ראשית חכמה פליאה! | מאמר אורח

הוא היה אומר: אין בור ירא חטא ולא עם הארץ חסיד ולא הביישן למד... (פ"ב מ"ו)

הנה מה ההבדל בין אדם לבהמה? ברור שלאדם יש נשמה ולבהמה אין אבל זה גבוה מדי, וכן אדם מדבר וכו' משא"כ בבהמה זה פשוט אבל זה נמוך מדי , אבל הנה מבואר ברש"י בראשית (א'-כו') נעשה אדם בצלמינו כדמותנו פירש"י "להבין ולהשכיל" היינו מהותו של האדם הוא להבין ולהשכיל בשונה מן הבהמה שאין בה את החכמה ואת התבונה להבין לשאול ולחקור וכו'

אמר החכם: ראשית חכמה – פליאה !

הנה שני מקרים: 1) פעם ישב אדם תחת עץ תפוחים ופתאום נפל לו תפוח על הראש התחיל לחשוב מדוע התפוח נפל ולא ריחף באוויר או עלה למעלה לאדם הזה קראו איזיק ניוטון וכך חשב וחקר ודרש עד שהגיע למסקנה שיש כוח משיכה בעולם ומזה גילה נוסחאות שונות וכו' ובעצם כל תורת הפיזיקה באה מזה והרי אלפי שנים תפוחים נפלו ואף אחד לא גילה כתוצאה מכך את תורת הפיזיקה אז מה ההבדל בנינו לבין ניוטון אלא שהוא שאל שאלות וחקר והגיע למסקנה ואנחנו לא!

מקרה 2) המורה בביה"ס סיפר לי שכל ההתפתחות האנושית מימי הביניים לעולם המודרני התחיל בקיטור התחילו מכונות אריגה רכבת וכו' איך זה קרה מישהו הרתיח מים חמים וכשהמים רתחו הוא ראה שהפקק של הקומקום קופץ ושאל את עצמו למה זה קופץ וחקר עד שהגיע למסקנה שכנראה יש כוח במים ז"א שבהרבה מים יש להם כוח חזק וכו' כך נמציא את מכונת הקיטור וכל ההתפתחות האנושית. והרי אלפי אנשים לפניו ראו את זה וכל עקרת בית מתחילה יודעת שהמים רותחים קופץ הכפתור וזהו.אז למה הוא המציא כתוצאה מכך את הקיטור וכו' ואנחנו לא משום שהוא חקר ושאל ואנחנו לא!

במעשה בלעם עם האתון. האתון נטתה מהדרך ג' פעמים משום שהיה מלאך כנגדה ובלעם התרגז ויך את האתון ... ויגל ה' את עיני בלעם וירא את מלאך ה' ניצב בדרך וחרבו שלופה בידו ... ויאמר בלעם חטאתי כי לא ידעתי כי אתה ניצב לקראתי בדרך וכו' (במדבר פרק כב', פסוקים כב' לה')

והנה חיפשתי בכל התריג מצוות ולא מצאתי שום חטא על זה שלא רואים מלאך א"כ למה אמר בלעם "חטאתי" אומר ספר "העקדה" –ר' יצחק ההרמ"ה זצ"ל- שזהו כן חטא וזהו חטא לעצם תפקידו כאדם , משום שכאדם הוא היה צריך לראות שמשהו לא כשורה ואותה אתון שמשמשת אותך בנאמנות כ"כ הרבה שנים פתאום מתחילה לעשות בעיות פעם אחר פעם כנראה שיש כאן משהו תשאל תחקור מה קרה ? אתה לא עושה את זה אתה חוטא לעצם תפקידך כאדם וע"ז אמר –חטאתי-.

וכן כל תהליך הגאולה ומינוי משה למנהיג לעם ישראל הרי לא התחיל מזה שהקב"ה קרא למשה רבינו וא"ל לך ותגאל את עם ישראל אלא הכל התחיל שמשה ראה את הסנה בוער באש והסנה איננו אוכל, ויאמר משה אסורה נא ואראה את המראה הגדול מדוע לא יבער הסנה וכו' ואז התגלה אליו הקב"ה . נתאר לעצמנו שמשה לא היה מתעניין לא היה חוקר מה קורה בסנה אז משה לא היה השליח והקב"ה לא היה ממנה אותו ומשה היה ממשיך לראות את צאנו והרי אנו ובני בנינו משועבדים היינו לפרעה במצרים והכל התחיל בשאלה של משה מדוע לא יבער הסנה.וכך התחיל כל גאולת עם ישראל.

מסקנת הדברים לגבינו: אדם תפקידו ומהותו לברר לחקור לדרוש ללמוד ולשאול והיום במיוחד ישנם כ"כ הרבה ספרים בכל תחום ובכל נושא וכל כך הרבה אנשים שיכולים לענות לנו על כל שאלה אז אם אנו לא שואלים וחוקרים אנחנו חוטאים לעצם תפקידינו כאדם.

Image