מה הסתתר בתוך צרור הדפים שהוגש לשופט? | הרב עזריאל יונה

"נשמטו בידי סלע שופטיהם, ושמעו  אמרי כי נעמו" [תהלים קמא].

מה משמעות הפסוק?

רבי חיותא סופר זצ"ל מסביר זאת באופן נפלא על פי מעשה שארע עמו ושפורסם על ידי הרב וולך.

אחד מבניו תבע ערבי אחד שהיה חייב לו ממון. ביקש מאביו שיטען עבורו והרב אכן הוכיח בצורה ברורה ביותר כי אכן חייב הערבי לשלם את סכום התביעה.

שמע השופט הנכרי את הדברים והורה על דחיית הכרעת הדין בשבועיים. התפלא הרב על הדחייה לאחר ההוכחות, אך המתין.

כעבור שבועיים התייצבו שוב בפני השופט וזה אמר: אינני זוכר במה מדובר אנא רעננו את זכרוני. חזר הרב על ההוכחות החותכות, והשופט העביר ידו על מצחו ואמר, שמענו, והכרעת הדין נדחית שוב בשבועיים.

התפלא הרב ולא הבין מה קורה פה. פנה אל אחד ממכריו העשירים וניסה להבין את פשר הדבר: נדמה שהשופט דוחה אותנו כל שבועיים ולא יהיה לדבר סוף.

חייך העשיר ואמר: כבודו אשם בדבר, הוא מעמיד את השופט במצב לא נעים.

מדוע? שאל הרב, והעשיר הסביר: השופט כפי הנראה קיבל שוחד מהערבי, אך מן הצד השני הטענות של כבוד הרב כל כך משכנעות עד שהשופט לא מסוגל לפסוק כנגדן, לכן הוא דוחה את הדין בכל שבועיים.

ומה יש לעשות? שאל הרב.

פשוט מאד, ענה העשיר, על כבודו להעניק לשופט שוחד גבוה יותר מזה של הערבי.

הרב לא האמין למשמע אזניו אך החליט לנסות בכל זאת את עצת העשיר המנוסה.

הם התייצבו בפני הרב, והשופט כמצופה אמר: אנא רעננו את זכרוני בפרטי המקרה והטענות שלכם.

אמר הרב, כתבתי את דברי על גבי הכתב, אנא קרא אותם. הוא הושיט לשופט צרר דפים, והשופט עיין בהם.

תוך כדי עיון, נתקל השופט בערימת שטרות עבה, ולפתע קרא: אכן נזכרתי, אכן הדברים פשוטים וברורים, אין ספק שהערבי חייב לשלם את מלא חובו לבנו של  הרב.

יצא הרב מבית המשפט ואמר:

כעת הבנתי את דברי הפסוק שהוזכר בתחילה – נשמטו בידי סלע שופטיהם, ושמעו אמרי כי נעמו, כאשר השופטים הללו מקבלים 'סלע' כלומר מתת כסף, אזי 'ושמעו אמרי כי נעמו', הם לפתע מוצאים את דברי נעימים לאזניהם והם פוסקים לטובתי.

הרב וולך משתמש בסיפור הזה לצורך מוסר השכל נוסף. כשאר אנו מחנכים את ילדינו לדרך הישר והטוב עלינו לדעת שלא די לנו באמירות ברורות וגלויות כיצד יש להתנהג, אלא גם ההתנהגות הסמויה שלנו, והמסרים העקיפים שלנו יחנכו את הילדים. במילים אחרות, עלינו לתת להם שוחד במובן החיובי של המונח, להטמין את שטרות התורה המצוות והמוסר בין דפי החינוך שאנו מוסרים להם.

ילדים אוהבים לחקות את הוריהם, והמסרים המגיעים אליהם נקלטים עמוק עמוק בתוככי ליבם. הם בפשטות לא יכולים להתחמק מכך. על ההורים אם כן לנסות ולהעביר את המסרים האלו בכל דרך אל ילדיהם.