בת המלך ומציליה | אליעזר היון

שלשה אחים חכמים יצאו למסע סביב העולם כדי ללמוד ולגלות עולמות חדשים כשהם קובעים להיפגש לאחר שנים ספורות. בתום המסע נועדו 3 האחים בבית הוריהם וכל אחד הציג לבפני רעיו את השיגיו. הבכור הראה מכשיר טלסקופ משוכלל בו ניתן לצפות מקצה העולם ועד קצהו, ללא מגבלות של מרחק ומחסומים. השני הציג בפניהם רכב מנועי העשוי לעוף ולחצות מרחקים בדקות ספורות. השלישי הראה תפוח מופלא שהרחה ממנו עשויה לרפא מחלות קשות במיוחד.

שמחו האחים על המפגש, כאשר לפתע קרא האח הבכור שהציץ בטלסקופ שלו: בממלכה בקצה העולם נמצאת נסיכה החולה במחלה המסכנת את חייה. האחים הביטו גם הם בטלסקופ ועלו במהירות על רכב החלל של האח האמצעי. בתוך דקות נחתו במדינה הרחוקה, ונוכחו כי אכן עצב פשט ברחובותיה. כל האזרחים עצובים ונדכאים על מצבה של בת המלך. הם צעדו במהירות לארמון, והאח השלישי הגיש לנסיכה את התפוח וביקש ממנה להריח ממנו. ואמנם בתוך דקות שבה הנסיכה לעשתונותיה והבריאה.
 
המלך המאושר ביקש לגמול לאחים ביד רחבה והודיע להם כי אחד מהם רשאי לישא את הנסיכה היפה. אמר הבכור: לי הזכות, אילולי מכשיר הטלסקופ שלי לא היינו מודעים כלל למחלת בת המלך. אמר השני: אכן כך, אך ללא רכב החלל שלי, לא היינו עושים מאום עם המידע. והשלישי אמר, אכן הגענו עד לפה בזכותכם אך מה כל זה היה מועיל לנו ללא התרופה שלי?
 
לא הגיעו האחים לעמק השווה והחליטו כי בת המלך בעצה תכריע. הנסיכה שקעה במחשבות והודיע לבסוף כי היא בוחרת באח השלישי. היא הסבירה לאחים כי הם אכן עזרו לה עד מאד, אל לאח השלישי יש משהו שאין להם: תרופה שתשמש אותה גם בעתיד. אם אחלה עוד פעם אמרה הנסיכה, היחידי שיוכל לעזור זה האח השלישי.
 
גם לחייו של האדם עלי אדמות אחראים שלשה גורמים: האב, האם, והקדוש ברוך הוא. כל אחד נותן את חלקו, האב והאם את הבשר, והקב"ה את הרוח והנשמה. לא הנשמה ולא הגוף יכולים להתקיים זה בלא זה, אך להבדיל מהגוף, הנשמה והרוח נשארים עם האדם גם לעתיד לבא, גם כאשר הוא יהיה זקוק לעזרתם בעולם העליון, ועל כן יש לו לאדם להשקיע במימד זה מעבר להשקעתו ברכיבים הגשמיים החשובים פחות.