פרק ב - אל תהי רשע בעיני עצמך | אליעזר היון

משנה י"ג רבי שמעון אומר, הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה; וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע--אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא, שנאמר "כי חנון ורחום, הוא" (יואל ב,יג).  ואל תהי רשע, בפני עצמך

מיקומה של משנה זו במסכת אבות מעוררת תמיהה מסויימת, שכן  אזהרה זו על קיום מצוות קריאת שמע ותפילה נראה לא טבעי במסכת שכל כלה עיסוק במידות ודרך ארץ. גם הסיום  ואל תהי רשע, בפני עצמך נראה חסר כל אינטגרציה לתחילתה של המשנה.

 

אל תהי רשע, בעיני עצמך

מה פירושה של אמרה זו?  הוראת 'אל תהי רשע' הגיונית כמובן, אך מהו 'בפני עצמך'? הרב מברטנורה מביא שלשה פירושים שונים להסבר הענין, אך מקסים במיוחד הוא פירושו של הרמב"ם ואלו דבריו:

 
כלומר לא תחזיק עצמך ברשע שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה לגמרי
 

לפי הרמב"ם רבי שמעון בא להעניק לנו עצה פסיכולוגית או ליתר דיוק הכוונה קוגניטיבית: אל תחזיק את עצמך כאדם רשע כאדם לא טוב, אל תיצור לעצמך דימוי עצמי שלילי.


דיכאון וחוסר יעילות עצמית

דימוי או זהות עצמית שלילית נתפסים בעינינו כדבר שלילי ללא צורך בהסבר נוסף. אך הרמב"ם לא מסתפק בכך ומוסיף: לא תחזיק רשע בעצמך "שמתוך כך אתה יוצא לתרבות רעה לגמרי", כלומר הרמב"ם רואה גם את התוצאות האופרטיביות הנלוות לזהות עצמית שלילית. כאשר האדם יוצר לעצמו זהות עצמית שלילית הוא באופן טבעי גם לא מאמין בעצמו, הוא לא רואה כל צורך לנסות ולהשתדל שהרי 'בין כך הוא רשע ולא יוצלח', הוא גם לא ניגש ולא יוצר לעצמו משימות כיוון שהוא לא מצפה  להצלחה והוא לא רואה תועלת ותקווה בביצוען, וכך הוא מתדרדר לתרבות רעה [עם הדגש של הרמב"ם לגמרי], שהמשמעות היא  חוסר כל התנהגות עם מטרה ונפילה לדיכאון.

 

תפילה בכוונה

מפני סכנה זו בא רבי שמעון להזהיר, ולא רק באקורד הסיום שלו,  אלא כל המשנה מכוונת למטרה זו. הוי זהיר בקריאת שמע ובתפילה התנא מבקש מהאדם: צור לעצמך מצוות יומיומיות 'תחנות רוחניות' במשך היום. השימוש בתחנות כאלה לא יתן לך להישאב אל המקום המסוכן של 'רשע בעיני עצמך' אדם שאינו שווה, אינו עושה כלום.

 

רבי שמעון יודע עם זאת כי השיגרה וההסתגלות עלולים להפוך גם כל מעשה נאצל לפעולה סיסטמתית אוטומטית ושוב עשוי האדם למעוד אל מחוזות חוסר היצירה והדיכאון, לכך הוא מבקש:  וכשאתה מתפלל, אל תעש תפילתך קבע--אלא תחנונים לפני המקום ברוך הוא, ובמלים אחרות את התפילה תיצור אתה מהמקום הפרטי שלך תעניק לה את החוויה והרגש האישי שלך.

 

 אז אכן, אתה לא מסתכן בתופעה המסוכנת של 'רשע בעיני עצמך'

 

 

  Image