חדש עלינו שנה טובה | אליעזר היון

אבינו מלכנו חדש עלינו שנה טובה

 

עד כמה גדולה ומופרזת בקשת "חדש עלינו שנה טובה" מריבון העולמים- ממחיש המגיד מרואצקי במשל הבא:

 

איש עשיר נוהג היה להשכיר בתי דירות לאוכלוסיה הרחבה. מאחר שברשותו היו עשרות דירות ובנינים רבים, ולא הרי דירה אחת כחברתה, היו קהל לקוחותיו של גביר זה מייצגים את כלל האוכלוסייה: עניים, עשירים, ובינוניים. לכל חתך, שכבה, באוכלוסיית שוכריו היה את סוג הדירות המתאים למעמדו וליכולותיו, למן דירות רחבות מוארות וגדולות ועד חדרונים צרים ומרתפים צפופים.

 

והנה הגיע יום פירעון של אחד משוכריו העניים, אלא שלרש אין כל, והוא בא ושופך את מר לבו על כי אין באפשרותו לשלם, ומתחנן בפני בעל הבית שיחוס עליו ובל ישליכהו אל הרחוב, ובהזדמנות מוקדמת יפרע הוא את חובו. העשיר שלב רחום לו, והעני שלפניו אכן עני הוא, מקבל את דבריו של האביון ומאפשר לו להישאר בביתו עד ירחב לו.

 

אלא שלאחר תקופה קצרה מגיעות אל העשיר תלונות מצד שכניו של העני: הדייר פתח בית מסחר לבורסקי [עיבוד עורות שריחו והיזיקו רב] , ומקלקל לשכניו העשירים העניים והבינוניים את שלוות חייהם. בעל הבית שלא היה מהיר חימה או בעל נפש אימפולסיבית בוחר לחכות עד שיתמו ימי השכירות ואז ידבר עם העני, יברר אתו את פרעון החוב ויוכיח אותו על פתיחת בית המסחר המזיק הנ"ל המנוגד לכל חוזה כתוב.

 

ויבא יום תום ימי השכירות והעני מגיע למשרדו של העשיר. חפץ הגביר לפתוח עמו בשיחה אלא שהעני קדם ופיו מלא טענות כרימון: מאחר שבית מסחר לבורסקי ברשותי, לא יעלה על הדעת כי תוסיף לשכנני במעון כה דל, אבקש לעבור לדירה רחבה ומרווחת כאחת מאותם שמשכיר הנך לעשירים...

 

הסיפור הסוריאליסטי הזה, הוא –למרבה המבוכה- מהותה של בקשת "חדש עלינו שנה טובה". האדם, מבטיח ומקבל לקיים מצוות כמידי שנה, והנה מלבד חוסר עמידתו בדיבורו, דבר שהקב"ה ברוב רחמיו מעביר וסולח, מבקש האדם לפתוח בורסקי, להוסיף על עוונותיו, להעכיר את נשמתו, ובתמורה לזה הוא זועק "חדש עלינו שנה טובה" הבה לנו שנה טובה מזו.

 

והקב"ה, ברוב רחמיו, בגודל חסדו הבלתי נתפס למח אנושי, מקבל, מוחל, סולח, ואומר: סלחתי כדבריך, ותהא השנה הבאה עליך לטובה שנת ברכה גילה רינה ודיצה.