מוסר שבתוך המוסר | הרב עזריאל יונה

המעשה הבא שארע לפני כמאה וחמישים שנה לערך מלמד לא רק על התנהגות מוסרית נעלה, אלא גם על יכולת מחשבתית להגיע לשלמות תוך כדי מעשה.

 

מחולל תנועת המוסר רבי ישראל מסלנט היה גאון מופלא. מלבד גאונותו במוסר, גם שבילי התורה כולה היו נהירים בפניו והוא התבקש למסור שיעורי תורה לפני תלמידי הישיבות.

 

האחד הימים מסר הרב שיעור בישיבת רמיילס המפורסמת בווילנא כאשר בין הנוכחים היה רבי מרדכי מלצר שהגיע לשיעור בלווית אחד מתלמידיו המובחרים.

 

בתוך כדי השיעור נשאל הרב סלנטר קושיא על דבריו, והרב עצר את השיעור, התבונן כמה דקות בקושיא, ואמר לתלמיד: אתה צודק, וירד מן הבמה.

 

תוך כדי ירידתו שמעו אותו התלמידים אומר לעצמו: ישראל הרי אתה לומד מוסר.

 

מה היה פה בסיפור?

 

הנה מאחורי הקלעים.

תלמידיו של רבי ישראל סלנט שאלו אותו מה התכוון כשאמר לעצמו 'הרי אתה לומד מוסר'? הרב ענה כי באותה שניה שהשאלה נשאלה, עלו במוחו חמישה תירוצים שונים, מבריקים וגאוניים, ששואל השאלה לא יוכל לפרוך אותם.

 

אלא שהם לא היו על דרך האמת ועל כן הוא בחר שלא לאומרם.

ומדוע מלמל לעצמו? וגם מדוע הוא השתהה על הבמה במשך כמה דקות? הלא גאוניותו שלהרב ידועה היתה והתשובות עלו במוחו בשניות ספורות?

 

הסביר הרב לופיאן, כי הרב סלנטר מסר שיעורים בתלמוד כדי שאנשים יקבלו ממנו בענייני מוסר. באותם דקות חשב לעצמו, שאם ירד מן הבמה, עלולים האנשים להפסיק לקבל ממנו גם דברי מוסר, והרי שהוא החמיץ את כל מטרתו החיובית.

 

אולם מיד אמר הרב לעצמו כי להרוויח מוסר במעשה בלתי מוסרי – זה איננו מוסרי, ועל כן אמר לעצמו: 'ישראל הלא אתה לומד מוסר'!.

 

[על פי דובר אמת]