לברך את ברכת המזון מזווית אחרת | הרב עזריאל יונה

בברכת המזון נאמר: האל הזן את העולם כולו בחן, בחסד, וברחמים.

 

הרב נקר מבקש שנתאר לעצמנו את העולם נברא בשני צבעים: שחור ולבן. כיצד החיים היו נראים?

והנה ה' עשה עמנו חסד וישנם הרבה צבעים וגוונים בעולם. הפירות צבועים בשלל צבעים, בננה צהובה, עגבניה אדומה, חציל סגול, ותפוח ירוק.

זה מה שנקרא 'בחן'.

 

כך גם המשך הברכה: כי הוא אל זן ומפנס לכל

כאשר אדם מבקש טובה מחבירו חבירו נענה לו בחפץ לב [בדרך כלל...] הוא נותן לו נתינה הגונה אבל בגבול ובמידה. לא קיים העשיר שיתן לחבירו את מפתחות הכספת שלו או הרשאה לחתימה...

אבל כשהקדוש ברוך הוא נותן חסד הוא עושה זאת בשפע אין סופי, צריך רק להתבונן. למשל האוויר – נמצא בשפע וללא הגבלה, המים, מזון ועוד.

 

כך גם המשך הברכה: ומכין מזון לכל בריותיו אשר ברא.

למתבונן יוודע כי כל סיבה לדאוג כל כך על הפרנסה, ולרדוף אחרי עוד קצת כסף ועוד כסף.

כאשר האדם היה בבטן אמו וישב בתוך 'מזרון של מים' [השליא] – קיבל את המזון הישר לפיו ללא כל מאמץ.

 

גם כאשר האדם נולד דאג לו הקב"ה להטבות מיוחדות, הנה כמה דוגמאות:

א. החלב מתוך כדי שיהיה ערב לחיך התינוק.

ב. החלב יוצא בזרם מדוייק. הקב"ה הכין את הפתח ממנו יוצא החלב בדיוק בגודל המתאים לפיו של התינוק. אם היה רחב מידי התינוק היה נחנק, אם היה צר מידי התינוק היה מצטער.

ג. בחלב יש את כל הוויטמינים ואת כל הנוגדנים והחיסונים שיחסנו את התינוק כנגד נגיפים שונים.

מסקנה: בסופו של יום האדם עושה השתדלות אך הקב"ה הוא זה שדואג לו. כל מה שנותר לאדם הוא לפקוח את העיניים ולראות ולהבחין כי הכל מיד ה'.