מוסר השכל מיום צילומים | אהרלה

הזמן: יום רביעי כ"ח אייר (יום ירושלים) תשע"א.
המקום: אולמי מודיעין רחוב מודיעין ר"ג.
המצב: צילומים לסרט פרסומת.
השעה: 14:15.
 
צילום החלק המתיש בסרט בעיצומו:
שבתי שעפסאלע, כפי שהוא אוהב שהחרדים (הלא מחופשים) יכנו אותו, נותן וחוזר ונותן הוראות אחרונות.
 
תפקידו של שבתי, עוזר הבמאי, לדאוג לכך ש'היחידה החילונית' תצולם עוברת בתוך הגדוד החרדי בשלום ולשביעות רצונו של הבמאי.
 
ההוראות אחרונות יחזרו על עצמן עוד עשרות פעמים במשך היום הזה ותמיד הם יישמעו כהכרזה של הפעם האחרונה כדלהלן:
"כפי שביקשתי כל אחד ואחד יעשה את התפקיד שלו כמו שצריך כדי שאנחנו נוכל להתקדם, רבותי: פה כל תזוזה מורגשת! כל סנטימטר שזזתם מהמיקום שנתתי לכם הוא קריטי! תודה לכם... 
 
כעת:  סטנד ביי, מצלמה, מוזיקה ו. . . .  אאאאאאקשן". . . . 
 
קולו של אריק איינשטיין בשירו הוא חזר בתשובה נשמע שוב ממערכת ההגברה בפעם המי יודע כמה.
 
אריק איינשטיין עוד לא הצליח להשלים משפט, כאשר קולו של שבתי שוב נשמע: "קאט! קאט! קאט"...!!!
 
הפעם שבתי ניגש לאחד הניצבים ואומר לו א. ביקשתי לא לזוז! ב. אמרתי לך להסתכל ימינה לא לדבר ולא לחייך. . .
 שבתי, בשונה מפעמים קודמות מוסיף לו את המשפט הבא: "אתה דיברת ואל תכחיש, ותאמין לי אנחנו רואים הכל במצלמה. . .  ה - כ - ל" . . . !!!
 
 
פרשת השבוע פרשת בהעלותך:
הפרשה ה-3 מתוך ספר במדבר, הספר שמתאר לנו את מסעם ואשר עבר על עם ישראל במדבר במשך ה40 שנה.
 
הפרשה מספרת לנו על ציוויו של הקדוש ברוך הוא, לאהרן דרך משה רבנו, איך וכיצד להדליק את המנורה שנמצאת במִשכָּן (בית המקדש הזמני של דור המדבר), בשני הפסוקים הראשונים אנו קוראים על הציווי ובפסוק השלישי נאמר לנו כי אהרן עשה כאשר צֻווה.
רש"י הפרשן מספר אחד של התנ"ך, שפרשנותו מתבססת על מסורת שעוברת מדור לדור ממשה רבנו, מסביר לנו מדוע נאמר לנו בפסוק מיוחד על כך שאהרן עשה כאשר ציוה אותו הקב"ה?
מסביר רש"י במענה לשאלה, "להגיד שבחו של אהרן שלא שִנה"...???!!!
 
כעת תמיהתנו גוברת... מה הגדולה בכך שאהרן לא שִנה וגם אם לא שִנה האם עד כדי כך חשוב שהוא לא שִנה שהתורה צריכה לבוא ולומר לנו זאת בפסוק נפרד?
 
*
 
כדי להבין את התשובה אנו צריכים לחזור שוב ליום צילומים כדי להבין שכל הוראה שניתנה לנו מהבמאי יש לה סיבה, בין אם היא נראית לעין הפשוטה של הניצבים ובין אם היא לא, לבמאי היא בודאי מובנת, היא קריטית ויש תיאוריה מאחוריה, תיאוריה שחשובה להשלמת המהלך דהיינו היום צילומים שמטרתו הוא סרט פרסומת מושלם..!!
 
אהרן הכהן בגדולתו ובחשיבותו היה מספר 2 בהיררכיה האנושית של עם ישראל במדבר, דהיינו מיד אחרי משה רבנו והוא לכאורה היה יכול להרהר ולערער על ציווי אופן הדלקת המנורה ויכול היה לומר שלמיטב הבנתו (והיתה לו הבנה) אפשרי לכאורה להדליק את המנורה כך או אולי גם אחרת, יתרה מכך בביצוע ההדלקה לפי פרשנותו של אהרן (במידה והוא היה משתמש) זה היה יכול להיראות הרבה יותר דמוקרטי, הרבה יותר ליבראלי, הרבה יותר מהלב, לכאורה, מאשר ביצוע ההוראה כפי שקיבל ללא הכנסת אלמנט אישי לביצוע.
 
למרות ועל אף הכל ואולי נהפוך הוא, בדיוק לשם כך התורה מדגישה לנו את שבחו של אהרן הכהן בזאת שהוא לא שִינה. . . ! ! ! 
אהרן קיבל הוראה עם פרטים והוא יודע שאף אם הוא לא יודע ולא מבין מדוע דווקא כך, יש לזה בודאי סיבה כזאת או אחרת, ידועה או לא ידועה, נכונה יותר או נכונה פחות (מראות עיניו), תהא אשר תהא, הוא יבצע כפי שקיבל! והוא כ"כ כיוון לשביעות רצון הקדוש ברוך הוא (הבמאי/המפיק/הצלם/וכו' לצורך העניין) שהתורה מחמיאה לאהרן בפסוק נפרד, על כך שלא הוסיף פרשנות משלו.
 
*
 
ובחזרה ליום צילומים ולחיי היום יום.
ביום רביעי כ"ח אייר תשע"א, קיבלנו תפקידים שונים ע"י הבמאי ועוזרו, מהם מובנים פחות, מהם מובנים יותר אך ביצענו אותם בצורה הטובה ביותר כפי יכולתנו מכמה סיבות א. טובתנו האישית, (כסף, למי שלא הבין). ב. לטובת הסרט. ג. לשביעות רצון המפיק/הבמאי/עוזר במאי/ הצלם וכו'. 
 
ביום רביעי ו' סיון, שבוע אחרי, חג השבועות!
זהו החג שבו קיבלנו את התורה ועמה קיבלנו תרי"ג (613) מצוות, מהם נראים מובנים יותר כדוגמת: מצוות ואהבת לרעך כמוך, לא תגנוב, לא תרצח, כבד את אביך ואת אמך וכדו'. מהם נראים מובנים פחות כדוגמת: מצוות ציצית, שמיטה, הנחת תפילין, ברית מילה וכדו', אך בקבלת התורה קיבלנו על עצמנו לקיים את כולן, לבצע את כולן ועל הצד הטוב ביותר כפי יכולתנו,  מאותן סיבות שמנינו לעיל: 
א. טובתנו האישית דהיינו שכר ולא רק בעולם הבא כי אם גם בעולם הזה. ב. טובת החיים על הארץ ארץ ישראל (הסרט לצורך העניין) כדברי הפסוק: אם בחקותי תלכו ונתתי שלום בארץ, ונתתי גשמיכם בעיתם, ועץ השדה ייתן פריו וישבתם בטח בארצכם וכו' הבטחתו של בורא עולם לאדם והארץ במידה ויקיים את חוקיו ומצוותיו. 
 
אך מעל הכל, לפני הכל, אחרי הכל ובדרגת חשיבות עליונה צריך לעמוד אל מול עינינו שביעות רצונו של הקב"ה מלך מלכי המלכים בורא העולם נותן התורה, והוא רואה הכל, תאמינו הוא רואה, ה - כ – ל. . . ! ! !
 
דוגמית מחשיבות הביצוע לשביעות רצונו, אנחנו רואים בצל"ש שקיבל אהרן בכתיבת פסוק מיוחד, פסוק שמחמיא לו על ביצוע נטול פרשנויות.
 
  
שלכם מכל הלב
אהרלה, חבר ותיק בחברותא
 
 
חיוך, מביא חיוך.