נועם (רבי) אלימלך | לוי מגדיאל

השבוע יחול יום כ"א באדר.

הידעתם מה מיוחד היום?

תאריך זה הוא תאריך פטירתו של הצדיק רבי אלימלך בן רבי אליעזר ליפמן מליז'נסק.

כדאי הוא הצדיק המופלא הזה שרבבות נהרו לאורו והתחממו לשלהבת גחלתו, וכל גדולי וצדיקי החסידות לדורותיהם שתו בצמא את דברי קודשו שנמסרו איש מפי איש בחרדת קודש וברטט סילודין, שזכותו תגן על כל עם ישראל להיוושע בכל הבקשות בחסד וברחמים, בחמלה ובחנינה, בישועות ונחמות...

מה נוראה היתה עבודת ה' של רבי אלימלך זכר צדיק לברכה כאחד משרפי מעלה קדושי עליון...

מה רבו חסדיו הנפלאים עם עדת צאן מרעיתו שהתמסר אליהם כרועה נאמן ומסור עד אין קץ...

מה נשגבה וקדושה היתה תורתו המופלאה והעמוקה אשר כונסה בספר הקדוש 'נועם אלימלך'...

ודרך אגב הספר הקדוש הזה משמש כסגולה ידועה לשמירת היולדת, כמפורסם.

רבים היו הנסים והנפלאות שחולל הצדיק על ידי תפילותיו הנוראות וצדקותו, ועד עצם היום הזה מקום קברו (בעיר ליז'נסק באוקראינה), משמש לשפיכת צקון לחש על כל שוועה ועתירה לישועה, ואבן שואבת לבקשות ותחנונים...

אחת מיצירות החמדה המיוחדות ביותר של צדיקי הדורות, היא התפילה הנרגשת ומלאת החן שחיבר, יצר וערך הצדיק הקדוש מליז'נסק, רבי אלימלך זצ"ל.

דרך אגב, רבי אלימלך היה אחיו ורעו של הצדיק הנודע רבי זוסיא מאניפולי, הידוע בכינוי: 'הרבי ר' זושא'. הם פעלו יחדיו ונדדו יחדיו במסעות גלותם בהשתתפותם ונושאם בעול גלות השכינה, והשתתפו יחדיו במפעלות הקודש.

תפילה זו מודפסת בסידורים רבים, בפרט בסידורים ומחזורים כמנהג החסידים [נוסח ספרד], לפני תפילת שחרית, תחת הכותרת: 'תפילה קודם התפילה'.

בפנינה יקרת ערך זו שופך רבי אלימלך את לבו לפני הקב"ה בענוות חן ובתחנונים כרש בפתח לפני בוראו ויוצרו שיפתח את לבו לעבוד אותו עבודה שלימה ותמימה בלי שום מחשבת פסול, ושתעלינה תפילותיו ובקשותיו לרצון בשערי הרחמים בשמי מרומים על כל ענייניו וצרכי בני ביתו וצרכי קהל מרעיתו וכל עדת ישראל. ושהקב"ה יכפר ויסלח וימחל לכל עמו על משגיהם וידריך אותם לחזור אליו בתשובה שלימה. ושתהיה האמונה הקדושה קבועה היטב הדק בליבותינו שלא תמוט ולא תנוע, ויסלק הקב"ה את כל מחיצות הברזל בינו לבינינו.

בסיומה של התפילה הוא פורש כפיו בתחינה ומבקש שלא תהיינה קנאה ותחרותיות בין בני ישראל זה על זה חס ושלום, אלא:

אדרבה, תֵּן בליבנו שֶּׁנִּרְאָה כָּל אֶחָד אֶת מַעֲלַת חבירינו וְלֹא חֶסְרוֹנָם.

ושנדבר [ונוליך] כָּל אֶחָד אֶת חבירו בְּדֶרֶךְ הַיָּשָׁר וְהָרָצוּי לְפָנֶיךָ, וְאֶל יַעֲלֶה שׁוּם שִׂנְאָה מֵאֶחָד עַל חבירו, חָלִילָה.

בודאי שזכות גדולה היא לומר היום ובכל עת מצוא ושעת כושר פנויה לריכוז ורגש, את התפילה המיוחדת והקדושה הזו, ובפרט היום יום פטירתו שזה נקרא 'יום ההילולא' כלומר יום החג והשמחה של הצדיק שנשמתו עולה בגנזי מרומים מדרגה לדרגה, ומעלה אתה את נשמת עם ישראל והדבקים בדרכיו הטהורות.

אין ספק שכדאי הוא לחפש בסידורים [לפני תפילת שחרית] ולומר את התפילה בכוונה, בריכוז וברגש רב. ולהפנים את המסרים הנפלאים והקדושים הללו שנאים הם לכשעצמם ונאים הם למי שאמרם.

Image


זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל