חידון טבת | ד"ר אמיר שוורץ

 

  קל בינוני

 1. לא חף מפשע
 2. ארץ זבת חלב .....
 3. לא יציב
 4. יום מיוחד בטבת

 

1

2

3

4

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מזלו של חודש טבת

מספיק

עמק ( כ"ח)

מבני אהרון

 

הפתרון

 

 

 

 

2

הגדרה

הוא במספרו חודש

היא רינתי

הוא הכסף שלי

אמיר

 

הפתרון

 

 

 

 

3

הגדרה

בירושלים בחודש זה הייתה

האוכל שלה

ישוב בכרתים

מחובר עם מתכת

 

פתרון

 

 

 

 

 

מילת הגיון  קשה 

הר מקראי, עם מיכל בן 50 המחובר לשליט רוסי ( מלך בבלי)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תשבץ פירמידה טבת

1

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 1. האחרונה בא-ב
 2. מחפש
 3. בית הבקר
 4. מחובר בחוט ומחט
 5. ..., שערה, החוב
 6. עגלה ערופה ברבים
 7. חודש טבת חודש ה.......

הכין: ד"ר אמיר שוורץ

חידון טבת   תשעז פתרונות

  קל בינוני

 1. לא חף מפשע
 2. ארץ זבת חלב .....
 3. לא יציב
 4. יום מיוחד בטבת

 

1

2

3

4

1

פ

ו

ש

ע

2

ו

ד

ב

ש

3

ש

ב

י

ר

4

ע

ש

ר

ה

 

 

מילים קפד ראשו וזנבו  בטנו

 

ההנחיה

 

קפד ראשו

קפד בטנו

קפד זנבו

1

הגדרה

מזלו של חודש טבת

מספיק

עמק ( כ"ח)

מבני אהרון

 

הפתרון

גדי

די

גי

גד

2

הגדרה

הוא במספרו חודש

היא רינתי

הוא הכסף שלי

אמיר

 

הפתרון

עשירי

שירי

עשרי

עשיר

3

הגדרה

בירושלים בחודש זה הייתה

האוכל שלה

ישוב בכרתים

מחובר עם מתכת

 

פתרון

מלחמה

לחמה

מלמה

מלחם

 

מילת הגיון  קשה 

הר מקראי, עם מיכל בן 50 המחובר לשליט רוסי ( מלך בבלי)

נ

ב

ו

כ

ד

נ

צ

א

ר

 

 

תשבץ פירמידה טבת

1

ת

 

 

2

ת

ר

 

 

3

ר

פ

ת

 

 

4

ת

פ

ו

ר

 

 

5

פ

ו

ר

ע

ת

 

 

6

ע

ר

ו

פ

ו

ת

 

 

7

פ

ו

ר

ע

נ

ו

ת

 

 
 1. האחרונה בא-ב
 2. מחפש
 3. בית הבקר
 4. מחובר בחוט ומחט
 5. ..., שערה, החוב
 6. עגלה ערופה ברבים
 7. חודש טבת חודש ה.......

הכין: ד"ר אמיר שוורץ