הפרפר חי או מת? | הרב עזריאל יונה

צ'נג מאו היה זקן סיני שנחשב היה כמומחה בקריאה ביד.

 

אמרנו ביד ולא בכף היד, שכן צ'נג מאו הזקן ידע להסתכל על כף היד כשהיא סגורה, לומר מה יש בתוכה, ואף להציע להם דרך וכיוון להצלחה.

 

רבים האנשים שהיו באים לצ'נג הזקן ומבקשים ממנו עצה.

 

בכפר היה אדם אחד ששנא את הזקן, והחליט שהוא חייב להכשילו. מצד שני, גם הוא היה מודע לכך שהזקן מצליח תמיד ומעולם לא החטיא את המטרה.

 

והנה עלה רעיון בראשו.

 

הוא לכד פרפר והותיר אותו בחיים ואתו הגיע אל בית הזקן. הוא המתין בתור כאשר הפרפר מדגדג את כפות ידיו, וחיכה לרגע בו 'יפיל' את הזקן.

 

תורו של האיש הגיע והוא החזיק היטיב את הפרפר בידו ושאל: מה יש לי ביד?

 

הזקן הביט על גב ידו ואמר: פרפר.

 

האם הפרפר חי או מת? המשיך לשאול האיש כאשר תכניתו פשוטה: אם הזקן יאמר כי הפרפר חי, הוא יהרוג אותו באיגרוף היד, ואם הזקן יאמר כי הפרפר מת, הוא יותיר אותו בחיים.

 

הזקן הביט הישר אל תוך עיניו של האיש ואמר:

אתה תחליט עם הוא חי או מת. בידך להחיותו ובידך להמיתו. הדבר הזה כבר לא תלוי בידי.

 

אגדת עם זו מלמדת מוסר השכל בסיסי ביותר.

 

לאדם עשויים להיות עזרים רבים: כסף, קירבת משפחה, סיוע מן החלונות הגבוהים, עזרה רוחנית, אולם בסופו של יום, הוא זה שמחליט כיצד לנהוג ומה לעשות.

 

האם להרוג את הפרפר או להשאיר אותו, אין לאיש יכולת לקבוע. רק האדם עצמו שזכה במתנת חופש הבחירה יכול לעשות זאת.