כעשן תכלה | אליעזר היון

ובכן, צדיקים יראו וישמחו, וישרים יעלוזו, וחסידים ברינה יגילו, ועולתה תקפוץ
פיה, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ.

 

וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ

 

השטן, הרוע, הזדון והרשעות יכלו וימוגרו מן הארץ. כך אנו מתפללים בתפילות שמונה עשרה של הימים הנוראים- ראש השנה ויום הכיפורים. ועדיין, מדוע כ'עשן'? למה לא בפשטות "וכל הרשעה כולה, תכלה מן הארץ?

 

אחת התכונות הבולטות של העשן היא ה'בולטות' שלו למרות שאין בה כל ממש. עשן סמיך הנצפה מרחוק מתקבל בעיני הצופים כמשהו פיזי, ממשי, כשלמעשה כמובן, אין בו דבר. עשן שנמוג ונעלם. הרשעה, הרוע, והחומריות כמוהם כעשן ממש, נדמים הם לאדם כמשהו ממשי, כמהות החיים, והאדם הגשמי משקיע כוחות רוחניים ומנטליים לשוא שכן מהו האדם? יסודו מעפר וסופו לעפר, והעולם הזה כחלום יעוף, והנאות העולם הזה, לא כל שכן החטאים הרשעה והעוונות אינם אלא הנאות רגעיות, חיצוניות שלא יעמדו לו לאדם בים פקודה.

 

על כן בימי הדין אנו מצהירים: הרשעה, הרוע, והזדון אינם אלא כאבק פורח וכעשן נמוג.

 

[על פי שפתי חיים]