האריה ה"חולה" | אליעזר היון

האריה מלך החיות הגיע באחד הימים לתובנה מטרידה: כל מלך יושב בביתו לבטח, חופשי מדאגות פרנסה וכלכלה ואילו אני, מלך החיות, צריך כל העת לתור אחר טרף ולהביא מזון לפי. מצב זה לא יכול להימשך. חשב האריה והחליט לנקוט בדרך ערמה: הוא הודיע לכל החיות כי הוא חולה מסוכן ומחלתו מתגברת. הוא ביקש כי הם יבואו אליו לפגשו קודם מיתתו והוא מצידו יתן לכל אחד מתנות יקרות ככל אשר יבקש ממנו.

עדרים עדרים החלו החיות להתקרב למקום משכנו של האריה אלא שאז הוציא האריה הודעה נוספת: אין לבא בזוגות. כל חיה תבא לבדה. האריה הסביר כי אם יבואו החיות בקבוצה עלול קול שאונם להכביד על מחלתו.
 
ואמנם הופיעה החיה הראשונה וביראת כבוד פנתה לאריה: באתי לבקר אותך בחלייך. האריה לא המתין זמן רב זינק על חיה וטרפה לתיאבון. וכך כל חיה וחיה. בעל החיים היחידי שנותר היה השועל. הוא התקרב אמנם עם כל החיות לאזור מגוריו של האריה אך בניגוד אליהם הסתתר מרחוק והמתין בסבלנות לראות כיצד יפול דבר. עד מהרה הבחין השועל כי כל החיות הלכו אך לא שבו. הוא גם שם לב שהאריה התעקש לפגוש אותם ביחידות. הבין השועל כי דבר מה חשוד בכל סיפור מחלת האריה והחליט להימלט.
 
בינתיים האריה שסיים לטרוף את כל החיות השדה החל לקרא בקול לשועל: מדוע לא הופעת, לאן נעלמו פעמיך? ענה השועל במשפט אחד: "דרך ההולכים ראיתי, ועקבות השבים לא מצאתי".
 
הנמשל
לא פעם אנו מקבלים פניות מגורמים שונים הנעשים לפתע לידידינו הנאמנים המבקשים את טובתינו והמציעים לנו ליטול חלק ביוזמות מפוקפקות שהרווח בהם עצום והעבודה קלה. הם מסבירים כי מדובר בהשקעה קטנה וחד פעמית שעשויה להפיק רווחים עצומים ומתנות יקרות ערך. לא מעט פתאים נופלים ברשת ולא מעט סכלים גולשים במורדות הפירמידה. החכם, יבחן היטיב את הדברים ובעיקר יבדוק את האותיות הקטנות "מדוע קיים תנאי כזה וכזה"? מפני מה אי אפשר להצטרף ליוזמה בלי למלא פרט מסויים? לסיום יביט החכם בעין פקוחה על כל ההולכים לפניו, האם הם שבו, האם עקבותיהם הטבועות בזהב ובכסף נודעו? אם לא, ישב הנבון בביתו ויסתתר בסוכתו.
 
[על פי משלי שועלים].
 
אשמח לתגובותיכם