למי להשוות? לחרוץ הכיתה או לקונדס של העיירה? | הרב עזריאל יונה

נאמר בתהילים:

שפטני אלהים וריבה ריבי מגוי לא חסיד, מאיש מרמה ועוולה תפלטני [מג,א].

 

משל למה הדבר דומה?

שלשה נערים למדו בבית הספר. הראשון, ראובן היה מתמיד גדול, ובעל מידות טובות ונאצלות. השני שמעון, לא היה מתמיד גדול אבל כאשר היה יושב בשיעור היה משתדל להקשיב ואף מתנהג כשורה. לעומתו היה השלישי לוי אוטם אזנו משמוע את דברי השיעור ולא רק זאת אלא היה גם מפריע, מדלג על השולחנות ומקפץ על הכיסאות משל נמצא הוא בחדר משחקים.

 

באחד הימים הוזמנה אסיפת הורים והורי שלשת הילדים הגיעו לשמוע את חוות דעתו של המחנך אודות בנם. לאביו של ראובן לא חסף המחנך בשבחים והפליא את יכולתו הרבה להקשיב ולהתנהג כיאות. אביו של שמעון שמע מהמחנך כי בנו מסוגל ליותר וכל כך חבל שאין הוא מנסה להתמיד ולהצליח כמו חבירו ראובן למשל. אביו של לוי כבר ידע מה מצפה לו ואף המורה לא האריך בדברים אלא אמר: אין לי יותר מה לעשות עם בנך. כמעט והרמתי ידיים.

 

יצא אביו של שמעון וקרא לבנו וגער בו: מדוע לא תואיל להשקיע בלימודים ולנסות להיות כמו חבירך ראובן, הנה ראה את אביו כמה הוא שמח וכמה הוא שבע נחת מבנו. מדוע אתה כה מצער אותי?! הציץ שמעון באביו ואמר לו: אבא, מדוע אתה משווה אותי לראובן? הן אמת שלידו אני חלש, אולם ראה אותי אל מול לוי, והשווה את עצמך את אביו של לוי. נחשב אני צדיק וחסיד לעומתו, מקשיב ומתנהג כראוי, ואף אתה אינך שפוך ומיואש כאביו של לוי...

 

כאשר בא הקדוש ברוך הוא בטענה על ישראל מדוע אין הם צדיקים כאבותיהם הקדמוניים עונים בני ישראל בפסוק המובא לעיל: שפטני אלוקים וריבה ריבי - מגוי לא חסיד מאיש מרמה ועוולה תפלטני – כלומר שפוט אותנו ביחס לגוי שהוא לא חסיד, לא צדיק אלא רשע ואיש מרמה. לעומתו אנחנו נחשבים לצדיקים גמורים. והן אמת שעוד רחוקים אנו מדרגתם של אבותינו הקדושים, אך בבואך לשפוט אותנו, אנא ראה לנגד עיניך את את אנשי המרמה, בוחרי העוולה, והעמד אותנו – המשתדלים לעבדך – למולם [על פי דברי הרב זכאי].