 

תשבץ פירמידה יום כיפור

1

ד

ן

 

2

ד

י

ן

 

3

מ

נ

י

ד

 

4

מ

ד

י

נ

י

 

5

ד

י

ו

נ

י

ם

 

6

י

ו

ם

ה

ד

י

ן

 
  1. שופט
  2. חוק
  3. מזיז
  4. פוליטי
  5. ישיבות עובדה
  6. יום הכיפורים נקרא....

הכין: ד"ר אמיר שוורץ