נכון" אך לא מדוייק" | הרב עזריאל יונה

נכון אך לא מדוייק, הסכנה הגדולה באמון המופרז הניתן לשמועות

 

אומרים בשם החפץ חיים שטבע העולם הוא שרוב האנשים משקרים וכולם מגזימים, והגמרא רומזת על כך באמרה: "ורוח צפונית מנשבת עם כולן שאלמלי כן, אין העולם מתקיים אפילו שעה אחת". הבן איש חי מסביר שנס עשה אתנו הקדוש ברוך הוא שאנו יודעים שכל שמועה עלינו לבססה, שאם לא כן היינו מאמינים לכל דבר המגיע לאזנינו.

 

ברוח הימים הללו, בהם רשתות הווטסאפ עובדות שעות נוספות מקבלים דבריהם של החפץ חיים והבן איש חי משמעות דחופה יותר. הידיעה כי רובם משקרים וכולם מגזימים עדיין קיימת, ועם זאת אנשים חסרי אחריות מנצלים את הקלות בה ניתן להפיץ ידיעות וגורמים ללא מעט לאנשים להאמין לדבריהם המסוכנים.

 

הרב לווינשטיין מביא על כך סיפור קצר:

אדם הגיע לבית הכנסת כולו מבוהל ואמר: תנו לי סידור, אני צריך לברך 'הגומל'.

- מה קרה? שאלו אותו המתפללים

-  אני מגיע כעת מהיער, אמר האיש, ומאה זאבים התנפלו עלי. בקושי הצלחתי לצאת חי.

-  מאה זאבים? חזרו אחריו האנשים בהתפעלות, תברך מהר, לא דבר של מה בכך הוא.

- היה שם אדם אחד שניגש לאיש שהתנשף ושאל אותו: אתה בטוח שהיו שם מאה זאבים?

-שתהיה בריא, אמר לו האיש המתנשף, לא מאה. חמישים זה בסדר? ואם היו שם 20 זה לא נס?

-בטח שזה נס, ענה קטן האמנה, אבל אתה ספרת 20?

-  יודע מה אמר האיש בגמגום, בשבילך שנים. ואם היה רק זאב אחד זה לא נס?

- בטח נס, ענה החוקר, אבל אתה ראית אחד?

- בטוח שהיה אחד, אחרת מה היה זה הרשרוש מאחורי העץ?

 

זו היא הכוונה שרוב העולם משקרים, וכולם מגזימים.

 

סיפור נוסף הזכיר הרב, על אותו אדם שבא לחבירו ואמר לו:

- שמעת, יענקל הרוויח מיליון דולר.

-  תירגע, אמר החבר, הסיפור נכון אך לא מדוייק.

- למה?

- קודם כל לא היה זה יענקל אלא בערל.

-  דבר שני לא מדובר במיליון אלא בשני מיליון

- ולבסוף, הוא לא הרוויח אותם אלא הפסיד.

 

נכון אך לא מדוייק.