לחצות את הסוס | הרב עזריאל יונה

"ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים".

לעתיד לבא אומר הפסוק, יהיו הדברים ברורים ונהירים לכל, כמו שהמים מכסים את הים.

 

בספרו של הרב זילברשטיין מובא משל מעניין על כך, אולם קודם לכן יש לשאול שאלה נוספת: מה הנס הגדול בקריעת ים סוף, האם הקב"ה שברא את הים ומאפשר לו לגעוש ולהתקיים, לא יכול לקרוע את הים? האם הים עצמו אינו נס גדול?

 

אמן גדול ידע ליצור אובייקטים ובעלי חיים מחומרים שונים עד שהיו נראים בדיוק כמו המקור. לעתים היה בונה חומה מקרטון שהיתה נראית בדיוק כמו חומה אימתנית מאבן. לעתים היתה זו דמות של בעל חיים, ולעיתים היה זה סיטואציה כל שהיא מן הטבע.

 

באחד הימים החליט האיש לבנות סוס כשלשם כך הוא נעזר בחומרים שונים ומעניינים.

 

היה שם לבד, קטיפה, קלקר, צמר גפן, זכוכית, ועוד. לאט לאט לבש גוש החומרים צורה עד שכעבור ימים ספורים עמד על מכונו סוס חום, יפה תואר, שנראה בדיוק כמו סוס אמיתי.

 

חבריו של האמן שהגיעו לבקרו לא יכלו להפסיק מלהתפעל. מעת לעת הם שכחו כי מדובר בסוס שאינו אמיתי ונזהרו שלא לעמוד מאחוריו מחשש שיבעט בהם...

 

הם התחננו לפני האמן כי יציג את יצירתו בשוק הגדול, וימכרנה במחיר מפולפל כיאה לה.

 

האמן השתכנע ולמחרת הובל הסוס אל השוק הגדול והאמן עמד לידו וחיכה להתפעלותם של העוברים והשבים, ואולי גם לקנייה שתשלשל לכיסו מזומנים רבים.

 

אלא שאיש לא ניגש אליו.

 

אפילו לא נעצרו לידו. הוא בהלם, מדוע אנשים לא מתעניינים? איך הם לא רואים שהוא ייצר משהו מופלא?

כעבור מספר שעות, חזר האיש מאוכזב לביתו, כשהוא סר וזעף. בביתו המתין לו ידידו ושאל אותו מדוע הוא כה כועס. האמן קבל על כך שאיש לא עצר לידו והחבר הפיקח אמר: ברור שאיש לא יעצור לידך. אתה עשית סוס כל כך מוצלח עד שאנשים חשבו שזהו אכן סוס אמיתי. ליד סוס אמיתי לא עוצרים, שכן אין בו כל דבר מיוחד...

 

מה עלי לעשות אם כך? שאל האמן

עליך לחצות אותו לשתים, ולהעמיד את שני החצאים במרחק קצר האחד מהשני. כעת האנשים יעצרו וינסו להבין כיצד ניתן לחצות סוס אמיתי לשנים.

הנמשל, מסביר הרב זילברשטיין פשוט. אנשים לא מתפעלים מים שרועש וגועש, כי זה נראה להם טבעי. רק כאשר הוא נחצה אנשים לפתע מבינים מה מיוחד בזה כל כך.

 

לעתיד לבא, תהיה הדעת כל כך גלויה לכל, עד שלא יהיה צריך לחצות את הסוס לשנים, אנשים יבינו לבד כי לפניהם יצירת אומנות.

ומלאה הארץ דעה את ה' כמים לים מכסים.