הזאב שהפך לתרופה | הרב עזריאל יונה

הארי מלך החיות חלה במחלה קשה, מחלה סופנית שהסבירות להירפא ממנה נמוכה - אם בכלל קיימת. החיות כולם באו למלך, שוחחו אתו וניסו למצא מזור למחלתו. גם השועל התקרב למקום רבצו של האריה אך הסתתר מאחורי שיח כדי לשמוע את השיחה בין המלך לבעלי החיים. והנה מופיע הזאב ואומר למלך: שמע נא אדוני, כדי להירפא עליך לצוות על השועל ללכת להרי גלעד ושם לבדוק בין מכריו מה היא התרופה המתאימה למלך. משוכנע אני שהשועל החכם היודע לרקוח מרקחת ימצא את הנוסחא המתאימה שתחלץ את המלך ממצבו הקשה.

 

המלך ציווה מיד לקרא לשועל, והזאב יצא בדהרה וחזר כעבור שעות ספורות: השועל לא נמצא, ברח הוא ואינו חפץ לעזור למלך. השועל הביט בהשתוממות בזאב הרשע שכלל לא טרח לחפש אותו, והוציא את דיבתו רעה.

הוא החליט להשיב לו כגמולו.

 

התרחק השועל מעט ממקום המסתור, ביצע מספר גלגולים בין השיחים שגרמו לו להיראות כמי ששב מדרך רחוקה ובנשימה קצרה הופיע לפני המלך כשהוא מתקשה לדבר. אחרי שנרגע אמר השועל: אדוני המלך, שב אני כעת מדך רחוקה, מהרי גלעד שם הייתי במשך שלשה ימים כדי לחפש תרופה למלך. מיד כששמעתי על מצבו הקשה של המלך יצאתי לשם והפכתי אבן על אבן עד שמצאתי את התרופה המתאימה.

 

שמח המלך ושאל: ומה היא?

 

עליך להפשיט את עורו של הזאב ולעטוף בו את ראשך. בנוסף עליך להקיז מדמו ולמרוח בו את כל הפצעים מהם אתה כה סובל.

 

האריה לא התמהמה וציווה להפשיט במהירות את הזאב מעורו ולהקיז מדמו. הזאב צווח שהכל שקר, והוא לא בדיוק תרופה מוצלחת, אך איש או במקרה זה חי, לא הקשיב לו. כשהזאב ערום, פצוע ורועד מקור פגש אותו השועל ואמר לו: באמרי פיך, גרמת לעצמך את הרעה הזו. אילו לא היית מעליל עלי עלילות לא הייתי מביא עליך את האסון הזה.

 

והנמשל

הדיבה, רכילות, והוצאת שם רע לא משתלמים. בסופו של יום מי שסובל מכך הוא הרכלן ומוציא שם הרע בעצמו. העולם הוא גלגל, ומי שממיט סבל על החבר עלול לסבול ממנו בעצמו.