בית מלון - ללא תשלום? | עלון בית דוד

בית מלון - ללא תשלום?

ה לה' תגמלו זאת, עם נבל ולא חכם הלוא הוא אביך קנך, הוא עשך ויכננך )ו,לב(

הכינוי "נבל" מופיע בתורה רק בפרשה זו, בפסוק שלפנינו - לגבי עם ישראל, ולהלן לגבי העונש שנגזר עליהם במדה כנגד מדה - "בגוי נבל אכעיסם".

מדוע השתמשה התורה כאן בביטוי זה ? נבאר את הדברים בדרך משל . "כיצד זכינו " ? תמהו בני הזוג. לא היתה זו סתם זכיה; הם הוזמנו לבלות שנה תמימה מעבר לים, על חשבון אדם שלא הכירו אותו . כלל את הכל חנם אין כסף; דירה, , רכב ביגוד ללא הגבלה.

"כנראה שמישהו המליץ עלינו. הבה וניסע לשם, ונראה במה מדובר , " הציע הבעל . הם הגיעו לעיר קטנה שבה שכנה קהילה יהודית קטנה. אחד מחברי הקהילה היה המליונר שהזמין את הזוג. "אנחנו זקוקים לזוג שיפריח את השממה הרוחנית כאן. אינני יודע כיצד תפעלו, באיזה אמצעים. אני סומך עליכם, שתעשו כמיטב יכלתכם כל . ההוצאות, כמובן, על חשבוני ."

בני הזוג לא היססו; מי יסרב להצעה שכזו? בו ביום קיבלו את מפתחות הדירה והרכב, יחד עם חשבון בנק פתוח. חודש שלם הסתובבו בחנויות, כדי להצטייד לקראת תפקידם החדש;

הלא מי שרוצה להשפיע, צריך קודם כל לדאוג לדירה ראויה ומתאימה, ולהופעה מכובדת... אחר כך התחילו לתכנן את העתיד. בתחילה תיכננו הרצאות, חוגי בית, סמינריונים, אך איכשהו לא הצליחו להגיע לשלב מעשי. יותר מדי היו טרודים עדיין בתיכנון הבית ... לאחר כמחצית השנה, החליטו לצאת לנופש קצר. אך מה רבה היתה הפתעתם, כשמצאו בחזרתם את ביתם נעול על מסגר ובריח; בעל הבית החליף את המפתחות. מיד התקשרו למארחם, לשאול לפשר הדבר .

"מצטער, אינני יכול יותר להעמיד את הבית לרשותכם. עליכם למצוא מקום אחר" ענה הלה. "איך אתה עושה דבר כזה " ? שאל הצעיר בכעס ", כך מתנהגים עם אורחים? לזרוק אותנו לרחוב, ללא קורת גג, ללא פרוטה בכיס "? "אתם מופתעים? גם אני מופתע..." ענה להם. "כיצד עלה על דעתכם שאתן לכם להמשיך ולגור בבית זה! הלא ידעתם בבירור, שהבית הועמד לרשותכם לשם מטרה מסויימת. הכל היה שלכם , בית, , כסף ביגוד ללא הגבלה - אך בתנאי שתמלאו את השליחות שלשמה קיבלתם את כל זה !"

כאשר מתרחש אסון, כשצרה מתרגשת עלינו, תמהים אנו למה, על מה מגיע לנו כל זה. וכי כל כך גדלה אשמתנו, וכי כל כך חמור החטא שעשינו ? "הקב ה עונה לנו כאן, בשירת האזינו .

"הַ " - מילה זו מביעה את התמיהה המושלמת. מה מקום יש כאן לשאלות? קיבלתם ממני הכל, סיפקתי לכם את כל צרכיכם חנם אין כסף; "הַ לה' תגמלו זאת? - היכן הגמול שגמלתם לי עבור זאת, היכן הפירות שהנבתם? וכי סבורים הייתם שהכל ניתן לכם אך ורק כדי שתהנו? וכי לא הבנתם שלשם שליחות מסויימת נקראתם לכאן "?

" ע ם נ ב ל - במקום לקדש את שמי בעולם, במקום להיטהר ולהדבק בי, ירדתם לשפל מוסרי, הפכתם לעם ככל העמים, נ ב ל ת ם כעץ יבש שאינו מסוגל להניב פירות ." "ולא חכם - לא ספגתם בתוככם את החכמה שנתתי לכם, וכיצד תמלאו את המוטל עליכם? הייעוד שלכם היה להיות העם שאומות העולם יצביעו עליו כ'עם חכם ונבון'; אך את החכמה מאסתם, את התורה הנחתם בקרן זוית כדבר שאין בו חפץ, וכיצד תהיו נבונים "?

"האם יש הפתעה בכך שאין בעל הבית מוכן יותר לדאוג לכם? אדרבה, עליכם יש לתמוה, כיצד אינכם מבינים זאת, כיצד לא חשבתם על זה מראש? ביליתם על חשבון בעל הבית, אך שכחתם שהוא קיים, שהוא שלח אתכם כדי למלאות שליחות. אם אין הוא מוכן להמשיך ולהעניק לכם מאוצרו הטוב, אין לכם להאשים אלא את עצמכם, ואת העיוורון שבו נהגתם ..."

"ע( "פ רש ר הירש ) מ