מי צריך בכלל רופא | הרב עזריאל יונה

רחם נא.. ועל מלכות בית דוד משיחך.. ועל הבית הגדול והקדוש

 

המשיל על כך המגיד מדובנא משל נפלא:

למלך גדול היה טבח מומחה שידע לבשל לו אוכל משובח במינון חומרים מדוייק כך שלא יזיק לקיבתו הרגישה של המלך.

 

המלך ידע כי בריאותו תלויה בטבח המעולה שלו ושמר עליו מכל משמר. אילו ייעדר הטבח מלאכתו יאלץ לאכול המך אוכל העלול להזיק לבריאותו.

 

ויהי היום, והטבח החל להזדקן. ידיו החלו לרעוד וגופו אותת כי אין הוא במצב תקין. דאג המלך מאד והזמין את הרופא החכם ביותר בעולם כדי שירפא את הטבח.

 

לרופא הגדול היה שם של אדם משכמו ומעלה והילה סבבה סביב אישיותו. כאשר הגיע אל הארמון ביקש ממנו המלך כי ייכנס לביתו של הטבח ולא יצא ממנו עד שירפא את החולה.

 

שהה שם הרופא ימים ארוכים ובינתיים בארמון התלחשו להם המשרתים: מתי נזכה לראות את פניו של הרופא הגדול, מתי נוכל לחזות בו במציאות?

 

כעס המלך ואמר: אעדיף שלא תראו אותו כלל. אם הוא מגיע לכאן סימן הדבר שהטבח מת ובריאותי בסכנה. עדיף שלא נראה אותו אך נדע שמצבינו שפיר.

 

והנמשל

כאשר היה דוד המלך חי, שפט את העם משפט צדק ולמד תורה לא היה זקוק כלל עם ישראל לבית המקדש שיכפר עליהם. כאשר היו פריצי הדור אומרים מתי נחזה בבית המקדש היה אומר להם כביכול הקב"ה: מפני מה אתם צריכים את בית המקדש? דוד המלך בקדושתו מגן עליכם. אם יגיע בית המקדש, סימן הדבר שדוד כבר איננו.

 

זהו פירוש הפסוק "ועל מלכות בית דוד משיחך.. ועל הבית הגדול והקדוש".