צעד קטן, תשובה גדולה | אליעזר היון

 נטיית האדם בהתעוררו לשוב בתשובה שלמה היא לקבל על עצמו קבלות גדולות שפעמים רבות אינו מצליח לעמוד בהם. בספר משפטי ישראל מובא המשל הבא מהחפץ חיים:

חנווני בעיירה קטנה בא לקנות סחורה. נכנס לסיטונאי אצלו היה רגיל לקנות וביקש להזמין את כל הסחורה שהיה זקוק לה. אלא שביקש לשלם הכל בהקפה.

סרב הסיטונאי ואמר: לא! אינני יכול לתת לך בהקפה שכן בדקתי בפנקסי וגיליתי שלא פעם לקחת סחורה, הבטחת לסלק את החוב ולא שלמת. שוב אינך נאמן עלי.

התחיל החנווני בוכה ומתחנן כי לא בו האשם וכי סבות שונות עמדו בעוכריו עד שהיה אנוס לגמרי. הוא הפציר בסוחר שיחוס עליו ועל אנשי ביתו שלא יגועו ברעב.

לא יכל הסוחר לעמוד יותר בהפצרות והסכים למלא את בקשתו. אלא שאז הגיעו שאר הזבנים והפקידים בבית המסחר של הסיטונאי וטענו בפניו כי הם מכירים היטיב את הסוחר העני כי דיבורו אינו דיבור וכי לא ניתן לסמוך על הבטחותיו כלל.

בעוד הם עומדים ומתווכחים עמו נכנס לחנות מוכר אחד ולאחר ששמע את שני הצדדים אמר לחנווני מן העיר הקטנה: "שמע בקולי, אני אומר לך דבר שיניח את דעתם של שני הצדדים. וכי לשם מה אתה צריך לקנות עכשיו כמות גדולה של סחורה בסיטונאות ולהתחייב סכום כה גדול של ממון, אותו לא תהיה מסוגל לסלק? בקש מן הסיטונאי שבאופן מיוחד יסכים למכור לך כמות קטנה וכך תוכל להרוויח יפה". ואמנם כך עשו. קנה החנווני מעט סחורה בכסף מזומן שהיה לו, חזר לביתו ומכרה, ושוב חזר לסיטונאי ורכש עוד סחורה וחוזר חלילה עד שהרוויח סכום הגון שהעמידו על רגליו.

כך אומר החפץ חיים אנו מבקשים בכל יום מאת הקב"ה שירחם עלינו וישלח לנו את הגואל צדק במהרה בימינו. כשל כח הסבל ועמל הגלות השתרג על צווארנו. הקב"ה מוכן בטובו להתרצות ולשלוח לנו את הגואל, והוא מקבל את תשובתינו גם כאשר גלוי לפניו שאנו לא פורעים את הבטחתינו ושבים לחטוא.

אלא שאז מגיעה מידת הדין ומעכבת ואומרת שאנו 'בנים לא אמון בם' – מבטיחים לחזור בתשובה שלמה ולא מקיימים את הבטחתינו בכל שנה ושנה. לפיכך לא נותרה דרך אחרת אלא לא לקנות כמות גדולה של סחורה כי אם כמות מועטה ובמזומנים, כלומר לחזור בתשובה על עברות קלות שבידינו, לשון הרע, שקר, רכילות. קמעא קמעא נסלק את חובותינו עד אשר נעמוד על רגלינו כבני אדם מהוגנים ודיבור שלנו יהא נאמן עליו יתברך.

 

[משפטי ישראל]