סימני ראש השנה | מערכת האתר

ראש השנה מתקרב ובכל מקום רואים תפוחים ורימונים. חשבתם פעם על משמעות הסימנים?

 

תפוח בדבש:
הברכה: יהי רצון.. שתחדש עלינו שנה טובה ומתוקה
רובד עמוק יותר: תפוח מסמל את עם ישראל. כתוב כתפוח בעצי היער כן דודי בין הבנים. לתפוח יש מראה יפה, טעם טוב וגם ריח נעים. כלומר יש בו הכל. אנחנו מבקשים מה' שיתן לנו שנה שיהיה בה מכל טוב, בכל התחומים.
 
כרתי:
הברכה: יהי רצון שיכרתו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו
רובד עמוק יותר:  כרתי הוא צמח חסר קיום. זהו סוג של צמח שצומח במהירות אחרי הגשם ומתייבש במהירות. כשאנחנו אוכלים את הכרתי ואנחנו אומרים 'שיכרתו אויבינו וכל מבקשי רעתינו', אנו זוכרים כי ההצלחה של האנשים הרשעים, שונאי ישראל היא זמנית ובת חלוף.
 
סילקא: [סלק עלים]
הברכה: יהי רצון שיסתלקו אויבינו וכל מבקשי רעתינו
רובד עמוק יותר: סלק עלים הוא ירק בעל תכונות רפואיות יוצאות דופן. הוא מסלק את הרעלים מן הגוף ומסייע לריפויו. אנחנו לא מבקשים רק שהרשעים יסתלקו מאתנו אלא שגם הרושם והרעלים שהם השאירו בנו ינוקו מן הגוף שלנו.
 
תמר:
הברכה: יהי רצון שיתמו אויבינו ושונאינו וכל מבקשי רעתינו
רובד עמוק יותר:  עץ התמר מתפתח בתנאים הקשים ביותר במדבר. האנשים הטובים, הצדיקים מצליחים להגיע למעלה ולדרגה שלהם גם בתנאים הקשים ביותר. בזכות האנשים המעולים הללו אנחנו מתפללים שיתמו אויבינו וכל מבקשי רעתינו.
 
 
קרא: [ממשפחת הדלועים]
הברכה: יהי רצון שתקרע רוע גזר דינינו ויקראו לפניך זכויותינו.
רובד עמוק יותר: צמח הקרא גדל במהירות. אנחנו מבקשים שהזכויות שלנו יקראו במהירות בראש השנה בלי שתהיה למישהו יכולת להפריע.
 
רימון:
הברכה: יהי רצון שירבו זכויותינו כרימון
רובד עמוק יותר: קליפתו של הרימון לא ניתנת לאכילה אבל התוך שלה מלא וגדוש בגרעינים מתוקים. גם האנשים שנראים לכאורה שונים ומנוכרים מלאים בעצם בטוב פנימי. אין יהודי, שאין בו מצוות.
 
ראש של דג:
הברכה: יהי רצון שנהיה לראש ולא לזנב
רובד עמוק יותר: בברכה זו אנו מתפללים שנהיה לראש ולא לזנב, שנהיה ראש לראשים, כלומר ראש לדברים החשובים, למחשבה, למוסר, לידע לאינטלקט, לא להבלים.
 
רוביא: [שומשום, לוביא, או חילבה]
הברכה: יהי רצון שירבו זכויותינו כרוביא
רובד עמוק יותר: הרוביא מאופיינת בריבוי זרעים. בתפילה זו אנו מבקשים כי מעשינו הטובים לא יוותרו יתומים, ללא השפעה פיזית ורוחנית, אלא יהיו מעשים שעושים פירות בדיוק כמו הזרעים המרכיבים את הרוביא.